Satsning på välfärd, arbete och utbildning i SD:s höstbudget

5 oktober, 2011

Sverigedemokraterna presenterade idag sin höstbudgetmotion.

SD vill göra en besparing på 106 miljarder kronor, under hela budgetperioden, genom en minskad nyinvandring av asyl- och anhöriginvandrare med 90%. 
Utöver detta görs en besparing på 32 miljarder genom en minskning av biståndet till FN:s rekommenderade nivå om 0,7% av BNI.
Besparingarna grundas på tidigare redovisning av invandringens kostnader (länk).

Besparingarna skapar år 2012 utrymme för satsningar om
5 mdr på höjt grundavdrag för pensionärer,
drygt 5 mdr på breda välfärdssatsningar,
3,9 mdr för förbättring samt höjning av a-kassan,
2,4 mdr till försvarsmakten,
1,775 mdr till rättsväsendet,
2,2 mdr på att förbättra kvalitén inom de högre utbildningarna,
0,5 mdr till myndigheten för yrkeshögskolan samt
0,5 mdr till sysselsättningsskapande och kulturarvsbefrämjande åtgärder,
0,4 mdr till fler komvuxplatser samt 0,5 mdr i ökat studiestöd.

År 2013 vill SD avsätta 11 mdr för att helt eliminera skatteskillnaderna mellan tjänst och pension och låter därmed jobbskatteavdragets alla fyra steg omfatta även pensionärer (från pressreleasen).
Budgeten i sin helhet (pdf)

Pressreferat:
DI: ”Genom att dra ner på invandring och bistånd och säga nej till sänkt restaurangmoms kan Sverigedemokraterna satsa 25 miljarder kronor mer än regeringen under nästa år”.
DN: ”Krogmomsen, pensionärsskatten och a-kassan hör till de frågor som Jimmie Åkesson hoppas kunna påverka genom ytterligare samarbeten med övriga oppositionspartier”.

Kommentar:
Det första intrycket är att budgeten innehåller välavvägda prioriteringar som harmoniserar med partiets utfästelser till väljarna.
Att samtliga PK-partier samfällt ”underkänner” SD:s budget är ett gott betyg.
De andra partierna har betydligt större problem med att få ihop sina skuggbudgetar.
Sossarna velar hit och dit i sina prioriteringar.
V(PK) tar (som vanligt) inte hänsyn till ekonomiska realiteter.
MP:s prioriteringar är motsägelsefulla och svåra att få ihop.

//Elfyma+


”Allmänt stöd” för äldre bättre än orättvist bostadstillägg

20 september, 2011

Att höja pensionärernas bostadstillägg i stället för att sänka deras skatter är fel prioritering. Visst är det bra att satsa på de fattigaste äldre, men bostadstillägget är orättvist och ger ovälkomna effekter, skriver SKPF:s ordförande Sam Sandberg.

I regeringens budgetförslag, som läggs fram i dag, föreslår regeringen en höjning av anslaget för bostadstillägget för pensionärer, BTP, med 500 miljoner kronor. Det ska ses som plåster på såren för den aviserade men uteblivna sänkningen av pensionärsskatten.

Höjningen är välkommen, då bostadstillägget för pensionärer har legat still ett antal år medan bostadskostnaderna har stigit. Dock är höjningen inte invändningsfri – BTP medför en del oönskade effekter för pensionärernas ekonomi.
Vi hade hellre sett att pensionärsskatten sänktes – ett steg mot en rättvisare beskattning.

BTP som bidrag anses vara ganska träffsäkert. Det utgår som ett obeskattat bidrag till drygt 250000 pensionärer, som har den svagaste ekonomin.

Kostnaden är drygt 7 miljarder kronor, som finansieras via statsbudgeten och inte av pensionssystemet. Trots dess träffsäkerhet finns det problem.

Bostadstillägget för pensionärer minskar cirkulationen på bostadsmarknaden.

Pensionärer med högt tillägg flyttar ogärna till andra mer ändamålsenliga bostäder, även om den nuvarande bostaden upplevs vara för dyr eller för stor, för risken att få sänkt bidrag.

Tillägget bidrar till en skev fördelningsprofil.
Skillnaderna i disponibel inkomst (inkomst efter skatt och bidrag) mellan pensionärer utan pension från arbetet (garantipensionär) och pensionärer med pension från arbete är väldigt små.

Mellan garantipensionärer och pensionärer med pension från arbete upp till 14000 kronor i månaden skiljer det bara några hundralappar efter skatt och BTP. Detta befrämjar inte drivkrafterna för arbete.

På samma sätt som det bör löna sig att arbeta bör det också löna sig att ha arbetat.

BTP, som i dag fungerar som en allmän inkomstförstärkning för pensionärer med låga pensioner, bör ses över.
Det bör ingå som en del av en översyn av hela pensionssystemet tillsammans med det särskilda bostadstillägget för pensionärer, SBTP, och äldreförsörjningsstödet.

Eventuellt bör dessa stöd omvandlas till ett allmänt stöd, som garanterar pensionärer en disponibel inkomst överstigande försörjningsstödets riksnorm, skriver SKPF:s ordförande Sam Sandberg.(Hela inlägget)

Kommentar:
Bostadstilläggen och bostadsbidragen snedvrider bostadsmarknaden och är krångliga att söka.
Äldre som av misstag söker bostadsbidrag i stället för bostadstillägg blir utan pengar.

Det är inte rimligt att skattemedel bekostar överdådigt boende för t ex äldre med utflugna barn, samtidigt som trångbodda växande barnfamiljer tvingas tränga ihop sig  i brist på större bostäder.

Med ett ”allmänt stöd” för äldre, i stället för garantipension/äldreförsörjningsstöd/bostadstillägg/särskilt bostadstillägg etc, minskar incitamentet att bo överdådigt på skattebetalarnas bekostnad.
Det ”allmänna stödet” bör vara högre än de ”nyanländas” ÄFS.

På motsvarande sätt kunde  socialbidrag+bostadsbidrag etc ersättas med ett ”allmänt stöd” med krav på motprestation.
Slipade bidragsjägare ska inte kunna taktisera  i den snåriga bidragsdjungeln..

Relaterat:
Det ska löna sig att ha arbetat !
Höjt bidrag höjer tröskeln till arbete och självförsörjning
Bidragsdjungeln en guldgruva för ”nybyggare”
Dyrare vård och medicin bekostar ”papperslösas” vård ?
Så lite får du i pension
Utbetalningarna av socialbidrag ökar
Mörkt även för de sjuka i de korrektas Sverige

//Elfyma+