Skådespelerska vägrar vaccinera sig – får sparken från TV-produktion

8 juni, 2021

Vaccinering är frivillig heter det officiellt, men ändå är det många som inte har något val eftersom de riskerar att förlora brödfödan om de vägrar och i en del länder är det obligatoriskt att vaccinera sig mot Covid-19 om man arbetar på exempelvis restaurang eller i andra yrken där man har mycket kontakt med andra […]

Skådespelerska vägrar vaccinera sig – får sparken från TV-produktion

RICHARD SÖRMAN: Svensk manlig stolthet

23 december, 2020

En väldigt bra skriven artikel.

I motsats till vad många tror behöver vi mer av känslor i Sverige. Men inte vilka känslor som helst. Vi behöver stolthet, vi behöver svensk manlig stolthet. Om det funnes en riktig svensk manlig stolthet som på allvar satte sin prägel på samhället skulle vi inte ha några islamister innanför våra gränser som hotar vår säkerhet och utmanar vårt våldskapital. Nu behöver vi hitta tillbaka till vår stolthet. Vi behöver den mer än någonsin.

Känslor finns för att de fyller en funktion. Rädsla hjälper oss att undvika faror. Ilska hjälper oss att försvara vår integritet. Vårt moderna Sverige sägs ofta vara alldeles för känslosamt. Vi tänker att det behövs mer rationalitet. Känslor ska inte styra politiken. Känslor är inte argument. Men det gäller kanske här att inte kasta ut barnet med badvattnet för vi behöver nog våra känslor. Frågan är snarare vilka känslor vi behöver mer av och vilka vi behöver mindre av. Själv skulle jag gärna se mer av manlig stolthet, svensk manlig stolthet.

Wikipedia beskriver stolthet just precis som ett känslomässigt tillstånd. Detta karaktäriseras av en positiv affektupplevelse som kommer av en bekräftelse. Och det som bekräftas är det värde man förknippar med en person eller en sak som man uppfattar att man själv har en koppling till. Man kan alltså bli stolt över sig själv, sina barn, sitt fotbollslag, sin bil, sitt land eller över vad som helst som man på något sätt identifierar sig med. Men stolthet kan också bli något negativt. Överdriven stolthet blir hybris och självhävdelse. Men så länge stoltheten inte fördummar och förblindar är den en tillgång. Att få känna stolthet är att få erfara känslor av tillräcklighet och prestation (”achievement”). Och tittar man på svenska synonymer till ”stolthet” hittar man ”självaktning”, ”värdighet”, ”hederskänsla”. Mer manlig stolthet i Sverige alltså! Mer manlig ”självaktning”, ”värdighet” och ”hederskänsla”!

Vilket värde tillskrivs egentligen svensk manlig stolthet idag? Inget som helst skulle jag säga. När jag säger ”svensk manlig stolthet” menar jag alltså en stolthet som svenska män ska erfara av att identifieras som just svenska män. Visst är många svenska män stolta över att vara svenska män, men det är knappast en stolthet som uppmuntras eller omtalas i positiva ordalag.

Läs resten här.

Varjager


1984

1 oktober, 2020

Varjager


Avskräckande förebilder – Göterna inför kyrkovalet

16 september, 2013

I 1900-talets europeiska rättshistoria förekomma två herostratiskt beryktade åklagare, nämligen Roland Freisler, ursprungligen kommunist och dödad vid ett flyganfall emot Berlin 1945, och Andrej Vysjinskij, sedermera Sovjetunionens utrikesminister. Avskräckande förebilder, må anses! Tydligen ej för Götiska Förbundet; ref: Inlaga till GF-styr. 100430. ”Lag och ordning” åberopas gärna vid såväl intagning som andra tillfällen men – trots uppmaningar – inga belägg för anklagelserna. Det bekymrade ej heller ”folkdomstolarna” i Moskva och Berlin på sin tid. Fortfarande – efter flera påminnelser – ingen leverans av förhandsbetald årsbok, Götiska minnen 2010. Det är ju – med normalt språkbruk – ren STÖLD. Man kan ej ens iakttaga formalia. Om en broder p.g.a. sjukdom genom ombud låter överlämna en skriftlig utträdesanmälan, kräver normal anständighet och artighet, att emot tagandet därav skriftligen erkännes. Så har enligt uppgift ännu efter 1½ år ej skett. Ådagalagd dilettantism – kamouflerad bakom meningslöst pompöst och pretentiöst pladder eller ”munväder” – lär hittills hava resulterat i >25 utträden. Bottennivån torde vara nådd vid en ”diskussion” med oppositionen, kallad ”brevskrivarna”, i Skansen Westgötha Lejon den 3 oktober 2011, varvid ordföranden (internt benämnd ”stormästaren”) inledningsvis refererade till då aktuell Breivik-affär i Oslo! Fadäsen omnämndes icke i de selektiva ”minnesanteckningarna” därifrån; således en ren historieförfalskning inom en sammanslutning som säger sig hylla svensk historia och rentav åtnjuter Kungligt beskyddarskap (kan återkallas).
Sammanfattningsvis: Inför 200-årsjubileet ett totalt misslyckande för den ytterst ansvarige, vars avgång rentav krävdes vid nämnt möte – denna episod ”glömdes” givetvis i minnesanteckningarna! Göres oss annat vittne behov? Så – vem har egentligen ”skadat GF”? Till götiska dygder räknas tydligen både angiveri (Bengt Kjellgren förut Haraldsson i Halmstad och stiftsfullmäktige; se Göteborgs stift Ink. 2013-09-16 Dnr 67/13/539) och bulvaner, varvid trovärdigheten blir helt obefintlig. I en i utskriften odaterad och orubricerad skrift – av innehållet att döma främst avsedd för Statens fastighetsverk (SFV dnr 230-1837/11) – röjer den attribuerade  kris författaren, en ingenjör med tidigare chefsställning inom ett känt livsmedelsföretag (Scan, urspr. Föreningen Skånska andelsslakterier u.p.a.), en total brist på källkritik och insikt i däri behandlad programskrift från nämnda myndighet! Tilltaget att låta inbjuda den däri som ”rasist” betecknade till en ”mutlunch” med två bröder, båda jurister med den ene som ”parlamentär” utan något enda förhandlingsbud, fastän motpartens heder så hänsynslöst kränkts. Förljugenhet i sin prydno.
Dixi et salvavi animam meam, hade nog den lärde lektor Tage Wikström på Hvitfeldtska sagt. Han var känd för sitt oväld och hade han till äventyrs satt BC i både latin och tyska för någon lat och obegåvad skolgosse, hade det säkerligen ej varit utan fog.

Leif Påhlsson
avgående stiftsfullmäktig, fd. nämndeman, tilldelad GötFb:s SFtn 2006


Industrichef kritiserar Turkiet.

10 december, 2011

Hur är detta möjligt? Ryggradslöses favorit som måste in i EU.

”Boyner nämnde bland annat långa frihetsberövanden före en rättegång och åtal mot journalister och studenter som exempel men även det ökande användandet av hemliga vittnen, spridandet av hemliga avlyssningar som gjorts mot privatpersoner och det ökande våldet mot kvinnor.”

Så det kan gå…

Varjager


Intressant recension av en bok om mordet på Theo Van Gogh

11 september, 2008

Muslimer kanske inte får sätta agendan hur som helst, som de själva och våra politiker och vissa journalister anser. Lena Andersson är modig, anser jag och hennes analys är väl värd att fundera på.

”Det som borde ha lett till ramaskri och ovillkorliga avståndstaganden vändes i politiska och journalistiska kommentarer, inte minst i Sverige, till motsatsen: mordet på den anstötlige Theo van Gogh var ett tecken på det förtryck muslimerna i Holland led under. Det visade hur intolerant Holland blivit. Inte intolerant såtillvida att en människa hade avrättats på grund av en film han gjort, utan på så sätt att muslimer kände sig otrygga.”

”Ett mord som det på Theo van Gogh borde leda till rannsakning av värderingarna som ledde fram till det. Istället rannsakas Theo van Gogh och yttrandefriheten och kritik kallas för intolerans. Resonemanget förklär sig som ”nyansering” och ”postkolonial medvetenhet” men är bara nedlåtande, fegt och lättjefullt. Nu utkommer på svenska Ian Burumas bok om situationen i Holland, Mordet i Amsterdam. Theo van Goghs död och toleransens gränser. Den ansluter till strömningen att något måste vara fel i ett land där detta kunde ske: mördaren har inte tagits emot tillräckligt väl”
Läs mer: Mordet i Amsterdam. Theo van Goghs död och toleransens ­gränser, SvD.


Bilkörande saudisk kvinna greps på bar gärning (DN)

16 juni, 2008

Alla är jämlika, utom i en religion. Men den religionen får vi inte kritisera enligt våran Elit.
saxar ur DN.

”Den saudiska kvinnan var i bil på väg för att hämta sin man. Då stoppades hon av en polispatrull och greps – kvinnan hade brutit mot lagen som säger att kvinnor är förbjudna att köra bil i Saudiarabien.”

Var är nu alla feminister? Varför ställer de inte krav?


Sd-kritik möttes av applåder. BT.se

29 maj, 2008

Det verkar som om de folkvalda mer och mer försöker förtrycka SD med PK floskler.
Ur BT.Se

”Mötet blev till en manifestation mot sverigedemokraterna.
Det var Thomas Bengtströms (sd) medborgarförslag om invandringen som väckte känslor. Hans önskan om en folkomröstning om flykting/invandrarmottagningen hade lämnats in i två omgångar. Första gången skickade kommunledningen tillbaka den. Skrivelsen klassades nämligen som alltför rasistisk. Men nu var det dags och Thomas Bengtström, sverigedemokraternas röst i fullmäktige, fick rejält mothugg. Han kan visst tänka sig att Sverige och Tranemo tar emot invandrare, men…
– Men vi har bara sju tomma lägenheter i Tranemo. Det är väl inte meningen att svenskar ska sättas i tältläger för att invandrare ska få plats?
Elisabeth Petersson (c) gick i täten för mothuggen. Och tillbakavisade Thomas Bengtströms tankar om att flyktingmottagarärendet gömts undan i juletid.
Hennes kämslomättade ord om invandringen och människors värde lockade fram applåder. Men Thomas Bengtström lovade att samma ärende kommer upp en gång till. Då som en motion i stället för som ett medborgarförslag. Han passade dessutom på att lämna in ytterligare en motion. En med rubriken ”gratis trygghetslarm till alla kommunens pensionärer”.
Men även här kom invandrartankar med på ett hörn. ”Genom den radikala ökningen av invandringen till kommunen så kommer vi kanske att utsätta våra äldre för en mycket större hotbild i form av ökat våld…”. ”

Konstigt nog gäller människors värde om de är av Svensk härkomst. För den rösten lyssnar aldrig våra PK broilers på. Men tecknen är tydliga, demokrati i all ära. Så länge folket inte röstar på SD. Utan enbart Demokrati om de etablerade partierna får rösterna.allt annat skall förtryckas.


DO stöder religiöst kvinnoförtryck

28 maj, 2008

Saxar från Expressen. En mycket bra debatt artikel. Men det var väldans vad mycket islamist kramare som stödjer DO i kommentarerna.

”En ung muslimsk man förlorade både arbetslöshetsersättning och praktikplats då han av religiösa skäl inte ville ta en kvinnlig intervjuare i hand. ”En allvarlig felbedömning”, säger DO Katri Linna, som nyligen lämnade in en stämningsansökan mot Arbetsförmedlingen. Det blir över 160 000 kronor i skadestånd till mannen om DO får bestämma. Maria Hagberg, ordförande för Nätverket mot hedersrelaterat våld, skriver att DO springer patriarkatets ärenden. Den religiösa mannen borde i stället ha anmälts till DO för diskriminering av kvinnor, skriver Hagberg i dag.”

Men det kommer inte att ske då han är muslim. De ”heliga” i Sverige av idag. Man får inte skämta om dem eller neka dem något.

”Diskrimineringsombudsmannen, DO, Katri Linna utmärker sig igen genom att driva fall som går emot kommunala regelsystem eller, som nu senast, kränker kvinnors rättigheter. Nyligen stämde Linna Arbetsförmedlingen. Eftersom en muslimsk man på en arbetsintervju på ett företag vägrade ta en kvinna i handen uteblev hans ersättning – därför påstås Arbetsförmedlingen ha handlat på ”ett diskriminerande sätt”. Arbetsförmedlingen sägs alltså enligt DO ha kränkt mannen. Huruvida kvinnan på företaget kände sig kränkt verkar DO däremot inte bry sig om.Det är inte första gången DO hamnar snett. Förra gången gällde det beslöjade kvinnor som nekades tillträde till en simhall i Göteborg, då de vägrade inrätta sig i de lokala föreskrifterna om hygienisk klädsel. Göteborgs Stad stämdes på skadestånd men har nu lyckligtvis fört fallet vidare. Man kan fråga sig om DO Katri Linna är religiös eller vad som gör att hon upprepade gånger ifrågasätter den sekulära staten och ger religionsfriheten företräde framför lagstiftning och kvinnors rättigheter. ”

DO är tokig och vill hjälpa till att införa kalifatet i Sverige, sedan världen.

”Vilka kränkningar ska nästa gång leda till stämning? Ska en del sharialagar får tillämpas i Sverige, ska religiös övertygelse vägas in i fall av kvinnomisshandel? Det kan låta dramatiskt, men ger man efter för religiösa krav kommer det snart nya krav.”

DO den nya versionen av Stormtrupper.


Ulf Nilsson är klockren i sin syn på saken

14 maj, 2008

Ur Expressen.

Ulf Nilson: Dags att återinföra kolonialismen

Så låter rubriken för Ulf Nilssons artikel.

”Tiden är inne: vi bör återinföra kolonialismen. Om det kan ske med hjälp av förhandlingar, fint. Annars kirurgiskt precisa, militära insatser.Nu säger ni: men FN då??? Tyvärr är sanningen att FN framför allt är ett ständigt pågående cocktailparti vid East River i New York, en plats där (i allmänhet) snyggt klädda diplomater ägnar sig åt att diskutera problem som de inte kan och alltför ofta inte vill lösa. Att politiker i alla läger, framför allt i maktlösa länder som Sverige, ständigt prisar FN beror framför allt på att organisationen är så bra att ha att krypa bakom när man vill undvika att ta ställning. Att FN skulle skydda små och maktlösa länder är en myt – läs vidare så förstår du.De två länder som först bör återkoloniseras är givetvis Sudan och Zimbabwe, målfoto vilket som är värst.I provinsen Darfur i Sudan har en rasistisk milis vid namn Janjawid i fem år våldtagit, torterat, slaktat och drivit på flykt svarta sudaneser. 250, kanske 300 000 har dödats, ett par miljoner befinner sig på flykt, de flesta i Tchad, ett annat land som borde sättas under förmyndare. Med förmyndare menar jag, här som i övriga fall, en hederlig och effektiv förvaltning, skyddad av utländsk trupp (som gärna för mig får vara klädd i FN-basker). Förvaltningen ska gå ut på att skydda alla invånare till liv och lem och göra livet så drägligt som möjligt.Folkmordet i Darfur stöds av Sudans regering. Denna regering bör avsättas och ställas inför rätta. Eftersom den har stöd av Kina kommer ingenting att ske.I Zimbabwe har Robert Mugabe i årtionden plågat och mördat sina landsmän. Därtill utarmat landet långt över svältgränsen. Mugabe måste arresteras – ett kompani fallskärmsjägare är allt som behövs! – och ställas inför rätta. Den princip som antogs vid westfaliska freden 1648 – att suveräna stater inte får lägga sig i andra suveräna staters inre angelägenheter – är lika grym som förlegad. Mord är mord även om mördaren är en statschef som mördar sina landsmän. Länder som Sydafrika, som ger diktatorn sitt stöd, bör hotas med sanktioner.Somalia är inte längre en fungerande stat. I princip har det varit så i 17 år, varje år sämre än det föregående. Nöden är obeskrivlig, livet en kort, men fasansfull mardröm. Den hjälp som ibland listar sig in – hjälparbetare och missionärer är vår tids hjältar och hjältinnor – är en droppe i havet. Somalia måste framför allt avväpnas, skotten knallar alla vakna timmar, men världen har tröttnat. Så bye, bye Somalia…Det är lika illa i stora delar av Kongo. De FN-förband som satts in har utmärkt sig för våldtäkter och brutalitet. Ett land stort som Europa – mestadels vildmark och kaos – präglas av korruption och vanstyre.Men Afrika är inte ensamt. I Asien väntar det fruktansvärt förtryckta Nordkorea på nästa svältkatastrof, kanske beledsagad av en kärnvapenattack på Sydkorea eller Japan. Och vi vet alla vad som händer i Myanmar: en diktatorisk militärjunta vägrar sitt folk katastrofhjälp. Brott mot mänskligheten – men straffet drabbar de hjälpbehövande.Så har vi Iran och arabvärlden där kvinnor i princip är sämre än kreatur. Och…Men här orkar jag inte mer. Optimisterna tycker att vi lever i den bästa av alla tänkbara världar. Pessimisterna, som jag tillhör, fruktar att de har rätt…”