Alltfler ”ensamkommande barn” är gifta

18 januari, 2016

Verkligheten överträffar satiren ännu en gång i det absurda Sverige.

Under hösten har det kommit fler gifta asylsökande barn till Sverige än tidigare. Socialtjänsten ska bedöma om barnet ska separeras från sin make eller maka – men i flera kommuner tycker socialtjänsten att rättsläget är oklart.

Barn som är gifta när de kommer till Sverige betraktas som ensamkommande barn då maken eller makan inte anses vara vårdnadshavare.

Hur många fruar ”de ensamkommande barnen” får plocka med sig är också oklart och om ”barnen” ska separeras från sina egna barn (Läs mer).

/Elfyma+