Jag spånar om Guillou.

25 oktober, 2009

Efter att ha läst GT och Guillous uttalanden undrar jag inte om IB affären var beställd av KGB? Jan var ju deras man och säger enligt egen utsago att han avbröt samarbetet 1972 för att han inte ville att de skulle bli inblandade i IB avslöjandet. Är detta Jans efterhands konstruktion? Han som angav Jan till SÄPO Arne Lemberg, dog ju avrättad i Uganda som styrdes av Idi Amin. Blev han avrättad på order av KGB för att han angav Guillou? Man kan fundera på om hans avslöjande som gav han stjärnstatus egentligen skapades av KGB för att försöka desarmera Sverige som nation i Nordens centrum under kalla kriget.Många tankar en dag som denna. Långsökt ja, kanske?

Mer folk som tänker i samma banor. G Ekberg i Expressen.

”Efter det senaste avslöjandet om Jan Guillous kontakter med KGB kan jag därför inte låta bli att se IB-affären i nytt ljus. Guillou säger visserligen själv att hans kontakter med KGB avbröts 1972. Men det har vi bara hans egna ord på och tidpunkten framstår som väldigt passande, därmed svärtas inte hans livs scoop från 1973 – artiklarna om IB.
Var IB-affären en beställning från KGB? Det finns det inga belägg för. Däremot kan man konstatera att den var en enorm framgång för Sovjetunionen. Över en natt fick man information om stora delar av den svenska underrättelsetjänsten, inklusive fotografier på IB:s svenska agenter och uppgifter om IB:s samarbete med västmakternas underrättelsetjänster. Samtidigt förlamades en hel underrättelseorganisation. Boris Grigorjev, sovjetisk underrättelseofficer som var stationerad i Sverige, uttryckte det så här: ”Guillous avslöjanden gjorde stor nytta för oss”.”

Mvh Varjager