Bloggen har fått ett nytt gästinlägg.

24 januari, 2009

Vi tackar för dessa väl skrivna inlägg och hoppas att folk läser dem.

”Ta kampen till de akademiska hallarna.

Vill vi nå framgång i vår kamp för nationens framtid måste vi bredda
kampen till fler slagfält, vi måste möta motståndaren där den är som
starkast, vi måste angripa motståndaren där den är som svagast, vi
måste stärka våra egna styrkor och vi måste försvaga motståndarens
rekryteringsunderlag, vi måste sprida sanningen och vi måste försvaga
motståndarens propagandamaskineri, gärna vända det till vårt eget
bruk.
Vi måste rekrytera våra sympatisörer vid låg ålder. Hur gör vi det
bäst? Genom att smita in på skolorna och lägga flygblad i elevskåpen?
Eller genom att stå i katedern och uppmuntra eleverna att tänka själva
och komma till rätt slutsatser på egen hand?
Vill vi nå långsiktig framgång så måste vi bereda oss på långvarig
kamp, kampen måste föras på alla arenor.
Jag vill därför uppmuntra de nationellt sinnade som just nu funderar
på sin framtida karriär att söka sig till högre utbildning. Är du
nationellt sinnad taxiförare eller maskinoperatör så har du väldigt
begränsad möjlighet att påverka landets framtid. Är du nationellt
sinnad förskolelärare eller lärare så har du enorma möjligheter att
påverka nationens framtid. Är du nationellt sinnad journalist så kan
du påverka fulmedias rapportering, även om du måste vara väldigt
skicklig för att få sanningen förbi redaktörens nålsöga.
Är du nationellt sinnad, men diskret statskunskapare så kan du påverka
på departementen, även under sjuklöverns maktperiod.
Jag vill uppmuntra alla nationellt sinnade att utbilda sig, är du
nationellt sinnad på högstadiet? Plugga hårdare, skaffa bra betyg och
sök dig till de studieförberedande programmen på gymnasiet. Är du
nationellt sinnad på gymnasiet? sköt dina studier och skaffa bra betyg
så att du kan läsa vidare på universitetet. Går du eller har gått en
yrkesförberedande utbildning så läs in de ämnen du kanske saknar på
Komvux och sök dig till högre utbildning.
Sextioåttavänstern har nått sin framgång genom att utbilda sig och
infriltrera samhällsstyrande positioner, låt oss dra lärdom av dem och
göra samma sak själva.
Den starkaste motståndshandling du kan göra idag är att utbilda dig,
utbilda dig till inflytande, en sjuksköterska har inget inflytande,
det har en personalchef, eller presschef, eller journalist, eller
lärare. Sök dig gärna vidare inom akademien, vi behöver nationellt
sinnade lektorer och professorer på våra universitet och högskolor som
kan hjälpa fram andra nationella till framgång i studier och yrkesliv.
När ni kommit till Universitet och högskolor, starta informella
nätverk, hjälp andra nationella fram, men var diskreta. Fienden är som
starkast inom den akademiska sfären, avslöjar ni er där så är ni
rökta, då kan ni aldrig nå akademisk framgång. Anta deras klädsel och
deras sätt att prata, bär deras mask, men låt dem aldrig nå era
hjärtan, minns vad ni kämpar för. När ni sitter på studentrummet med
veckans tionde skål snabbmakaroner framför er och plånboken fylld
enbart med kvitton och en ihjälsvulten mal, minns att ni studerar för
Nationens framtid. Minns att er kamp ej är förgäves. Minns att kampen
är värd alla era uppoffringar.

Detta vill jag, En vän i kampen, uppmuntra er till. Jag skall själv
söka mig till universitetet till hösten för att dra mitt strå till
stacken.”

Jag anser att skribenten har helt rätt. Låt oss försöka erövra det fria ordet från de förljugna medierna som vi har idag.

Varjager