7 klöverns och EU älskarnas prioritering är glasklar.

22 juni, 2016

Lämna-sidan i veckan skickade ut en karta till alla hushåll och hotade med hur många invandrare som kommer om Storbritannien stannar i EU.

Polens inträde i EU 2004 öppnade dörren.
Den brittiska regeringen hade inte räknat med så stor invandring, de förutspådde att bara 13 000 om året skulle komma från de nya EU-länderna.
Men bara från Polen har det kommit omkring en miljon.
78 procent av den nyinvandrade arbetskraften jobbar för minimilön eller mindre.
/http://www.sydsvenskan.se/…/en-del-vill-jobba-en-tid…

Allt fler EU-medborgare får (svenskt) barnbidrag.(2005)
Den största delen av Skåne kontorets utbetalningar av barnbidrag och föräldrapenning går till medborgare i de gamla EU-länderna.
EU-medborgare som arbetar i ett annat EU-land har rätt till olika sociala förmåner som till exempel barnbidrag i det land man arbetar. Oavsett om familjen bor där. Det spelar ingen roll om arbetet är tillfälligt.
/http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83…

(Regeringens prioritering är glasklar.)

Tills nyligen hade Sverige få illegala invandrare.
Antalet ökade kraftigt efter att Alliansen och MP gav illegala invandrare som saknar asylskäl rätt till bidrag och välfärd. Ungefär samtidigt började media ersätta ordet med ”papperslös”,

Skattefinansierad sjukvård.
År 2012 gjorde Alliansen och Miljöpartiet en uppgörelse där vuxna illegala invandrare fick rätt till viss skattefinansierad sjukvård, tandvård, och läkemedel på samma villkor som asylsökande.

År 2014 beslöt S och MP i Region Skåne att all slags vård ska vara gratis för illegala invandrare och EU-tiggare.

*Gratis hälsokontroll.
*Barn upp till 18 år helt kostnadsfri och full sjukvård.
*Vuxna får för 50 kronor ”sjukvård som inte kan vänta”
(upp till läkare att bedöma)
*Tandvård för 50 kronor inom folktandvården eller privata som har avtal med landstingen
(tandläkaren avgör vad som är ”akut”)
*Receptläkemedel 50 kronor
*Gratis sjukhusvård, vilket innebär ingen dygnsavgift.
*Sjukhusresa max 40 kronor
*Inget krav på identifiering vid besök i sjukvården eller tandvården.

Skattefinansierad skola
2012 beslöt Alliansen och Miljöpartiet att illegala invandrare ska få skattefinansierad skolgång med start hösten 2013.

Sverige 2005
”Ge oss råd att laga tänderna!”
En miljon svenskar går inte till tandläkaren för att de inte har råd.
Svensk tandvård är i kris. Tandvårdsförsäkringen har nedmonterats steg för steg. Expressens granskning har väckt enorma reaktioner.
/http://www.expressen.se/hal…/ge-oss-rad-att-laga-tanderna/

Sverige 2007
Har inte råd att laga tänderna.
Fram till i höstas hade Eva från Alingsås inte besökt tandläkaren mer en gång på sju år. Hon har inte ansett sig ha råd. Nu har det blivit tre besök inom kort tid och hon fruktar en sluträkning på över 10 000 kronor.
– Alla pensionärer måste ha råd att gå till tandläkaren! Det borde vara en rättighet för alla.
/http://www.alingsastidning.se/…/har-inte-rad-att-laga…/

Sverige 2009
”Det är en fasansfull skam att vara tandlös”
Omkring 850.000 svenskar låter bli att gå till tandläkaren trots att tänderna behöver lagas. De har helt enkelt inte råd.
Det framgår av en nationell enkät som Statens folkhälsoinstitut gör varje år.
/http://www.dn.se/…/det-ar-en-fasansfull-skam-att-vara…/

Sverige 2014
Så ska det bli billigare att gå till tandläkaren.
Regeringen har misslyckats med att göra tandvården billigare och mer tillgänglig (för Svenskar).
Att högkostnadsskyddet träder in först vid 3 000 kronor drabbar låginkomsttagare som sjukskrivna, arbetslösa, förtidspensionärer och många äldre.
/http://vlt.se/…/1.2591211-sa-ska-det-bli-billigare-att…

Mona Sahlin.
Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt. (åt andra)

Det är skillnad om du är tärande eller om du är en av de som varit bärande för landet.

Varjager


Rädslan för folket börjar ta sig tydliga former av diktatur.

28 november, 2015

Nu vill EU beslagta folkets vapen. Jägare och skyttar skall bli av med sina möjligheter att jaga och försvara hem.

Kan det finnas en orsak?

”Ett nytt EU-förslag kan innebära att alla svenska jägare ska mentaltestas.

Dessutom kan många halvautomatiska vapen bli förbjudna.

Nu rasar politiker och jägare.

– Det är integritets­kränkande på ett helt unikt sätt att psyktesta alla jägare. Det vore grundlagsstridigt, säger polisprofessorn och jägaren Leif GW Persson.”

Orsak

GW

Religion_of_peace

Vad tror ni själva??

Varjager


EUROPARÅDET MOT RASISM BEORDRAR SVERIGE!

6 oktober, 2012

ECRI – Europarådets kommission mot rasism och intolerans ställer nu mycket långtgåendekrav på Sverige

ECRI kräver att

· Sverige inför en handlingsplan mot boendesegregation med konkreta åtgärder och resurser för att nå målen samt mer skattemedel till integration av dom som inte vill integreras.

· det görs ändringar av relevant lagstiftning för att ge möjlighet till positiv särbehandling.

· öka möjligheten att lagföra hets mot folkgrupp i medierna.

· det tas krafttag mot den ökande rasismen på Internet.

· det rekryteras fler poliser med bakgrund i grupper som utsätts för diskriminering.

· Sverige genomför åtgärder:

· mot rasistisk mobbning och kränkningar i skolorna .

· för att elever med invandrarbakgrund förbättrar sina skolresultat.

· för att underlätta familjeåterförening.

· för att ge sjukvård åt bl a papperslösa flyktingar.

· för att motverka diskriminering av romer.

· för att undanröja negativa effekter för samer i fråga om rättigheter till och användning av mark.

Enligt ECRI leder för få rapporterade incidenter om rasism och diskriminering till åtal.

Känner Ni dom falska hyenornas flåsande i nacken?

Den lilla frihet vi har kvar minimeras och urholkas ständigt och snart finns den inte alls!

Europa -och Sverige i synnerhet –  skall förvandlas till en värdelös och utbränd mångkulturell soptipp!

Medan vi svenskar förvandlas till ett förslavat flyktingfolk i vårt eget land!

Anledningen till detta vanvettiga folkmord och ödeläggelse av ett framgångsrikt och fint land har jag dock aldrig förstått meningen med?

Vänligen

Janne

Framtidens svenskläger!