Säpos arbetsmetoder torgförs

3 december, 2009

Saxat från bloggen Muslimska friskolan:

”Båda tidningarna Helsingborgs Dagblad och City Skåne ingår i Sydsvenskans konglomerat som vill islamisera Skåne. De bryr sig inte alls om att de rotar i SÄPO-medarbetarnas polistaktik och äventyrar säkerheten för framtida operationer. SÄPO är i vägen för Sydsvenskans, Helsingborgs Dagblads och City Skånes islamiseringskampanj att göra Skåne till säte för muslimska terrorister.”

Klicka och läs hela blogginlägget:

SÄPOs förhör med muslimer, Muslimska friskolan

Läs också:

Terror, islam hot, men inte klimatet, Leffes blogg

Svenska terrorister, Varjager

Mvh/:)Smileth


Åldringar i Sverige är till besvär

7 oktober, 2009

De äldre svenskarna är till besvär i Sverige, det vet vi redan, men det finns faktiskt gränser för hur man får hantera åldringar i pressen iallafall:

”Artikeln handlade om en 90-årig, dement kvinna som upprepade gånger lämnade sitt äldreboende och återvände till det hus där hon tidigare bott. Anmälaren, kvinnans dotter, ansåg att mamman utmålats som den vandrande kvinnan som alla var trötta på. Detaljerade exempel på kvinnans uppträdande gavs i artikeln, vilket var mycket kränkande.”

HD kränkte kvinnas integritet, tidningen Journalisten

Mvh/:)Smileth