Schweizarna röstade i dag ja till att invandrare som begått vissa brott ska utvisas automatiskt, enligt prognoser som återgavs i tv.

28 november, 2010

Schweiz visar vägen hur man behandlar brottslingar som utnyttjar väst.

”Bakom initiativet står landets största parti, Schweiziska folkpartiet (SVP). Enligt SVP:s förslag ska invandrare som till exempel gjort sig skyldiga till våldtäkt, våldsbrott och missbruk av socialhjälp utvisas automatiskt.

Bara sex av de 26 kantonerna i Schweiz ska ha röstat nej till SVP:s utvisningsförslag. Starkast var stödet i den tysktalande delen av landet.

Enligt prognoserna röstade 53 procent av väljarna för förslaget.

Den schweiziska migrationsmyndigheten uppger att 350-400 personer utvisas från Schweiz varje år. Med SVP-förslaget antaget stiger det antalet till omkring 1 500.

I fjol godkände Schweiz ett SVP-förslag om minaretförbud.”

Varför inför dessa regler inte i Sverige?

Varjager


Den gränsöverskridande brottsligheten kräver informationsstrategi

2 december, 2009

Sverige har lagt fram ett förslag för EU:

”Strategin som presenterades på måndagen av Rådet för rättsliga och inrikes frågor syftar till att åstadkomma en mer professionell, verksamhetsstyrd och ekonomisk hantering av it – frågor och samtidigt värna dataskyddsaspekterna.

I planen ges förslag på hur myndigheter ska kunna samarbeta över gränserna och hur behoven för att kunna verka brottsbekämpande ska kunna kombineras med kraven på integritetsskydd.”

Dyr och dålig samverkan mot internationell brottslighet, Dagens Juridik

Mvh/:)Smileth