Frihet från religioner -en mänsklig rättighet

14 december, 2016

Fokus på ”religiös frihet” är ett svek mot icke-religiösa,
säger FN:s expert på religions och trosfrihet.

Alltför många har “snävt definierad syn på religionsfrihet”, vilket får till följd att humanister, ateister och icke-religiösa exkluderas från mänskliga rättigheter. Det säger Dr. Ahmed Shaheed, Förenta Nationernas nytillsatta expert på religions- och trosfrihet. Shaheed har varit politiker på Maldiverna och tog förra månaden (den 1 November 2016) positionen som FN:s särskilda föredragande om religions- och trosfrihet (”UN Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief”).

I förordet till en ny rapport om diskriminering och förföljelse av icke-religiösa fördömer Dr. Shaheed lagar mot ”hädelse” och ”apostasi” (att konvertera från eller lämna en religion):

“Vem som helst kan bryta mot sådana lagar, och det har ofta varnats för att de används i politiskt syfte. Dessa lagar kriminaliserar med automatik avvikande åsikter och fritänkande, och gör icke-troende, humanister och ateister till potentiella brottslingar. Än mer chockerande är den grymhet med vilken de som anklagas för sådana lagbrott ofta bestraffas – av statliga institutioner eller utomrättsligt, såsom grannar och släktingar.”

Dr. Shaheeds hemland Maldiverna är i västvärlden känt för lyxsemestrar, men lagen föreskriver att alla medborgare i Maldiverna är muslimer och att all civilrätt är underordnad sharia. (Läs mer).

PS. Dr Shaheed borde även ta sig en titt på Sverige.
Här är all civilrätt underordnad den politiskt korrekta ”värdegrunden”.
Här blir meningsmotståndare stenade av makthavarna, journalister och politiker utan att de anklagade får någon möjlighet att försvara sig i domstol. I shariadomstolarna får man åtminstone försvara sig före steningen.

/Elfyma+