Universitet med uppdrag att utbilda rektorer om hedersproblematiken

23 oktober, 2009

Universitet och högskolor har fått i uppdrag av Skolverket att utbilda rektorer i ämnet hedersrelaterad problematik.

Bara man inte använder sig av den nyutkomna boken Varför man dödar sin dotter? i undervisningen iallafall inte den syn på hederbegreppet som dessa författare har. Hedersbegreppet ska bort från Sverige, men muslimer och ex-muslimer släpper aldrig taget om sina egna förklaringsmodeller.

En av författarna till boken är en av grundarna till Sharafs hjältar, som anser att muslimer ska få leva i den gamla och den nya kulturen, så det är bara för oss svenskar att lära oss den muslimska kulturen, den kommer aldrig att lämna Sverige, det ser muslimer och ex-muslimer till med sitt ständiga nötande på Sverige.

”Sedan finns det en sak som Emre Güngör anser är viktigt. Hedersbegreppet måste omdefinieras i Sverige. För hederskulturen i sig är inte något som är fult och ska inte försvinna. – I grunden finns det en positiv syn på människan och familjen. Det handlar om att man ska vara en hederlig människa.”

En hedersmördares tankar, Tant Elisabeths blogg

.
”Det är en klyscha att hedersmord hänger ihop med islam, att det är religiösa män som gör det. Ingen av dem vi intervjuat var speciellt religiös. Jag hoppas att boken ska bredda folks syn på vad heder är. Det finns positiva sidor i hedersbegreppet, och männen är också offer för ett system, säger Nima Dervish som önskar att de som accepterat hederstraditionerna ska inse de destruktiva sidorna.”

Nya böcker låter männen förklara, SvD”

Muslimer har regering och riksdagens stöd då Sverige vid första beslutet mot mitten av 70-talet övergav den tidigare assimileringspolitiken och menade att minoriteter skulle få välja i vilken omfattning de skulle delta i det svenska samhället. Efter det har man haft minst två riksdagsomgångar, den senaste i slutet av -90-talet, och mig veterligt är det samma slutsats; invandrare väljer själva.

”Vi riktar oss till rektorer på grund- och gymnaiseskola i vår region med omnejd. Rektorerna ska sedan i sin tur se till att lärarna får utbildning i frågor som rör hedersrelaterad problematik, säger Ingrid Karlsson, universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL, och en av de ansvariga för utbildningen.

Utbildningen startar nästa år och består av fyra internatdagar och hemmauppgifter för rektorerna. Utöver forskare från LiU deltar bl.a. personal från länsstyrelsen i Östergötland, som har ett regeringsuppdrag att arbeta med hedersrelaterat våld, liksom en rektor från Skäggetorpsskolan i Linköping som länge arbetat med dessa frågor.”

Rektorer utbildas om hedersvåld, LIU-Nytt

På Varjager:

Hederskulturen bygger på att man ska vara en hederlig människa

Nima roar sig med bloggen Varjager

Viktigt att få leva i den gamla och nya kulturen, Hedersrelaterat våld

Mänskliga rättigheter och människors lika villkor-på vems villkor?, Kulturvänster blir pophöger

Mvh/:)Smileth


Hederskulturen bygger på att man ska vara en hederlig människa

24 augusti, 2009
Jag har lånat ett blogginlägg från Tant Elisabeths blogg som gör mig heligt förbannad. Nu är det tydligen dags för muslimer att ta bladet från munnen och verkligen slå ett slag för sin kultur genom att man försöker blanda bort korten och göra svart till vitt. Muslimer ska inte integreras i det svenska samhället, de ska ha sin egen kultur och sina egna begrepp, det står alldeles klart. Det är uppenbart så då fler och fler muslimer säger, ‘det är svenskarna som ska integreras med islam.’
.
Enligt hederskulturen är det kvinnan som bär ansvaret för mannens sexualitet och mannens heder sitter mellan kvinnans ben, och flickors och kvinnors oskuld är hårdvara i dessa kretsar. Visst kan mannen också råka ut för ett straff om han anses ha brutit mot hedern, men det handlar i sådana fall om att han misstänkts ha talat med en kvinna som inte är lovlig för honom. En makaber social kontroll som bygger på en enorm ojämställdhet mellan kön och klasser inom klansamhället och inom islam. Och mäns så kallade hedersbrott tas enormt sällan upp och männen mördas och misshandlas mycket sällan, de frias snarare av imamer och andra byäldste då det är kvinnan som ‘är ansvarig för sexualiteten’ inom islam.

Hederskulturen har inget gott i sig, det finns ingen nåd, utan skammen måste tvättas bort med olika våldshandlingar. Det är inget vi ska omvärdera, eller se som något gott och det är bedrövligt att man relativiserar och förvränger begreppet heder och kommer undan med det i Sverige med anklagelser om att det är Sverige fel att hedersmorden uppkommer. Hederskulturen och hedersmorden finns överallt i hela världen där muslimer finns. Och individer är själva ansvariga för sina handlingar. Eller?

”Varför mördar man sin egen dotter i hederns namn? För att ta reda på det har Emre Güngör träffat några av de mest ökända hedersmördarna i Sverige. Och han har kommit till slutsatsen att det är dags att tänka om när det gäller det nedsvärtade begreppet. – Hederskultur är i grunden något positivt.

För fyra år sedan startade han organisationen Sharaf hjältar med det uttalade målet att göra hedersvåld till en mansfråga. Hans grundidé är att det är männen som måste förändras för att man ska komma till rätta med det hedersrelaterade våldet och Sharaf hjältar fångar in och utbildar unga killar med rötter i olika kulturer där hedern är central, och lär de blivande fäderna att behandla kvinnor med respekt.

I höst kommer boken ”Varför mördar man sin dotter” ut, som bygger på intervjuerna med Fadime och Pelas fäder.

I alla tre fallen förnekar mördarna att det är hedersmord, de säger att det är media som målar upp den bilden, säger Emre Güngör. Hans analys är att mördarna hellre blir personliga martyrer och tar på sig ansvaret själva. Hellre det än att hela kulturen ska stå i skamvrån.

Emre Güngör säger också att alla tre morden inträffade på grund av att samhället misslyckats med integrationen. Exempelvis hade Fadimes far bott över tjugo år i Sverige utan att lära sig svenska.

Förutom en misslyckad integration så missade samhället också att ta hand om de utsatta flickorna när de sökte hjälp. Alla tre flickor hade flytt från sina familjer, men återvände hem till vad vi kallar en förtryckande miljö där de till slut fick betala med sina liv.

Det är inte en långsiktig lösning att skydda flickor från sin släkt. Vi måste hitta medlingsmetoder så att det går att leva sida vid sida. Vi måste erbjuda ett skydd som bygger på att man kan ha fortsatt kontakt med familjen.

Sedan finns det en sak som Emre Güngör anser är viktigt. Hedersbegreppet måste omdefinieras i Sverige. För hederskulturen i sig är inte något som är fult och ska inte försvinna. – I grunden finns det en positiv syn på människan och familjen. Det handlar om att man ska vara en hederlig människa.”

En hedersmördares tankar, Tant Elisabeths blogg

Halal-TV

Bild: MX Cartoons

”Det är en klyscha att hedersmord hänger ihop med islam, att det är religiösa män som gör det. Ingen av dem vi intervjuat var speciellt religiös. Jag hoppas att boken ska bredda folks syn på vad heder är. Det finns positiva sidor i hedersbegreppet, och männen är också offer för ett system, säger Nima Dervish som önskar att de som accepterat hederstraditionerna ska inse de destruktiva sidorna.”

Nya böcker låter männen förklara,
SvD

.

Kulturrelativisering å det grövsta, Kulturvänster blir pophöger

Afghanische-Frau

Läsning på bloggen Hedersrelaterat våld:

Är detta heder?
Hedersmordens normerande funktion
Har hedersmord funnits i Sverige?
Viktigt att få leva i både den gamla och nya kulturen
Försvarstal i domstolar i Libanon
Autentiska rättsfall i Egypten
Rättvisa i irakiska Kurdistan
Strafflindring om offret begått ett brott mot hedern

Oskuldsfixerade muslimer

2 maj, 2009

Kvinnor i Saudiarabien får inte gympa bort sin heder och sin mest värdefulla gåva till sin man på bröllopsnatten, sin oskuld:

”En av landets ledande religiösa auktoriteter, schejk Abdullah al-Mania, förklarade i en inlaga i tidningen Okaz häromdagen att det är viktigt att unga kvinnor avstår från att sporta och gymnastisera, eftersom de häftiga rörelserna gör att de riskerar förlora oskulden.”

Läs hela blogginlägget: Förlorad oskuld, Leffes blogg


Hijab och långkjol för ”brandmän” i Storbritannien

31 mars, 2009

Muslimska kvinnors heder måste säkras överallt, också inom ”brandförsvaret”:

”But, with the fire service anxious to attract recruits of all sexes and backgrounds, it was decided that something had to be done.

So yesterday the results were uneveiled, including full-length skirts, hijab headscarfs and long- sleeved shirts for Muslim women recruits.”

”Jagtar Singh, spokesman for the Asian Fire Service Association, said: ‘We are pleased to note that the fire service is now taking seriously the issues of culture and religious belief when purchasing corporate and protective clothing for firefighters.”

Klicka på länken och ta dig en funderare hur långt islamiseringen egentligen har gått i Storbritannien. Är det framtiden i Sverige också? Jihad Watch


Klara besked från F!

29 mars, 2009

Idén om hedersvåld är rasistisk, är rubriken på ett förfärande grunt och sorgligt perspektiv som Gudrun Schyman för fram i debatten om hedersrelaterat våld.

Att svika alla de flickor som drabbas av det hedersrelaterade våldet och inbilla sig att vi har samma historiska bakgrund som länderna i Mellanöstern är rent skrämmande. Det handlar inte om rasism, det handlar om vardagen, om verkligheten, om de begrepp som dessa människor rör sig med och lever under och som innebär ett kvinno-och människoförtryck som vi måste inse existerar!

Det är rasism att inte se dessa utsatta flickors och kvinnors verklighet. Att det handlar om patriarkala strukturer är väl det enda man kan säga är gemensamt, vilken plats sexualitet, kvinnor och barn ska ha i samhället, här i Sverige, liksom i Mellanöstern, liksom i alla länder, kulturer och traditioner. Men att inbilla sig och andra att det är en rasistisk idé att tala om hedersrelaterat våld är minst sagt senilt. Det är brist på enklaste kunskap om begreppet heder och dessutom visar det en brist på juridiskt kunnande om sharialagar och annan lagstiftning, lagar som vi måste känna till för att förstå det hedersrelaterade våldet.

Jag blir mörkrädd och bedrövad då jag ser Gudrun Schyman yra om rasism. Jag undrar om inte hon själv är den värsta rasisten då hon inte vill se den enorma utsatthet som dessa flickor och kvinnor, men även pojkar lever under i de sammanhang där klanens heder går före personlig integritet och hälsa, och även liv.

Men nu får vi iallafall besked från F! och numera vet vi att feminismen som F! står för inget är att förlita sig på. Man vill och kan inte se verkligheten och det är bara att beklaga!


Hedersrelaterat våld i Sverige

30 januari, 2009

Detta våld som Mona Sahlin och hennes alltid trogna vapendragare prof. Kamali inte anser finns:

”För inte så länge sedan hände det igen, en ung flicka föll från en balkong och omkom omedelbart.

Hennes mamma berättar att pappan och brodern knuffade henne. Det handlade om familjens heder.”

Läs artikeln på Aftonbladet

Tänk på att muslimer bara ljuger om allting, det finns inget hedersvåld säger också Kurdo Baksi, det är bara vanligt familjevåld som också svenska familjer sysselsätter sig med normalt!

Tipstack till Per Nuder!

För mer verklighetsnära kunskap om hedersrelaterat våld än vad sossarna erbjuder läs gärna min blogg Hedersrelaterat våld.