Gömda ”flyktingbarn”

14 september, 2017
http://www.expressen.se/nyheter/qs/fem-svenskar-berattar-darfor-gommer-vi-afghanska-flyktingar/
Varje år försvinner tusentals människor ur systemet under pågående asylprocess – bara hittills i år har 4 366 personer gått under jorden, enligt Migrationsverket.
Expressens Lisa Mattisson har träffat människorna som gömmer de gömda.
Lina 2
Lina: “Han säger att han aldrig kommer lämna mig”
Jag kan inte svara på om jag älskar honom, för jag vet inte. Det är en beroendeställning. Men vi har lärt känna varandra och vi har en tajt relation. Ibland vet jag inte vad vi håller på med. Är det min son, min bästa vän eller en vuxen man?
Maria 2
Maria: “Sen är det så att min familj inte tycker om mitt engagemang …”.
Som tidigare curlande hemmafru kunde barnen förut ringa när som helst och jag svarade och var där, jag var hemma. Nu ringer de och jag säger: ”Jag är inte hemma. Jag är där. Eller där. Eller där.”
Jag och Mohammad har bara känt varandra sen mars, men vi har pratat varje dag. Han har fått sitt första avslag nu och man vet att det då brukar sluta i tre avslag, men redan nu känner jag panik inför risken att han ska placeras i förvaret och kastas ut. Jag tänker NEJ NEJ NEJ, den här killen släpper jag inte. Han har kommit för nära.
…………..
Ett antal tusen s.k “ensamkommande flyktingbarn” – merparten afghaner – med avvisningsbeslut klamrar sig kvar i Sverige med hjälp av personer som engagerar sig i dem.
Främst är det medelålders kvinnor som därmed funnit mening och innehåll i sina liv. De är därför beredda att trotsa de regler och beslut som tagits enligt lagen och som ska verkställas av Migrationsverket och Polisen.
Ett ytterligare upprörande faktum är följande:
– När en svensk hederlig, ärlig och välmenande man betalar generöst för en nära stund med en prostituerad, blir han inte bara åtalad och bötfälld utan därtill uthängd i medierna som en föraktlig människa.
Däremot: När de pilska fruntimren ovan etablerar relationer med “ensamkommande barn” riskerar de ej att ställas till svars för något brott – och i medierna framställs de som Godheten personifierad.
Dessutom: Till skillnad från männens sexköp vilket dessa själv står för kostnaden av, är det i de här fallen svenska skattebetalare som betalar notan för den lyx kvinnorna unnar sig då de byter ut dildon mot en levande “barna”-kropp.
Skandal är bara förnamnet på denna ordning i det svenska samhället..!
Och onekligen skulle man önska att den i slutändan – förhoppningsvis – verkställda utvisningen också omfattade de “pilska fruntimren”, så att också dessa förpassades till något erotiskt Samarkand i  Mellanöstern/Afrika.

Liberaler kämpar för illegalas rätt till rörelsefrihet

25 september, 2009

SJ:s försök att stävja det omfattande fusket med biljetter som köps och sedan säljs i andra hand, hotar tydligen den personliga integriteten. Och än värre, den hotar de illegala flyktingarnas rörlighet i Sverige.

Man undrar om man är kvar i verkligheten då man läser SvD:s Brännpunkt-artikel.

Varför har vi lagstiftning och medborgarskap i Sverige alls? Illegala flyktingar, de ‘gömda flyktingarna’ i Sverige har snart lika mycket rättigheter som en vanlig svensk, men inga skyldigheter alls.

Folkpartiets riksdagsledamot Nina Larsson:

”Hur än SJ vänder och vrider på argumenten så är införandet systemet oacceptabelt – framförallt ur integritetssynpunkt.”

”SJ:s agerande visar att det inte bara är statsmakter som kan hota den enskildes privata sfär. Också företag och andra intressenter har betydande möjligheter att skaffa sig insyn i enskildas personliga förhållanden.

”Det finns ytterligare problem med systemet kring personliga biljetter och det är att det kommer att begränsa ett stort antal individers rörelsefrihet i Sverige. Det handlar om gömda flyktingar som saknar giltig legitimation. Dessa människor lever i Sverige och kommer med SJ:s agerande få sin rörelsefrihet begränsad ytterligare.”

SJ:s personliga biljetter oacceptabla, SvD Opinion

Tipstack till Lilla My och Fröken Sverige!

**

Länk till artikelskribentens blogg där hon redogör för sina åsikter:

”Nina Larsson säger:

25 september 2009 kl 13:12

Visst, gömda flyktingars möjlighet att utan legitimation resa med SJ är en betydligt mindre fråga än ex alla resenärers möjlighet att välja bort SJ till fördel för annat tågbolag. Men denna grupp är i mång afall en mycket utsatt grupp så därför valde jag att nämna den i artikeln.”

”Nina Larsson säger:

25 september 2009 kl 14:37

Besser.

Nejdå, inte alls. Världen är inte svart eller vit. Invandring ska givetvis hållas inom de lagar som fastställs men samtidigt bör varje demokratiskt samhälle ha en humanistisk hållning gentemot alla, även dem som håller sig gömda.”

Nej till legitimationstvång, Nina Larsson

Mvh/:)Smileth


Sanslösa beslut

1 juni, 2009

Det är svenskar som ska stå för massinvandringens och den illegala massinvandringens vanvett, men knappast ha något tillbaka själv:

”Mats Nilssons gravida hustru Yupaporn ansökte om uppehållstillstånd i höstas. ”Men sonen hann födas sex dagar innan Migrationsverkets beslut kom”. Nu måste familjen betala 45 000 kronor för förlossningsvården.

Mats Nilsson är elektriker och bor i Tygelsjö utanför Malmö.

Förra julen träffade han Yupaporn på en resa i Thailand. Tycke uppstod och hon kom snart på besök i Sverige.

De lämnade in ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket i Malmö den 15 oktober. Det skulle ta några veckor, fick vi höra. Men från Migrationsverket hördes inget på flera månader.

I början av januari blev jag uppringd av en handläggare i Malmö som undrade om jag varit i Thailand vid rätt tid för att vara barnets pappa.

Tror ni muslimer får en likadan fråga när dom kommer till sverige ”Är du barnets pappa” jag tror det inte..

Jag har jobbat och betalat skatt sedan jag var sjutton år. Varför ska jag betala så här mycket när min son föds?

Förlossningen kostar dem 45 000

Och….Asylsökande och gömda behöver inte betala vilket Mats Nilsson måste göra.

Region Skåne ser inget märkligt i fallet Kevin. Som utländsk medborgare måste mamman själv betala förlossningen.

Men om hon varit asylsökande – eller gömd flykting – så hade det varit gratis d.v.s vi skattebetalare hade blivit tvingande att stå för gömda och illegalas födslar.

Vad hade hänt om Yupaporn Nilsson sökt politisk asyl, inte uppehållstillstånd för familjeanknytning?

Som asylsökande hade hon sluppit betala. Då hade regionen fått ersättning av Migrationsverket, förklarar Pia Landgren. Då hade regionen betalat, säger Pia Landgren.

Skrattar för mig själv.. åt myndigheternas dagliga svenskfientligthet. En svensk kille som har arbetat och betalt skatt sedan har var 17 år skall nu betala 40 000kr för födslen. Men gömda illegala etc slipper betala en enda krona..

Hur i hela friden har det kunnat bli så här i sverige ? att alla svenskar skall betala men gömda/illegala får samma saker gratis….

Sådana här saker gör mig rosenrasande och upprörd. Jävla politiker som spottar på sina egna skattebetalare som försöjer er med feta löner fast ni uppför er som kräk mot oss…

Gömda/illegala får det gratis”

Hela inlägget från SpikHarry avslöjar: Förlossningen kostar dem 45 000 kronor

.

Och man bryr sig inte om vem som är föräldrar till vissa barn, det gäller att komma från ”rätt land”:

”Affes Statistik-blogg har tagit upp begreppet hushållsbarn som Merit Wager skrivit om på sin blogg.

Jag minns en debatt för några år sedan då man talade om att DNA-testa familjer för att säkerställa att det var biologiska barn man hade med sig. Men tydligen hände tydligen inget mer än att man fastslog att det var…gissa vad för ord som for omkring överallt….

jo, just det, kränkande.

Barnet identitet är okänd och Migrationsverket gör inga efterforskningar om barnets föräldrar. På enbart muntliga uppgifter skriver så Migrationsverket ut uppehållstillstånd för barnet, på tillståndsgrunden “hushållsgemenskap”. Någon övrig myndighetskontakt tas inte.”

Det kan alltså mycket väl vara kidnappade barn och humanistiska Sverige i all sin präktighet och godhet hjälper kidnapparna.”

Hushållsbarnen, Affes Statistik-blogg”

Nytt grepp i ”flyktingbranschen”, Varjager

.

Samtidigt låter man invandrade kvinnor från Norge komma hit och göra könsaborter för att barnet på grund av sitt kön inte är välkommet i familjen:

Abortresor till Sverige


Gratis tandvård för illegala

23 oktober, 2008

Fröken Sverige på bloggen I Mitt Sverige hoppades att detta skulle spridas på många bloggar. Vi skrev om det på Varjagerbloggen redan i september men jag lägger ändå helt enkelt in hela Galenzos långa blogginlägg. Läs och förundras över att illegala och kriminella människor är viktigare än svenskar som betalat skatt under sitt liv:

Illegala invandrare ska få akut tandvård – patientavgift 50 kr
”I april bestämde regionfullmäktige att gömda flyktingar skulle få rätt till akut vård till samma patientavgift som för asylsökande. Beslutet omfattade dock inte tandvård.

Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att akut tandvård också ska ges till gömda flyktingar och att patientavgiften ska bli 50 kronor.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.
HD

Mao, illegala som inte ens har något rätt att vara i landet efter avvisningsbeslut i flera instanser, får snart subventionerad akutvård – på skattebetalarnas bekostnad.

Siffran 10. 000 gömda har nämnts flera ggr av olika myndigheter men det är bara en grov uppskattning. Ingen vet exakta antalet.

Härmed uppmanar jag, Galenzo, er läsare att så fort ni får kännedom om illegala flyktingar så ska ni anmäla dessa per omgående – inga undantag.

Ring polisens tipstelefon: 114 14

Region Skåne: sammanträdeshandlingar hälso- och sjukvårdsnämnden:

”Policy inom Folktandvården för akut och annan omedelbar nödvändig vård till gömda flyktingar

Diarienummer 0801338

Ordförandens förslag
Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till regionfullmäktige

1. Policy för Region Skåne vid akut och annan omedelbar nödvändig vård till gömda flyktingar ska även omfatta tandvård.2. Gömda flyktingar erlägger patientavgift för tandvård om 50 kronor per besök.

Beskrivning av ärendetRegionfullmäktige antog 2008-04-22, § 28, policy för Region Skåne vid akut och annan omedelbar nödvändig vård till gömda flyktingar. Samtidigt fastställdes att gömda flyktingar skulle erlägga patient-avgifter motsvarande de för asylsökande.

Tandvårdsnämnden har 2008-09-19 föreslagit hälso- och sjukvårds-nämnden att policy för Region Skåne vid akut och annan omedelbar nödvändig vård till gömda flyktingar gäller även tandvård. I beslutsunderlaget till regionfullmäktige i april angavs att eventuella mer-kostnader för den akuta och omedelbara nödvändiga vården täcks ur hälso- och sjukvårdsnämndens budget. Tandvårdens eventuella kostnader får täckas på samma sätt.

I övrigt hänvisas till tandvårdsnämndens beslutsunderlag.

Bilaga (pdf-fil, öppnas i nytt fönster):

1. Beslutsförslag 2008-10-14 jämte tillhörande handlingar”

Region Skåne, Punkt 10

Illegala invandrare får gratis tandvård