Gunnar Sandelin om folkutbytet i vårt land!

5 maj, 2021

https://detgodasamhallet.com/2021/05/05/gunnar-sandelin-kanslan-av-att-leva-under-ockupation/#more-43965
“När jag har försökt att förstå mina känslor av vanmakt inför den eskalerande dårskap som detta land har kommit att leva under, har det slagit mig att det alltmer känns som att jag lever under ockupation. Inte för att jag någonsin har levt i ett ockuperat land, och visst förstår jag att det som händer Sverige i vår tid inte kan jämföras med en reguljär invasion från främmande makt. Men känslan har ändrat karaktär och blivit mer kompakt sedan jag 2008 på DN Debatt skrev att den politiska korrektheten ligger som en giftgas över allting i samhället.

För mig är Sverige numera landet som gavs bort. Den bärande känslan inför detta faktum är sorg. Kanske majoriteten av folket inte skulle instämma, men uppfattningen delas i alla fall av allt fler personer som jag möter. Vad vi kan göra är att dokumentera hur bedrägeriet gick till, vilket jag sedan länge har gjort genom att ta fram fakta i samarbete med Affes statistikblogg. Fakta som talar sitt tydliga språk: Över två miljoner uppehållstillstånd har beviljats sedan millennieskiftet i en befolkning som då var knappt nio miljoner, det är inte någon liten sak. Sedan dess har också antalet personer med utrikes bakgrund som är folkbokförda i riket ökat med en och en halv miljon, medan den svenskättade delen tydligt har minskat, vilket jag nyligen skrivit om här och här “.

…………

Utomordentligt välskriven artikel om folkutbytet i vårt land.

//Kenneth Sandberg


Har vi EUs miniminivå? Nej det är en myt.

3 november, 2018

SwebbTV: Det går inte att förstå vad man menar med att Sverige har EUs miniminivå när det gäller regler för flyktingmottagande.

Sverige tar emot mer än 10 gånger så många asylsökande som exempelvis Danmark och mer än fyra gånger så många som de övriga nordiska länderna tillsammans.

Slutsatsen är att regeringen och våra myndigheter inte försvarar Sveriges gränser eller välfärd.

Tvärtom har myndigheter bedrivit aktivism för att möjliggöra massinvandringen och underlåter att göra självklara kontroller. (Läs mer)


Gunnar Sandelin – om den stora befolkningsförändringen i Sverige.

10 juni, 2018

Födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar har minskat med 132 tusen dvs mer än 1% av befolkningen.

Samtidigt har antalet med utländsk bakgrund ökat med tio gånger så många. Netto 84.000 svenskar har utvandrat under samma period, återvandrare inräknat.

Våra ledare påstår att vi ligger på ”EUs miniminvå”. Det är faktiskt lögn. Hittills i år har 40.000 tillstånd beviljats vilket pekar på 120.000 i år.

Övriga nordiska länderna beviljar vardera ungefär en tiondel så många som Sverige. Med nordisk nivå borde vi ha tagit emot en femtedel av de antal vi tagit emot.

Män i ålder 15-44 år, ”den brottsaktiva åldern”, har i Stockholm ökat med en tredjedel och var år 2017 43%. Migrationsverkets tillhandahåller inte relevant statistik så det går inte att fastställa exakt hur stor andel av uppehållstillstånden som är asylrelaterade.

Om detta, och mycket mer, talade journalisten Gunnar Sandelin under SwebbTV:s konferens ”Det stora Bedrägeriet” den 19 maj 2018. (Läs mer).


I repris: Gunnar Sandelins artikel i DN

2 november, 2009

Det är svårt att glömma den debatt som följde på den modige Gunnar Sandelins artikel i DN och det hån denne fick utstå i diverse artiklar och debattprogram sedan.

Här har Elfyma hittat den igen och den är väl värd en genomläsning än en gång:

”Krav på genomlysning av svensk invandringspolitik: Den politiska korrektheten ligger som giftgas över debattklimatet i asyl- och flyktingfrågor. Drygt en miljon utländska medborgare har under ett kvarts sekel beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa är hela nio av tio varken klassade som flyktingar eller som skyddsbehövande. Det är alltså en lögn att Sveriges mottagande av utlänningar främst värnar om de mest utsatta flyktingarna. Men detta förtigs av såväl politiker som massmedier. Inte minst journalisterna har svikit sitt ansvar. I stället har vi fått en nationell mörkläggning av ideologiska skäl i allt som rör invandrar-, asyl- och flyktingfrågor. Nu borde regeringen genast utreda hur mycket de människor som kommit hit kostar i offentliga utgifter och tillför i skatteintäkter. Att ett samhälle faller sönder på grund av en alltför stor invandring gagnar ingen. Det skriver Gunnar Sandelin, journalist, socionom och tidigare pressombudsman på Bris.”

Klicka och läs hela debattinlägget från april 2008:

”Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna”, DN Opinion

Tipstack till Elfyma!

Mvh/:)Smileth