I vilka sammanhang ordet ”främlingsfientlighet” används.

30 juni, 2011

Till och med en fråga om att sänka abortgränsen får sig en släng av ”främlingsfientlighet”.Samtidigt vill jag visa att det är en kluven inställning från våra ”experter”. För det är ”experter” som skall bedöma abort frågan, men frågan om föräldrarledighet är det politikerna som bestämmer.

”Som argument nämns risken att kvinnor använder abort som preventivmedel och att aborterade foster visat sig leva i upp till någon timme efter aborten. Ett tecken på livsduglighet enligt SD. Känslomässiga uttryck för att skapa sympatier, enligt Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU.

Hon är inte överraskad över att abortfrågan än en gång är uppe för debatt. I Europa har den religiösa påverkan på politik ökat under de senaste tio åren och de främlingsfientliga partierna driver frågan hårt.

– RFSU är glada över att experter sätter gränserna för sena aborter i Sverige, inte politiker, säger Åsa Regnér.”

Jag är glad att folk vågar ta upp saker till diskussion. RFSU, de enda de gör nu för tiden är att göra reklamfilmer för barn sex och leka pride…

Varjager

 


FRA gillas inte i Norge

15 oktober, 2009

Norge gillar inte FRA:

”Norska politiker från det liberala partiet Venstre anser att den rödgröna regeringen inte har gjort tillräckligt för att förhindra att norsk internet- och mobiltrafik övervakas i Sverige.”

Politiker kräver krafttag mot FRA, DN

…..

Dagens beslut om FRA i korthet, Varjager

Rättssäkert FRA?, Varjager

Mvh/:)Smileth


Dagens beslut om FRA i korthet

14 oktober, 2009

Från Riksdagen, Beslut i korthet, om besluten idag om FRA:

Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning (FöU3)

Riksdagen ställde sig bakom regeringens tilläggsförslag om förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. Riksdagen begärde i juni 2008 att regeringen skulle återkomma med kompletteringar vilket man nu har gjort. Det blir enbart regeringen, regeringskansliet och försvaret som efter den första december får rätt att begära signalspaning av Försvarets radioanstalt, FRA.
Integritetsskyddet förstärks bland annat genom att en domstol ska tillståndspröva signalspaning, ändamålen för signalspaning blir tydligare i lagen, de personer som varit föremål för spaning ska få veta det och en kontrollmyndighet får i uppgift att på begäran utreda om någon enskild blivit utsatt för otillåten signalspaning.
Dessutom vidgas skyldigheten att förstöra information till att också omfatta uppgifter som lämnas vid bikt och själavård.
• Lättläst
• Pressmeddelande
• Proposition/skrivelse 2008/09:201
• Utskottsbetänkande 2009/10:FöU3
• Protokoll 13 (debatt och beslut 2009-10-14)
• Läs mer om ärendet


Rättssäkert FRA?

1 oktober, 2009

Vi ska tydligen få lite mer integritet i Sverige, då FRA inte får hantera oss precis som de vill:

”Försvarsutskottet sa på torsdagen ja till regeringens förslag till förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. I samband med att lagen om signalspaning antogs i juni 2008, begärde riksdagen att regeringen skulle återkomma med kompletteringar. Försvarsutskottet välkomnar nu regeringens tillägg och menar att de stärker både rättssäkerheten och skyddet av den personliga integriteten.”

Klicka och läs hela pressmeddelandet:

Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning, Pressmeddelande, Riksdagen

Mvh/:)Smileth


Obama får makt över internetvärlden

2 september, 2009

Riktigt obehagliga nyheter från USA, och Sverige som lafsar med sedan länge och inför FRA:

”Den amerikanske demokratiske senatorn Jay Rockefeller lade redan i våras fram ett sådant förslag, då med skrivningen att presidenten skulle få makt att helt enkelt ”stänga av” internet. Proteststormen från internetföretagen ströp förslaget.

Nu är Rockefeller tillbaka.

Det reviderade förslaget ger presidenten rätt att i ett nödläge utlysa ett slags cybervärldens undantagstillstånd. Kritikerna har varken blivit gladare eller klokare på det nu mer luddiga förslaget.

Varför inte ge honom lagstadgad rätt att upphäva tyngdlagen eller ändra primtalsserien medan de ändå är i gång, var en av de mera ironiska kommentarerna.”

USA: Förslag att kontrollera nätet, SvD

Läs gärna bloggen Every Kinda People där Berit, bosatt i USA sedan många år, redan har skrivit om märklig maktutövning och kontroll över vad som sägs och skrivs från Obamas sida, i synnerhet om det gäller något angående hans politik.

Ett riktigt obehagligt exempel: Åsiktsregistrering

Mvh/:)Smileth


Försenad kabelspaning

16 april, 2009
Vad spelar två månader för roll, lägg ner hela idén!
Vilken julklapp till svenska folket, man tackar och bugar!
.
”På riksdagens begäran arbetar regeringen med ett förslag till kompletteringar av signalspaningslagen. Den omfattande och noggranna beredningen innebär att tidpunkten för när signalspaning i kablar ska starta behöver senareläggas två månader.

Försvarsutskottets borgerliga majoritet föreslår därför en lagändring som innebär att FRA ska få tillgång till trafiken från teleoperatörerna från den 1 december 2009 i stället för den 1 oktober 2009.”

Starten för FRA:s signalspaning i kabeltrafik senareläggs

Riksdagen.seNorrmännen stämmer Sverige för FRA till Europadomstolen

12 februari, 2009

”Kommittén ska göra bedömningen huruvida FRA:s verksamhet bedöms på ett etiskt riktigt sätt, och detta är i enighet med den 15-punktsöverenskommelsen som kom i höstas då den etiska aspekten lades till. Själva integritetsdelen finns redan i den lag som fattades av Riksdagen i somras, säger Sofia Krigsman, politiskt sakkunnig på Försvarsdepartementet, till DN.se

Kommittén kommer troligen att bestå av en representant från varje riksdagsparti.”

Politisk kommitté ska granska FRA, DN

”Det är den norska avdelningen av Internationella Juristkommissionen, ICJ, som stämmer Sverige i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.
Under torsdagen kommer den svenska regeringen att tillsätta en utredning av FRA-lagen.”

Sverige stäms av norska jurister för FRA-lagen, DN


Varning för FRA

7 januari, 2009

”Alla mejl som går ut från Journalistförbundet kommer att ha en varningstext:

Varning! E-post till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA.
WARNING! E-mail to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment.

Pär Jansson, Tidningen Journalisten


På begäran: Om författningsdomstol i Sverige

16 december, 2008

Bild från bloggen JörgenL

Midgårdsjarlen mailade bloggen och påminde oss om följande upprop:

”Grundlagen håller på att skrivas om av riksdagspolitikerna. Den så kallade Grundlagsutredningen skall lägga fram ett förslag innan året är slut. Utredningens viktigaste uppgift borde vara att skydda DIG mot övergrepp från just politikerna! Därför är det viktigt att DU påverkar, med en underskrift av detta upprop som skall sändas till Riksdagen.” Författningsdomstol.se

Därför lägger jag igen in det inlägg vi hade den 25 oktober på Varjager i ämnet,

Upprop för författningsdomstol i Sverige:

Politiker verkar som bekant aldrig behöva ta ansvar för Sverige och de beslut de tar. Det har länge funnits ett behov av något annat sätt att reglera politiken än bara genom valen.
Kanske är en författningsdomstol lösningen, samtidigt som frågorna infinner sig, vem ska granska den juridiska makten, hur ska dessa i författningsdomstolen tillsättas på sina tjänster. Vem granskar den makt som författningsdomstol har och får. Lagrådet som idag ska granska lagförslagen verkar inte kunna räcka till. En författningsdomstol är kanske lösningen på den makt som våra politiker kan utöva utan större ansvar, bara inte makten hamnar hos vissa jurister istället. Trots detta tror jag ändå på att fördela ansvar och utkräva ansvar av våra folkvalda.

Läs och fundera och skriv på uppropet om du vill!

Lite klipp med argument från hemsidan Inrätta författnings- domstol i Sverige:

”Vem delar ut röda kort i det politiska spelet?
Inom fotbollen är det ingen som tvekar om behovet av en domare, som ser till att spelet följer regelboken. I de flesta demokratiska länder finns också en författningsdomstol som ser till att det politiska spelet i parlamentet följer grundlagen.

Dock inte så i Sverige.

Motståndarna till författningsdomstol anser att det är folket som i allmänna val är domare. Och det stämmer ju, men bara när det gäller inriktningen på politikens innehåll: höger eller vänster.

Oavsett vilket regeringsalternativ som regerar finns risk att makten korrumperar och de politiska spelarna överträder reglerna för demokratin. Om läge skulle uppstå där demokratins spelregler hotas – där minoritetens rätt inte respekteras eller, som i Weimarrepubliken, regeringen helt sonika beslutar avskaffa allmänna val – behövs en författningsdomstol som kan ogiltigförklara politiska beslut i regering och riksdag.

FRA visar varför författningsdomstol behövs
Även i mindre dramatiska situationer, som när riksdagen i juni i år röstade för FRA-lagen om signalspaning i kabel, kan riksdagsmajoriteten besluta om lagstiftning som av många uppfattas stå i strid med grundlagen. I sådana situationer bör en domstol kunna överpröva och upphäva en lag även om den tillkommit i demokratisk ordning.

Även politiker måste kunna få rött kort, när de fattar beslut som strider mot grundlagen. Politiker ska inte stå över grundlagen. De ska följa den. En författningsdomstol i Sverige skulle vara en tydlig symbol på att vi tar våra grundlagar på allvar.

Om vi haft en författningsdomstol hade regeringen förmodligen inte varit lika snabb på att driva igenom FRA-lagen. Alla hade då varit medvetna om att riksdagsbehandlingen av en ny lag bara är ett steg på vägen. Lagar prövas då också i oberoende domstolar, där de kan ogiltigförklaras om de inte överensstämmer med grundlagen. /…/

Med ett annat ord kallas det maktdelning. Något som är att föredra framför den i Sverige fram till nu så omhuldade folksuveränitetstanken. Den som utgår ifrån att riksdag och regering inte behöver stå under fristående domstolskontroll.

FRA-frågan har en gång för alla visat att Sverige behöver maktdelning.

(Ledare i Medborgarrätt nr 3/2008)”

”Riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson presenterar ny studie från riksdagens utredningstjänst: Sverige har en unikt maktlös riksdag. Sverige utmärker sig i en ny studie genom att vara det enda landet i OECD som saknar en reell maktdelning. Vår grundlag är byggd på principen om maktkoncentration i stället för maktdelning. Utan en genomgripande förändring av vårt parlamentariska system kommer riksdagen att förbli ett transportkompani. Det är obegripligt att de som berörs mest, riksdagsledamöterna, inte låter sina röster höras i denna fråga, skriver den moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson. Hon kräver att regeringen Reinfeldt vidtar åtgärder för att vitalisera demokratin. Bland annat kritiserar hon att riksdagen ska utse statsminister eftersom det skapar ett skadligt beroende av regeringen. Hon vill också att en författningsdomstol införs.”
Svensk maktkoncentration den värsta i hela OECD av ANNE-MARIE PÅLSSON, riksdagsledamot, i Dagens Nyheter (2008-03-25)

”Det var ett misstag att avskaffa tvåkammarsystemet. Inför en ny senat som med direkt mandat från väljarna kan stärka riksdagens debatterande och granskande roll. Det föreslår professor Olof Petersson, som leder SNS demokratiråd. Han vill också förbättra den konstitutionella kontrollen genom en författningsdomstol. Statsrådet Britta Lejon presenterar i höst en demokratiproposition, men Olof Petersson misstänker att den blir otillräcklig. Politiken kommer att lunka på som om ingenting hänt.
Förbättra den konstitutionella kontrollen genom en författningsdomstol, av OLOF PETERSSON, professor i statsvetenskap, i Dagens Nyheter (2001-05-08)

Klipp från uppropet, om varför en förändring är nödvändig och varför man ska skriva på:

”VARFÖR SKA JUST DU SKRIVA PÅ?

Grundlagen håller på att skrivas om av riksdagspolitikerna. Den så kallade Grundlagsutredningen skall lägga fram ett förslag innan året är slut. Utredningens viktigaste uppgift borde vara att skydda DIG mot övergrepp från just politikerna! Därför är det viktigt att DU påverkar, med en underskrift av detta upprop som skall sändas till Riksdagen.

EXEMPEL PÅ BROTT MOT GRUNDLAGEN

Riksdagen stiftar Sveriges lagar. Samtidigt fattar riksdagens ledamöter beslut som många medborgare upplever som olagliga. Det gäller den FRA-lag som Riksdagen antog före sommaren (juni 2008) och som står i strid med grundlagens skydd för den personliga integriteten. Det gäller också den engångsskatt på privata pensionspengar (1986) som konfiskerade medborgarnas sparade medel. Och det gäller exempelvis lagen om fritt fiske på privata vatten utan ersättning till markägarna (1985). ”

Namninsamlingen

2008mr2omslag


FRA och VRA jagar ”bovar” av olika slag

7 december, 2008

Tekniska åtgärder som FRA och VRA ska jaga bovar i Sverige och Storbritannien:

”Storbritannien ökar insatserna för att komma åt misstänkta bidragsfuskare. Personer som lämnar falska uppgifter i kontakter med myndigheter kommer att spåras med lögndetektorer och bli av med pengarna i en månad. (Voice risk analysis, VRA)

I dag pågår flera pilotprojekt runt om i landet och utvärderingarna visar att kommunerna sparat mångmiljonbelopp.”

Lögndetektor ska röja bidragsfuskare, SvD

Detta kanske är något för våra svenska myndigheter också, VRA och FRA säkrar samhället!


Upprop för författningsdomstol i Sverige

25 oktober, 2008

Bild från bloggen JörgenL

Politiker verkar som bekant aldrig behöva ta ansvar för Sverige och de beslut de tar. Det har länge funnits ett behov av något annat sätt att reglera politiken än bara genom valen.
Kanske är en författningsdomstol lösningen, samtidigt som frågorna infinner sig, vem ska granska den juridiska makten, hur ska dessa i författningsdomstolen tillsättas på sina tjänster. Vem granskar den makt som författningsdomstol har och får. Lagrådet som idag ska granska lagförslagen verkar inte kunna räcka till. En författningsdomstol är kanske lösningen på den makt som våra politiker kan utöva utan större ansvar, bara inte makten hamnar hos vissa jurister istället. Trots detta tror jag ändå på att fördela ansvar och utkräva ansvar av våra folkvalda.

Läs och fundera och skriv på uppropet om du vill!

Lite klipp med argument från hemsidan Inrätta författnings- domstol i Sverige:

”Vem delar ut röda kort i det politiska spelet?
Inom fotbollen är det ingen som tvekar om behovet av en domare, som ser till att spelet följer regelboken. I de flesta demokratiska länder finns också en författningsdomstol som ser till att det politiska spelet i parlamentet följer grundlagen.

Dock inte så i Sverige.

Motståndarna till författningsdomstol anser att det är folket som i allmänna val är domare. Och det stämmer ju, men bara när det gäller inriktningen på politikens innehåll: höger eller vänster.

Oavsett vilket regeringsalternativ som regerar finns risk att makten korrumperar och de politiska spelarna överträder reglerna för demokratin. Om läge skulle uppstå där demokratins spelregler hotas – där minoritetens rätt inte respekteras eller, som i Weimarrepubliken, regeringen helt sonika beslutar avskaffa allmänna val – behövs en författningsdomstol som kan ogiltigförklara politiska beslut i regering och riksdag.

FRA visar varför författningsdomstol behövs
Även i mindre dramatiska situationer, som när riksdagen i juni i år röstade för FRA-lagen om signalspaning i kabel, kan riksdagsmajoriteten besluta om lagstiftning som av många uppfattas stå i strid med grundlagen. I sådana situationer bör en domstol kunna överpröva och upphäva en lag även om den tillkommit i demokratisk ordning.

Även politiker måste kunna få rött kort, när de fattar beslut som strider mot grundlagen. Politiker ska inte stå över grundlagen. De ska följa den. En författningsdomstol i Sverige skulle vara en tydlig symbol på att vi tar våra grundlagar på allvar.

Om vi haft en författningsdomstol hade regeringen förmodligen inte varit lika snabb på att driva igenom FRA-lagen. Alla hade då varit medvetna om att riksdagsbehandlingen av en ny lag bara är ett steg på vägen. Lagar prövas då också i oberoende domstolar, där de kan ogiltigförklaras om de inte överensstämmer med grundlagen. /…/

Med ett annat ord kallas det maktdelning. Något som är att föredra framför den i Sverige fram till nu så omhuldade folksuveränitetstanken. Den som utgår ifrån att riksdag och regering inte behöver stå under fristående domstolskontroll.

FRA-frågan har en gång för alla visat att Sverige behöver maktdelning.

(Ledare i Medborgarrätt nr 3/2008)”

”Riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson presenterar ny studie från riksdagens utredningstjänst: Sverige har en unikt maktlös riksdag. Sverige utmärker sig i en ny studie genom att vara det enda landet i OECD som saknar en reell maktdelning. Vår grundlag är byggd på principen om maktkoncentration i stället för maktdelning. Utan en genomgripande förändring av vårt parlamentariska system kommer riksdagen att förbli ett transportkompani. Det är obegripligt att de som berörs mest, riksdagsledamöterna, inte låter sina röster höras i denna fråga, skriver den moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson. Hon kräver att regeringen Reinfeldt vidtar åtgärder för att vitalisera demokratin. Bland annat kritiserar hon att riksdagen ska utse statsminister eftersom det skapar ett skadligt beroende av regeringen. Hon vill också att en författningsdomstol införs.”
Svensk maktkoncentration den värsta i hela OECD av ANNE-MARIE PÅLSSON, riksdagsledamot, i Dagens Nyheter (2008-03-25)

”Det var ett misstag att avskaffa tvåkammarsystemet. Inför en ny senat som med direkt mandat från väljarna kan stärka riksdagens debatterande och granskande roll. Det föreslår professor Olof Petersson, som leder SNS demokratiråd. Han vill också förbättra den konstitutionella kontrollen genom en författningsdomstol. Statsrådet Britta Lejon presenterar i höst en demokratiproposition, men Olof Petersson misstänker att den blir otillräcklig. Politiken kommer att lunka på som om
ingenting hänt.
Förbättra den konstitutionella kontrollen genom en författningsdomstol, av OLOF PETERSSON, professor i statsvetenskap, i Dagens Nyheter (2001-05-08)

Klipp från uppropet, om varför en förändring är nödvändig och varför man ska skriva på:

”VARFÖR SKA JUST DU SKRIVA PÅ?

Grundlagen håller på att skrivas om av riksdagspolitikerna. Den så kallade Grundlagsutredningen skall lägga fram ett förslag innan året är slut. Utredningens viktigaste uppgift borde vara att skydda DIG mot övergrepp från just politikerna! Därför är det viktigt att DU påverkar, med en underskrift av detta upprop som skall sändas till Riksdagen.

EXEMPEL PÅ BROTT MOT GRUNDLAGEN

Riksdagen stiftar Sveriges lagar. Samtidigt fattar riksdagens ledamöter beslut som många medborgare upplever som olagliga. Det gäller den FRA-lag som Riksdagen antog före sommaren (juni 2008) och som står i strid med grundlagens skydd för den personliga integriteten. Det gäller också den engångsskatt på privata pensionspengar (1986) som konfiskerade medborgarnas sparade medel. Och det gäller exempelvis lagen om fritt fiske på privata vatten utan ersättning till markägarna (1985). ”

Namninsamlingen


Nytt snyftarreportage om flyktingar och FRA på SvT

16 september, 2008

Saxar ur artikeln.

”Ända sedan familjen Bukuna flydde till Sverige från Etiopien för fem år sedan har de varit oroliga för att skickas tillbaka. Nu – när de fått höra att Sveriges samarbetar med diktaturer – är de ännu oroligare.”

Vilken smörja rent ut sagt. Här skall det läggas fram nya möjligheter för familjen att stanna i Sverige ,landet av mjölk och honung. Vilket kan utläsas lite längre ner i artikeln.

”-Om det är så att personen utvisas och regimen i hemlandet får information om det som har framkommit i en asylprocess, eller att personen har sökt asyl i Sverige överhuvudtaget, så kan ju det naturligtvis drabba individen genom att hon utsätts för olika förhör eller fängslas eller döms till fängelsestraff, säger Madelaine Seidlitz, jurist Amnesty.”

Om Amnesty är inblandat är det alltid snyft historier….Tyvärr har jag i alla fall tappat förtroendet för den organisationen.


Centern i krismöte (SvD)

26 juni, 2008

Man undrar om verkligheten börjar koma i kapp Centern och dess kappvändare?
Saxar ur Svd.

”Integritetsskyddet i FRA-lagen måste skärpas. Det kravet kommer från flera håll sedan centerpartiets toppar haft krismöte i morse.
Centerpartiet lever inte som man lär. ”Bottennivån kom när centerpartister mangrant ställde sig upp och röstade igenom det mest antiliberala lagförslaget som har lagts fram för ett demokratiskt parlament i modern tid”, skriver Centeruppropet på sin hemsida efter att FRA-lagen klubbats av riksdagen. ”

Vi får väl se om tillräckligt mycket folk vaknat och ser Centerns roll i diktatur skapandet?


Allt vi gör och vad vi skriver är nu övervakat

19 juni, 2008

FRA lagen är godkänd. Snart knackar de kanske på din dörr?
Nu är vi alla under luppen. Saxar ur Svd.
”Men kritikerna var inte imponerade.
– Det är direkt stötande, sade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.
– Det här visar vilken oerhörd brist det är i hanteringen. Vi kommer inte att kunna göra en ordentlig bedömning av förslaget, sade vänsterpartiets ledamot Alice Åström
Kritiken från Journalistförbundet och Tidningsutgivarna (TU) var också hård.
– Vi har under 2000-talet haft en rad beslut om tvångsmedel. Lägger vi till det här också punkterar vi vår grundlag, sade Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén ”

Varför är Borgarna så kåta på att vakta folket?


Billig mobiltelefoni ett minne blott?

18 juni, 2008

FRA-kalaset bekostas av dig och mig, i vanlig ordning då riksdagen bestämmer något. Om de bestämmer sig…

Saxat från DN;
Om riksdagen säger ja till den kritiserade FRA-lagen betyder det en mångmiljonsmäll för landets alla mobil- och bredbandsabonnenter. Kostnaden ska enligt förslaget läggas på operatörerna vilket brukar betyda att de i slutänden automatiskt att det är kunderna som får betala.

DN.se