P1 Finklipper intervju med GS

27 februari, 2017

Värt att notera är att Ståhle anger att den intervju jag spelade in med honom är redigerad,

Jag hade inte publicerat ett 55 minuter långt samtal om jag redigerat det. Jag fick heller aldrig chansen att bemöta den kritiken från Ståhle.

https://www.youtube.com/watch?v=O63gnqVqy24

mvh,

Erik


EXPO och Polisen i samarbete

26 september, 2016
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23590753.ab
Polisen: Firmor attackerar unga flyktingar i Stockholm
Killarna berättar att de flyr därifrån. De är livrädda och på sin vakt hela tiden, säger polisen Christian Frödén.
De samordnade attackerna mot ensamkommande unga beskrivs av den antirasistiska stiftelsen Expo, som analyserar information om intoleranta grupper, som en ny typ av våld.
Det här är en del av den kultur av medborgargarden som vi ser växa i Europa. Där framförallt män har en uppfattning om att de behöver skydda majoritetsbefolkningen mot flyktingar, säger Poohl.
Polisen uppmanar de ensamkommande att ringa 112 när de råkar ut för de våldsamma grupperna, men enligt polisen är det svårt att förmå dem att kontakta myndigheter när de helst undviker sådan kontakt.
Ungdomarna beskrivs ofta som en grupp som begår brott. Det är klart att den problematiken finns, med det finns också anledning att nyansera bilden av den här gruppens utsatthet, säger Frödén
……………
Polisens främsta uppgift är att skydda svenska folket mot brottslingar av olika slag. Ett uppdrag som på grund av den stora invasionen av – icke minst illegala – utlänningar kapitalt misslyckats med under senare år. I detta läge prioriterar polismannen Christian Frödén att offentligt utveckla sin advokatyr för en stor grupp marockanska “ensamkommande ungdomar” (!) som rånar och terroriserar försvarslösa svenskar och gör storstaden otrygg för unga flickor och kvinnor i största allmänhet.
Därtill tar Christian Frödén hjälp av den ökända vänsterextrema och våldsbejakande organisationen EXPO i sin “analys” av den absurda situationen i Stockholm. Istället för att rikta en appell mot styrande politiker att skyndsamt återbörda marockanerna till sitt hemland, rekommenderar han “de skrämda ungdomarna” att ringa 112 för assistans..!
Spontant ger hans agerande intryck av att handla om ett totalt felaktigt yrkesval. Flera alternativ framstår som långt mer logiska än hans självpåtagna “fosterpappa-roll” för tredje världens äventyrare; Främst ett jobb som talesman för EXPO, alternativt “Ingen människa är illegal” eller någon annan närbesläktad rörelse. En karriär inom Miljöpartiet och/eller Vänsterpartiet torde knappast vara utesluten för denne PR-man för ett “mångkulturellt samhälle” med “alla människors lika värde”.
Skulle det trots allt handla om hyckleri, d v s enbart en “godhetsfasad” av härskande PK-snitt, så finns ju också alternativet att slå mynt av “godheten” genom att t ex starta ett HVB-hem för just stackars “ensamkommande barn/ungdomar”. Vilket med stor sannolikhet skulle vara åtskilligt lukrativare än den magra lönen som polis…
Summa summarum; Ska Sverige ha den minsta chans att återfå det samhällslugn och den trygghet som Christian Frödéns föräldragenerationer en gång skapade, så måste det till en mycket radikal förändring av politiken – samtidigt som Polisorganisationen rehabiliteras med adekvata krav på de som anställs inom kåren.
Kenneth Sandberg

Wake-up

19 februari, 2016

torsdag 18 februari 2016

Sjuklöverns politiker agerar som diktatorerna en gång i Nazityskland, Sovjet och DDR

 

Den dagen kanske inte är alltför avlägsen då hela systemet brakar samman.

 Då bör rimligen svenska folket kräva nyval och ge makten åt dem som vill värna vårt land.

Den dagen skall alla de politiker som svikit det mandat vi givit dem ställas till ansvar.

 Och straffen skall bli annat än samhällstjänst.

Olle Ljungbeck:
De brott som företrädarna för S, M, C, L, KD, V och MP gjort sig skyldiga till mot svenska folket och nationen Sverige sedan 2005 är de mest fasansfulla och ohyggligaste i vår historia.

Terrorn fritt spelrum i Sverige

Genom sin asylpolitik har de gjort Sverige till ett land där terrorn har fritt spelrum och där den etniska befolkningen numera lever i ständig otrygghet. Dessa brott kan aldrig preskriberas och regerings- och riksdagsledamöter i nämnda partier måste en gång ställas till svars inför folket.

Sjuklövern agerar som diktatorerna i Nazityskland, Sovjet och DDR

De sju partiernas företrädare har agerat på samma sätt som diktatorerna i Nazityskland, Sovjet, DDR en gång gjorde. De har upphöjt sin egen ”moral” till något som står över folket. Den är inget annat än nazisternas och kommunisterna övermänniskofilosofi där de tror sig vara en utvald ”moralisk” elit som oberoende av folkviljan har rätt att forma samhället enligt sina egen vilja och bevekelsegrund.

Skenbara godhetsapostlar

Deras skenbara humanism har nu visat sig vara inget annat än hyckleri med avsikt att förleda världen att tro att de är de godaste ledarna. När till slut anstormningen blir för stor i även deras ögon rasar deras dubbelmoral som ett korthus. I sin strävan att framstå som godhetsapostlar har de totalt ignorerat att kontrollera om de invällande har asylskäl etc.Planering, organisation, introduktion, kostnader, boende har de överhuvudtaget inte ägnat en tanke!

Det skrämmande i det här sammanhanget är att man är beredd att offra svenska kvinnor/flickor för att utåt kunna uppfattas som de goda. Det innebär att Sverige i dag mer och mer fått karaktären av ett laglöst samhälle där tryggheten har försvunnit och ingen svensk i dag kan vistas ute utan att känna oro och ängslan.

Dessa politiker kräver ej längre laglydnad av invandrarna. Straffas de så tillämpas lägsta straffskalan och utvisning förekommer nästan aldrig hur grovt brottet än är.

Deras servilitet mot invandrarna är häpnadsväckande kravlös. Dessa mottages som förstaklass turister på boenden och behöver inte göra den minsta insats för egen del. (Som exempel kan jag upplysa om att jag är 84 år och min hustru 79. Vi bor ensamma på en gård. Varje år sågar jag, klyver och bär in 25 kubikmeter ved. Vi städar, tvättar och gör allt som behövs. Vi anlitar aldrig tjänster för snöskottning etc. Men detta avser inte att vara något skryt. Tiotusentals svenska pensionärer gör det samma). Hur många miljoner skulle sparas om ni krävde motsvarande av unga friska invandrare i stället för att låta dem gå och driva? Detta skulle samtliga dessutom må bra av.

Undfallenheten mot islam har nu  gått långt, för långt

Traditionerna ändrar ni för att inte irritera invandrare med annan religion. Ja undfallenheten mot Islam har nu gått så långt att koranen, sharia och hederskulturen präglar en stor del av våra förorter. Dessa utgör nu grogrund för kommande terrorverksamhet som inte är en fråga om utan när. Inom skolvärlden görs namnändringar på påsk- och jullov etc. för att inte förnärma invandrare!

Når ni t ex vill ändra luciafirandet så att en svart man eller pojke kan vara lucia är det inte endast en förfalskning av historien utan också en dumhet som måste karakteriseras som infantilitet.

 

Historien förfalskas liksom i forna Sovjetunionen, DDR och Nazityskland. Redan utgivna böcker som inte är politiskt korrekta görs ändringar i för att överensstämma med en förkrympt åsiktsriktning. När kommer turen till Tjechov, Evert Taube m fl. Eller det är endast Pippi, Alfons Åberg etc ni vågar ge er på? Men då är ni ju inte konsekventa!

Detta skedde inte bara i de tre nämnda staterna utan var ytterligt vanligt även under inkvisitionstiden. Det hela visar på en grav personlighetsstörning hos dem som verkar för denna förfalskning av den historiska verkligheten. Ja så skrämmande att man måste fråga sig om vi låter oss styras av personer som likt Stalin och Hitler lider av grava personlighetsstörningar.

Det vi hittills sett av sjuklöverpartiernas förhållande till åsikts- och yttrandefriheten förskräcker och skiljer sig knappast från dagens eller de nämnda diktaturerna.

När islamisterna står för merparten av antisemitismen med våld och terror nämns inte detta utan endast det lilla fåtalet nazister (enligt Säpo rör det sig om högst 300 organiserade), som nu nästan aldrig ägnar sig åt sådant, ges med orätt skulden.

När nazister uppträder i badhusen för att skydda flickor/kvinnor från tafsande och sexterror av icke civiliserade invandrare görs det stort nummer av detta. Några ansatser för att få bort terroristerna och skydda kvinnor/flickor är det däremot aldrig tal om.

Att vara demokratiskt valda representanter i ett lands parlament ett förtroende och det finaste man kan ha

Att representera sitt folk i ett lands parlament och regering måste vara det finaste uppdrag man kan få. Men också det mest ansvarsfulla med höga krav på moral och etik. De nämnda partiernas företrädare har i stort sett svikit alla de skyldigheter de har mot sitt eget folk under nämnda tid. Självklart drivs även människor inom politiken av olika bevekelsegrunder, men dessa får inte stå i motsatsförhållande till det egna folket vilket tyvärr är verkligheten i dag.  Vad vi hittills sett av representanterna för nämnda partier visar att de i stor utsträckning saknar såväl nödvändig moral och etik för att vara värdiga att företräda oss.

För att förstå detta behöver vi endast sakligt studera hur de agerat/agerar inför den massinvandring som nu sker.

När denna tog sin början var det aldrig fråga om att lyssna på folket. I det fallet är de fullt jämbördiga med diktatorerna. (Om ni påstår att asylrätten skall stå över folkviljan, erkänner ni därmed er övermänniskofilosofi).

Den enorma terrorn mot befolkningen i Sverige i form av mord, våldtäkter, rån, trakasserier etc ignorerar ni helt. Ja, ni  har t o m visat större empati för mördaren/våldtäktsmannen etc än offret – vilka i flertalet fall kvinnor/flickor! Ni skäms inte ens att placera tusentals potentiella våldtäktsmän på skolor utan skydd för flickorna – ja även de svenska pojkarna är utsatta. Därför känner tusentals svenska flickor men även pojkar en ständig ångest och oro när de går till skolan. Ni har sålunda medvetet gjort ungdomsåren för våra svenska barn till ett helvete.

Har ni politiker, journalister övriga i etablissemanget någon gång tänkt på vad ni är för människor? Jag tror att om ni allvarligt funderade över detta skulle ni bli oroliga. Vi kan ju bara ta ordet politisk korrekt. Enbart ordet ger en antydan om stillastående/tankestopp. Ni tänker inte själva – om av rädsla från att skilja ut er eller ni helt enkelt saknar förmåga

att se verkligheten? Vad gör er så enögda och rädda för verkligheten? Med min bakgrund har jag träffat människor av många olika slag. Helt klart är det ett sjukdomstecken att omforma och inte våga se och beskriva verkligheten som den är. Ja detta finns tom beskrivit i psykologisk litteratur. Ni verkar alla drabbade av denna sjukdom.

Flertalet av de lagar som berör invandringen, tiggeriet etc som ni troligen varit med och stiftat – men som ni i alla fall har skyldighet att se till att de tillämpas – följs inte. Ni som skall värna lagarnas tillämpning protesterar inte en när myndigheterna inte tillämpar dem.Trots ett ni inte ens i detta fall lever upp till era skyldigheter lyfter ni er höga lön! Som f d personalchef tror jag mig aldrig ha haft en medarbetare som skött sin uppgift så uselt som ni.

Trots att många av er är helt misslyckade kandiderar ni för en ny mandatperiod eller för ett nytt uppdrag. Även på detta område skiljer ni er från medelindividen som oftast inser sitt tillkortakommande.

Er oförmåga eller tjurighet att inte inse faran med Islam är sannolikt också er rädsla för att skilja er från era likar. Redan nu har Islam tagit över många av förorterna i flertalet större och medelstora städer. Ni accepterar att Islam driver skolor som inget annat är än koranskolor med uppgift att indoktrinera eleverna på ett sätt att de aldrig låter sig integreras.

Infantila politiker

Fattar ni inte att ni bäddar för ett parallellsamhälle med enorma konflikter i framtiden. Ni som påstår er stå högt över oss andra vad gäller humanism och moral lämnar invandrarkvinnor/flickor helt i händerna på fundamentalisterna. Ni gör inget för att stödja dessa kvinnors frigörelsekamp mot bakåtsträvarna och antidemokraterna. Det är belysande när Annie Lööf kommer med sitt nya program så är det månggifte och fritt inflöde av vilka barbarer som helst. Hur menar ni att vi skall kunna ta er på allvar? För att använda ett gammalt ordspråk. Tänker denna broiler längre än näsan räcker? Ni är inte bara flummiga utan helt enkelt infantila som inte förmår se framåt och bilda er en uppfattning om vad vissa händelser och fakta kan innebära i framtiden.

Den framtida demografin i Sverige

Hur har ni t ex tänkt när det gäller den framtida utvecklingen av demografin. Den låt-gå-politik ni tillåtit när det gäller invandringen är ju en ren skandal. Er ansvarslöshet har gett till resultat att i stora områden är förhållandet mellan män och kvinnor numera är 125 män – 100 kvinnor. Vi ser redan resultatet av detta i form av dagliga våldtäkter utförda av det ni kallar ensamkommande pojkar men som i flertalet fall är unga män. Jag skrev redan för flera år sedan att dessa kommer att bli potentiella våldtäktsmän därför att de inte på naturligt sätt kan få en partner. Av det enkla skälet att de saknar familj och då vill inte en muslimsk förälder ha med dem att göra. Endast ett fåtal svenska flickor kommer att attraheras av dem, och vad blir då följden? Det är denna utveckling med dagliga våldtäkter och tafsande vi nu ser accelerera. Var finns tanken på de förtryckta kvinnorna? Som vanligt har ni inte tänkt utan som alltid tillämpar ett låt-gå – system  likt, ”efter oss syndafloden”.

Samtliga regerings- och riksdagsledamöter i sjuklöverpartierna är stackare som är rädda för sanningen. Som hellre ljuger eller förnekar verkligheten i rädsla för att avskilja er från de politiskt korrekta. Märker ni inte hur sanningen mer och mer hinner ifatt er. Nu har tom vissa av er tvingats erkänna Sverigedemokraternas reella verklighetsuppfattning.

Sjuklöverns politiker representerar något sjukt

Ni är representanter för en sjuk del av Sverige. Ni vill inte se verkligheten utan förfalskar den.

Ni vill inte att saker och ting benämns vi dess rätta namn. Ni försvarar förövarna av allt slags våld mot den inhemska befolkningen.

Ni vägrar att se hotet från Islam vars ledande företrädare har ett enda syfte att sprida Islam och islams värderingar. Genom er blindhet verkar ni för enorma konflikter inom en nära framtid. När detta sker är med högsta sannolikhet det minimala förtroende ni har – förbrukat. Och om inte förr kommer svenska folket att utkräva ansvar genom att ställa er inför folkets domstol. Detta är inte en fråga om utan när!

Ni kan ännu undvika denna annalkande katastrof genom att:

– Stoppa invandringen omgående.

– ”Slå” sönder parallellsamhällena.

– Utvisa islamister som motarbetar demokrati och vår grundlagsfästa värdegrund.

– Förbjuda muslimska skolor.

– Hårda straff och utvisning för de som terroriserar kvinnor/flickor i var helst detta sker i samhället. Särskilt frekvent

är detta i skolor, badinrättningar, offentliga sammankomster etc.

– Beordra åklagare att agera mot kvinnlig könsstympning.

Jag har fått beskedet av dessa att man inte vill agera för att inte stöta sig med islamiska ledare!

– Se till att lagen om agaförbud följs.

– Stöd alla de invandrarkvinnor i förorter m fl som vill integreras men hindras härtill av muslimska fundamentalister.

– Prata inte bara utan gör något åt ”hedersvåldet”.

– Hävda den svenska värdegrunden tydligt. Brott mot denna skall bestraffas.

– Värna svenska traditioner utan att snegla på vad invandrare tycker.

– Mm.

Detta är uppgifter ni har åtagit er genom att ställa upp i val till det svenska parlamentet. Om inte skall ni lämna detta omgående för annars är ni förrädare.

Olle Ljungbeck, Gävle

PS När jag skriver detta har ännu en av era favoriter – en ensamkommande ”pojke”  – begått det nesligaste och uslaste brott en man kan begå – våldtäkt mot en flicka i den skola hon trodde sig vara trygg. DS


Resultatbaserade ministrar..?

17 mars, 2015

http://www.sydsvenskan.se/opinion/signerat/dar-miljarderna-rullar/

Signerat av Mats Skogkär

Å ena sidan kriminella ligor som lurar till sig miljoner av staten. Å andra sidan en stat som öser miljoner över lycksökare i entreprenörsförklädnad. Välkommen till bananmonarkin Sverige.

 

På fredagen väcktes åtal mot ett 30-tal personer knutna till ett hemtjänstföretag i Södertälje. Bolaget misstänks för att sedan 2012 ha lurat kommunen och Försäkringskassan på totalt cirka 7 miljoner kronor. Summor som i och för sig förbleknar vid sidan av kostnaderna för själva rättsprocessen, enligt en beräkning över 100 miljoner kronor (vilket kan plussas till de mastodonträttegångar tidigare i Södertälje som kostat flera hundratals miljoner kronor, min anm).

För ett par veckor sedan beslöt Arbetsförmedlingen att avveckla systemet med etableringslotsar. Det förekom alltför mycket fusk och kriminalitet. När systemet presenterades 2010, som ett led i ”den största förändringen av svensk integrationspolitik på 25 årbetonade dåvarande integrationsministern Erik Ullenhag (FP) att ”ersättning till lotsen är resultatbaserad”.

Expressen har tittat närmare på bolagen inom lotssystemet. Enligt granskningen i fredagens tidning har varje ”jobb” – citattecknen känns dessvärre nödvändiga – kostat i snitt 2,5 miljoner kronor. Då ingår alla anställningar över sex månader, dessutom ofta subventionerade av skattebetalarna: instegsjobb, nystartsjobb och så vidare. Ett bolag i Gävle mäktade under tre år med att ordna ett (1) jobb och fakturerade Försäkringskassan 19,8 miljoner ”resultatbaserade” kronor.

Med tanke på de talrika exempel på grov misshushållning med allmänna medel som kommit i dagen är det enda rimliga att medborgarna får veta exakt hur dessa miljarder använts.

……

Ovanstående exempel på dränering av skatteintäkter, jämte en lång rad andra fatala förändringar av Sverige, säger oss att det föreligger systemfel inte endast hos olika myndigheter. Det enskilt största misstaget i dagens Sverige är utan tvekan att man satt i system att tillsätta så många ungdomar som möjligt på de högsta beslutandeposterna i landets ledning.

Erik Ullenhag är inte den enda personen – om än kanske det för landet mest förödande exemplet – som knappast torr bakom öronen tillförordnats som minister. Alldeles oavsett dessa ungdomars vältalighet och “TV-mässiga” framtoning, samt eventuella högskoleexamina, så säger vanligt sunt förnuft att dessa politikerbroilers omöjligtvis kan ha inhämtat det minimum av vare sig livserfarenhet eller kontakt med ett vanligt arbetsliv att de är lämpliga att styra en nation och ett folk.

Ett absolut måste för att återställa bananrepubliken Sverige till den förnuftiga nation som tidigare stod som mönstersamhälle avundat i hela omvärlden, är att detta “systemfel” korrigeras.

Därtill vore det – i linje med Skogkärs förslag – rimligt att redovisa hur många miljarder kronor som respektive “underbarn” i politiken kostat svenska skattebetalare…

Kenneth Sandberg


Kulturarvet skyddas inte av lagen

28 juli, 2014

Är det konstigt då Ryggradslöse och hans anhang anser att vi inte finns som folk?

”Dagens lagstiftning har stora brister och klarar inte att skydda det svenska kulturarvet. Det säger Lena Palmqvist på Nordiska museet, som ser hur föremål med stort kulturhistoriskt värde lämnar Sverige, utan att museet kan göra något åt saken.

– Kollektivt förlorar vi en del av vårt kulturarv, säger Lena Palmqvist.

Idag krävs ofta att ett föremål är över 100 år gammalt och värderat till över 50 000 kronor för att föremålet ska kräva utförseltillstånd. Framförallt allmogeföremålen är ofta lågt värderade. Och det är inte ovanligt att Nordiska museet godkänner ansökningar om utförsel, trots att museet egentligen inte vill att föremålet lämnar Sverige.Problemet med lagstiftningen är inte nytt. Det var på tapeten redan för ett par år sedan. Då släppte Brottsförebyggande rådet en rapport om problemet med kulturhistoriska föremål som försvinner utomlands. Då föreslogs att svenska museer ska ha förköpsrätt på vissa föremål.  Det är också en lösning som Lena Palmqvist på Nordiska museet föreslår.

Men Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth vill inte säga om det är en väg framåt. Hon håller med om att dagens lagstiftning inte är tillräckligt bra, men hänvisar till en rapport som Riksantikvarieämbetet arbetar med som ska se över dagens regler.

–  Det är bland annat det som den här rapporten ska se. Om museerna skulle ha en sådan här förköpsrätt, vad skulle det innebära och vad skulle det krävas för ekonomiska resurser. Det vet vi ingenting om, säger Lena Adelsohn Liljeroth.”

Sätt det i samband med kostnaden för 1 till 2 ”skäggbarn” och ni förstår att de skiter i den svenska kulturen.

Varjager


Enligt Reinfeldt är det en regel som gäller för Ukraina och en annan för Sverige.

23 januari, 2014

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger i en intervju med SVT att han är mycket oroad över upptrappningen.

– Våld är inte svaret, säger han.

Han är också hård i sin dom mot den ukrainska presidenten.

– Det är en reaktion mot att president Janukovitj har genomfört en lång rad repressiva lagar och annat mot mötesfrihet, öppenhet och mediefrihet, det leder naturligtvis till den här typen av reaktioner.”.

I Sverige har Reinfeldt gått i samma riktning men det ser han som problem fritt. Ett par Citat från 32:an för att vissa vad jag menar.

Det sprids en sorts föreställning att det mångkulturella samhället inte fungerar. Och det ropas på stramare regler och kulturell likriktning. Våra motmedel måste vara att visa att det mångkulturella samhället fungerar bättre. Det är ett mer spännande och mer intressant samhälle.

Jamen, ät nå’t annat då. Men det är ju det som är problemet – att bara för att nå’n vill göra på nå’t annat sätt så inskränker ju inte det min frihet om det inte är så att jag tvingas till nå’t jag inte önskar. Jag har aldrig förstått det där att man inte kan visa lite respekt för olikheter som kan gå sida vid sida.

  • I SVT:s nyhetsprogram Aktuellt, 1 september 2008, om att somliga anser halalslakt vara barbarisk.

Sverigedemokraterna ska inte ha onödigt mycket medialt utrymme där de ständigt görs spelteoretiskt intressanta. Det riskerar att leda till att väljare agerar smart snarare än att de utgår ifrån regeringsalternativ.

  • Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) kommenterar opinionsinstitutet Sifos väljarbarometer för augusti månad 2009 – där Sverigedemokraterna med 4,2 procent för första gången någonsin hos detta institut blir vågmästare mellan de två politiska blocken – i Svenska Dagbladet den 23 augusti 2009.

Det är bara det att jag inte kan vinna den debatten – om han inte kommer full och börjar slåss i studion. Så länge som han säger någonting som är begripligt, har han ju överraskat.

  • Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) kommenterar en eventuell politisk debatt med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i lokaltidningen Nerikes Allehanda söndagen den 28 februari 2010.

Jag vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer.

I mina ögon visar han ett hycklande utan dess like.

Varjager


Aldrig någonsin har Sverige haft en så landsfientlig och folkfientlig regering. Asyl och bidrag till alla.(utan svenskar)

6 september, 2013

Aldrig någonsin har Sverige haft en så landsfientlig och folkfientlig regering.
Det är rent häpnadsväckande. Inte en tanke på det egna landet, varken försvar eller våra egna traditioner! Hur kan de ta sig rätten att ge bort det som svenskar arbetat och förvaltat i årtusenden??

Varjager


Sveriges Radio slår åter på stora trumman för att bevisa att Svenskar är rasister.

3 oktober, 2012

Denna gången för att Romer inte får hyra bilar. Men ingenstans i undersökningen tar de upp romernas historia av stölder och misskötsel. Utan här kallas de mindre incidenter. Jag tycker att det är beklämmande att se SR.SR och deras hatpropaganda mot Svenskar. Jag förstår varför de vill ha licenspengar genom skattesedeln. För det är snart ingen som är villig att betala för skräpet.

Vad upplevde du låg bakom instruktionerna?

Jag vet inte, bara en djupt rotad främlingsfientlighet.

Fanns det inte fog för det här då, hände det inte incidenter?

– Det hände incidenter absolut, men det gjorde det med svenska kunder också, så på så vis tycker jag inte att det var befogat,säger Christian Wallén”

Detta är rasismen, Christian Wallén tycker det??? Så när det framkommer att romer skäl är det incidenter….Propganda radio.

Varjager


Lyxslottet blir flyktingboende! Kulturarvet blir sophögar…

11 september, 2012

Migrationsverket skall köpa Glava Herrgård (slott) och förvandla detsamma till flyktingförläggning för 100 nyinvandrade bidragstagare, huvudsakligen zigenare och negrer från Somalia!

Som i sin tur garanterat kommer att förvandla detta anrika fina gamla slott till ett obeboeligt nergrisat och totalförstört ruckel fullt med loppor och löss, inom några få månader!

Bara det bästa verkar vara gott nog för dessa grottmänniskor som förmodligen aldrig kommer att bidra med en enda skattekrona, utan förblir en parasiterande börda för oss skattebetalare genom hela livet.

Varför i helsike ska vi importera människor som förmodligen är svårare att dressera än en lagrad mögelost?

Här kan vi svenskar bara drömma om fler lyxboenden som är oåtkomliga för oss, men som vi dock tvingas att betala för!

Björkudden i Sola!

Westura Herrgård!

Gärdshyttan i Askersund!

Ström slott i Lilla Edet!

Glava slott i Arvika!

Bara för att nu nämna av del av deras lyxtillvaro i Sverige!

Migrationsverket har också köpt massor av lyxvillor runt om i landet, till bostäder för inkräktarna!

Vänligen

Janne

 

PS. Vi ser här också en typisk bild på några av dom gentlemän som nu är våra nya gäster!  Grattis till Er alla 94% som röstade för massinvandring!


Reepalu föreslog temporärt medborgarskap, Morgan Johansson gav sitt stöd.

12 oktober, 2011

Morgan Johansson hade förankrat sin ståndpunkt hos Juholt gällande tillfälliga medborgarskap. Men efter som Ljugholt är i blåsväder redan för allt fuskande, dumpade han Morgan Johansson nästan snabbare än han skickade in sina bidragskrav till Riksdagen.

”Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (S) ställde sig först bakom förslaget – medan partiledaren Håkan Juhult tog kraftigt avstånd.
Nu avslöjar SVT Aktuellt att Håkan Juholt gick bakom ryggen på sin partikollega. Uppgiften bekräftas också av Expressens källor som säger att Morgan Johansson chockade ledamöterna i lokalen när han berättade vad som hade hänt.
– Han tog inte skiten, utan ställde sig upp och berättade att han hade ringt upp Håkan Juholt innan och förankrat sitt uttalande hos partiledaren. De kom överens om att det skulle vara partiets politik, säger en S-politiker till Expressen.
Håkan Juholts avståndstagande innebär alltså att han offrade deras överenskommelse och lät sin partikamrat stå med skammen.
– När förslaget fick så stark kritik låtsades Håkan Juholt inte om att han hade godkänt förslaget, säger en S-källa.”

Det verkar inte direkt vara en stabil ledar figur den gode Ljugholt….I klass med Ryggradslöse…

Varjager


Är det nådastöten?

2 oktober, 2011

Vad är det som gör att i stort sett alla politiker kacklar samstämmigt och i exakt samma tonläge när det gäller asylturismen?

Och vad är det som kan förvandla vanliga till synes hyggliga människor till landsförrädare och kränka och bedra sin egen ras och folk på detta fruktansvärda sätt?

l stort varenda stad eller ort i hela Sverige har nu tvingats ta emot främlingar med eller mot sin vilja! Hela landet är nerlusat av obehöriga invånare!

Är det girighet och maktlystnad som så lättvindigt förvandlar vitt till svart och fullständigt eliminerar och oskadliggör det ev. samvete som kanske ändå fanns?

Eller är det dumhet och inkompetens?

Kan det kanske vara p.g.a. hot och påtryckningar från andra regimer?

Eller dom här människorna kanske ändå inte var så vanliga och hyggliga efter allt? Dom var i alla fall klart olämpliga på sina höga poster och dom har orsakat moder Svea näst intill obotliga skador!

Och nu kommer nådastöten!

Dom redan vidöppna svängdörrarna som tidigare fanns vid gränsen, monteras nu bort helt och hållet, med gångjärn, karm och rubbet. Absolut inget får längre hindra dom nya invånarna från att ta sig in i sitt nya hemland!

I stort sett alla välkomnas nu till det svenska dukade bordet. Med eller utan ID handlingar spelar ingen som helst roll längre, det har Miljöpartiet tvingat igenom tillsammans med dom andra ryggradslösa och oansvariga politikerna!

Nu behöver inkräktarna inte längre oroas för sina pass, det går lika bra att komma in i Sverige på ett vanligt handskrivet vykort från Afrika, en skrynklig bussbiljett eller ingenting alls!

Och alla nyanlända får omedelbart tillgång till alla dom förmåner som vi svenskar arbetat ihop under ett helt liv och som vi dumt nog trodde skulle säkra vår egen framtid, välfärd och pension!

Nu ryker rubbet enl. smash-and-grab principen!

Detta är första steget innan nackskottet kommer.

Först ska landet överbefolkas av individer från Afrika och mellersta österns skurkstater. Svenskarna skall sugas ut och utnyttjas så mycket som det bara går, sen åker vi ut!

Våra egna tillgångar och egendomar kommer på ett eller annat sätt att överföras till nykomlingarna, vilket egentligen redan sker i stor skala skattevägen! Men för att rent konfiskera folks egendom krävs dock mer sofistikerade metoder, med finess så att vi inte ska märka det. Men allt går att ordna lagstiftningsvägen!

Bl.a. så har förslag på att folk med stora bostäder skall tvingas ta emot asylturister i sina hem, väckts för flera år sedan. Det är en väg att gå, en av tusentals!

Här finns inga som helst gränser när det gället påhittighet att bedra sitt eget folk!

Tidigare så sas det alltid att dom nyanlända ska integreras i vårt samhälle.

Även det ett företag som totalt misslyckades och det var förmodligen heller aldrig tänkt att lyckas utan var som vanligt bara billig kosmetika för att försöka lugna folket!

l dag är det knappast någon som nämner integration längre, vilket styrker mina tidigare misstankar! l dag talas det istället om alla deras rättigheter, deras kultur, livsmönster och sedvänjor, att dom alltid har rätt att leva på sina egna villkor och efter sina egna lagar, religioner och förordningar!

Och hur dom alltid blir kränkta av i stort sett allt i vårt svenska samhälle och därför är det istället vi som nu skall anpassas efter deras villkor! En omvänd och påtvingad integration som det dock talas tyst om, eller rättare sagt inte alls!

Janne


Reinfeldt-Jag ser hellre att Sverige går under än att jag ändrar mig.

5 juni, 2011

Det är lite så han agerar våran statsminister. För även om majoriteten av hans eget parti är emot honom fortsätter han. Bara han får straffa SD och hjälpa MP i dess kamp för att svenskarna skall stå för varje illegals  alla utgifter. Inte skall lagarna följas inte. Eller hur skall man annars tolka han utspel?

Trots den kraftiga kritiken från Moderaterna och migrationsminister Tobias Billström mot utredningen om sjukvård för papperslösa, så kommer den politiska uppgörelsen mellan regeringen och Miljöpartiet att genomföras, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.
– Vi har att gemensamt vårda den här överenskommelsen, Moderaterna och Miljöpartiet, säger Fredrik Reinfeldt.

I våras gjorde ju regeringen upp med Miljöpartiet om migrationspolitiken och där ingår att sjukvården för papperslösa skall bli mer generös än i dag. Men ännu har man inte enats om vilka grupper det ska gälla.

Regeringens egen utredare föreslog i går att papperslösa, gömda och asylsökande bör få samma vård som alla andra i samhället.
Redan efter några timmar sågade migrationsminister Tobias Billström delar av utredningen. De ekonomiska konsekvenserna är inte utredda tillräckligt, enligt honom. Miljöpartiet och de andra allianspartierna är inte alls kritiska.
Men vad ska man tro då om Billström säger att det här inte är bra, alla kan inte få allt, säger han.

– Utgångspunkten är väl att Tobias Billström gör en bedömning att det här möjligen överskrider det budgetutrymme som har angivits för hela överenskommelsen, men låt oss arbeta igenom det.”

Alla kan inte få allt säger Billström, men det är uppenbart enbart Svenskar som inte kan få något. För är du illegal och gömmer dig har du det mycket lättare. Om det är någon som tror att Reinfeldt är för Sverige så får ni ta och tänka om. Moderaterna jagar cancer sjuka för att ge pengar till illegala.

Varjager