Allt under kontroll. Fan tro´t sa Relling..!

16 oktober, 2015
“För första gången medger Jimmie Åkesson att han känner hopplöshet inför utvecklingen i Sverige. Han har alla tänkbara faktiska och intellektuella argument på sin sida. Inga som helst konkreta uppgifter motsäger hans ståndpunkter. Men han motarbetas effektivt av en dumdryg, fanatisk, politisk elit som med stöd av svenska folkets skattepengar, godtrogenhet, ointresse, politiska korrekthet, korrupta media, förfalskad historiebeskrivning och ren dumhet står bakom den handlingsförlamning som nu alltmer uppenbart leder till det svenska samhällets kollaps”.
 Interna dokument hos polisen som Per Gudmundson på Svenska Dagbladet tagit del av bekräftar att polisen inte har någon som helst kontroll över det historiskt höga inflödet av asylsökande migranter till Sverige”.
Rikspolischef Dan Eliasson skriver:
-Kraven på att införa gränskontroller inte är uppfyllda. Bara för att vi inte kontrollerar alla som kommer in i landet så betyder inte det att det är ett allvarligt hot. Inte heller är ett stort antal i sig tillräckligt.
Mats Löfving chef för nationella operativa avdelningen, noa, och ställföreträdande rikspolischef kommenterar:
– Polisens bedömning är att vi upprätthåller ordning och säkerhet i hela landet trots de ansträngningar som flödet av migranter utsätter samhället för.
……
Sådana politiker – sådan Polis(-ledning)…
Arma Sverige..!

Gränskontrollen

8 juli, 2015

http://framstegspartiet.se/blog/2015/07/07/bra-forslag-far-man-stjala-ratt-upp-och-ner/

“bara för att vi är medlemmar i EU innebär det inte att vi inte får kontrollera våra gränser…”.

 

Hej Allan Jönsson,

Kanske bör du korrigera/komplettera din text ovan något..?

 

Schengenavtalet innebär att gränskontrollen inom EU (gällande personer) i princip är satt ur spel. Således skulle du eventuellt kunna föreslå en tillämpning av nedanstående finska tolkning för att nå den effekt som du och jag, liksom en majoritet av svenska folket, efterlyser:

 

http://ec.europa.eu/finland/news/press/101/10856_sv.htm

– Schengenländerna har rätt att tillfälligt utföra gränskontroller om den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten förutsätter det.

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV:l33020

– Schengenområdet och Schengensamarbetet bygger på Schengenavtalet 1985. Schengenområdet utgör ett område med garanterat fri rörlighet för personer. De stater som skrivit under avtalet har avskaffat alla inbördes gränser till förmån för en enda yttre gräns.

 

//Kenneth S.


Hur man debatterar om gränser…..

29 juni, 2011

Vi kan inte agera mot organiserad brottslighet om vi samtidigt riskerar att förstöra semestern för barnfamiljer som kan riskera att hamna i en stickprovskontroll”, Beatrice Ask (M).

Tar vi upp kampen mot gränsöverskridande brottslighet och illegal invandring, vrider vi klockorna tillbaka och ger efter för högerextrema krafters krav”, Marie Granlund (S).

Människor dör i bräckliga farkoster på väg till EU och vi vill istället öppna gränserna för alla”, Christina Höj Larsen (V).

Länk till ett mycket bra inlägg.

Varjager


EU vill ha tydligare gränskontroll

4 september, 2009

Tuffare tag eller vad kommer ut av detta? Denna vecka räknas antalet resande svenskar in också!

”I ett tidigare dokument specifieras vad detta innebär. Kommissionen vill inrätta en databas där uppgifter om personer från tredje länder registreras. Tid och plats för in- och utresa ska noteras tillsammans med uppgifter om hur länge personen får stanna inom EU.

Till skillnad från tidigare beslutade register ska detta också innehålla information om personer som inte behöver visum för att vistas inom EU. Uppgifterna ska enligt dokumenten sparas i fem år och innebär att så gott som alla icke-EU-medborgare som åker in i Schengen-området måste lämna ifrån sig fingeravtryck.

”Ungefär som i USA”, säger kommissionens talesperson till SvD.se. Uppgifterna ska sedan användas för att upptäcka personer som olagligen stannar för länge.”

EU förbereder hårdare gränskontroller, SvD

Mvh/:)Smileth