Ett rike utan like. Bok som är väl värd priset.

27 februari, 2017

För det folk som inte finns enligt våra Pk-Hycklare.

Ett rike utan like: Sveriges historia är något så originellt som en radikalkonservativ, traditionell, övergripande historik över Sverige från Ynglingaätten till våra dagar. Utan politiskt korrekta skygglappar går författaren noggrant genom Sveriges fantastiska historia med utgångspunkt från folket, våra kungar, gudar, krig, strävan och framsteg. Denna berättelse är svenskarnas, och i dessa tider kan det vara på sin plats att understryka att det utan tvekan handlar om de etniska svenskarnas historia, och att detta folk onekligen har mycket att vara stolta över.

Boken är full av berättelser om förfäderna och forna tider, berättelser som är fängslande, imponerande och kanske i viss mån även inspirerande. I boken görs också en spännande genomgång av landets politiska historia under 1900-talet med den partipolitik och inhemska svenskfientlighet som lett oss till där vi står idag. Dessutom görs en översikt över den svenska kulturen och det svenska försvaret i nyare tid.

I slutet av boken finns även en kulturgeografisk översikt av Sverige med intressant information om lokal historia, sevärdheter med mera där författaren tar med läsaren på en rundresa i ett Sverige som av många anledningar och på många sätt behöver upptäckas på nytt.

Lennart Svensson har tagit en fil kand. i indologi vid Uppsala universitet och är författare till ett flertal böcker på såväl svenska som engelska. Svensson har bland annat uppmärksammats för sin mycket uppskattade bok ”Ernst Jünger – A Portrait” som gavs ut 2014.

Författare: Lennart Svensson
Bindning: Inbunden
Antal sidor: 580
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
ISBN: 978-9187339745


DEKADANSENS KYRKA

6 maj, 2013

I Skråmåla fanns på 1800-talet en målare vid namn Peder Larsson som

anlitades  för att utföra vissa målningsreparationer i ortens kyrka.

Här nedan kan vi se hans väl specificerade räkning från detta arbete.

Räkning öfer utförda reparationer i Skråmåla kyrka år 1805.

Gjort himlen klar i öster                           3:10

Satt ny stjärt på paradisormen                  2:20

Hjälpt upp det ludna på Eva                    1:-

Satt ny pung på Judas Iskariot                 1:75

Öferstrukit prostens piga fyra gånger      3:50

Satt nya klöfar på satan                            2:35

Förbättrat de Babyloniska skökorna i

Skrefet                                                      2:25

                                                            

Satt nya bröst på Magdalena                    1:80

Igenkittat en spricka på Jungfru Maria    2:15

Satt nytt hufud på Adams hemlighet       1:80

Putsat Heliga Jungfrun fram och bak

och gjort henne ett nytt barn                    12:-

                      Summa                               33:90

Man fick mycket uträttat för 33:90 på den tiden!

Vänligen

Janne


Muslimskt kulturarbete

18 januari, 2009

Det är inte bara Mohamed Omar, som vill skriva om vikingarnas historia eftersom han anser att inte så få av dem var vikingar, det är fler muslimer som tar hand om det historiska förflutna:

Robin Shadowes lämnade denna kommentar:

”Mer om muslimsk historieförfalskning:

In all the cultures where Islam has become ascendant, the Muslim authorities have attempted to rewrite the history of the conquered lands to obliterate the memory of anything that went before Islam. By this method the cultural contribution of civilizations that preceded Islam — during jahiliyah, “the days of ignorance” — is minimized, denigrated, and distorted.

Muslim Academic Sliced Out Sections of Priceless Collection

Harvard-educated Farhad Hakimzadeh, 60, used a Stanley knife to cut out pages, plates and maps from up to 150 historic books. To the untrained eye the damage is barely visible. Yet within the handbound pages of books charting how Europeans travelled to Mesopotamia, Persia and the Mogul empire from the 16th century onwards, the damage caused by one Iranian academic to a priceless British Library collection is irreversible.

http://gatesofvienna.blogspot.com/2009/01/historectomy.html#readfurther”

Ett annat exempel på muslimska kulturarbetare hade bloggen inne innan jul:

Julhälsning från muslimer i adventstid