Behov av hämnd, eller vad?

28 augusti, 2008

Problemet med var vi ska placera vår kriminella ventileras i en artikel i Dagens Juridik:
”Psykiatern Ulf Åsgård har uttalat att han tror att fler psykiskt sjuka kommer att hamna i fängelse efter den nu aviserade reformen och att förslaget inte handlar om omsorg om de psykiskt sjuka, utan snarare om att tillfredsställa allmänhetens behov av hämnd.

”I somras ändrades regleringen i brottsbalken rörande allvarligt psykiskt sjuka gärningsmän. Tidigare gällde att den som begått en gärning under påverkan av en allvarig psykisk störning inte kunde dömas till fängelse (det s.k. fängelse- förbudet). Från och med den 1 juli i år är detta dock bara en utgångspunkt. Lite förenklat öppnar lagändringen (som förstås inte gäller retroaktivt) upp för att döma till fängelse om brottet var mycket allvarligt. Men fängelseförbudet finns kvar för de personer som s.a.s. befunnit sig i en annan verklighet och inte kunnat inse innebörden av sitt handlande. Expert: Påföljden rättspsykiatrisk vård försvinner snart, Dagens Juridik.