Skall vi slå vad om att dessa är nästa att få göra avbön? En kyrka i fritt fall.

13 mars, 2011

En kyrka i fritt fall. Så skriver de 2 prästerna i SvD. Jag är säker på att drevet kommer att gå igång och hade de inte varit kvinnliga präster hade storsläggan redan varit framme. Nu är det ju känsligare då de är kvinnor som uttrycker det som mången känner. Jag vill ta fram en sak i deras debatt artikel som sätter saker och ting på sin spets.

”Det finns en rad frågeställningar som hade behövt bearbetas innan man valde att anställa en imam:

  • Är kristendom och islam samma sak?
  • Välsignar imamen homosexuella?
  • Bejakar han kvinnliga imamer?

Kritiken mot beslutet har varit massiv från kyrkans medlemmar. Men ifrågasättandet har av de ansvariga för beslutet misstänkliggjorts som ett uttryck för islamofobi.

Imamen har till uppgift att bland annat motverka fördomar mot islam. En sådan fördom uppges vara synsättet att flickor med hijab är förtryckta. Men är det en fördom? Beroende på vems perspektiv man har kan frågor om förtryck och frivillighet problematiseras, något som exempelvis föreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime” lyft fram i samhällsdebatten.”

Hade det varit manliga präster som skrivit detta hade de fått sparken redan. Men nu är det 2 kvinnliga präster som vågar ta till ordet. All heder åt dem. Var är FI och de andra feministerna som borde ifråga sätta dessa Imaner?

Varjager


Visbybiskopen Lennart Koskinen vill att koscher- och halalslakt tillåts i Sverige.

12 juli, 2009

Bara för att belysa hur djupt den Svenska statskyrkan har sjunkt. Hur en Biskop kan säga något sådant dumt visar bara att han är tillsatt Politiskt och har ingen kärlek till kristendomen. Länk