Svensk flyktingvåg?

12 september, 2008

Vilka svenskar kommer nu in masse att dra till Danmark?

”Tvistefrågan gäller anhöriga som vill flytta ihop med sina äkta makar. Våra grannars regler är skarpt åtstramade; män och kvinnor som försöker få asyl eller uppehållstillstånd nekas ofta – trots att de är gifta med danska medborgare.

Det har lett till att många prövar lyckan norr om Öresunds- bron. Där de lättare fått ja. På så vis lever paren åtskilda, men så tätt ihop de kan, utan att bryta mot några lagar.
Under juli hände dock saker med frågan. I en prejudicerande dom slog EU-domstolen fast att fyra amerikaner, som ingått äktenskap med irländska medborgare, skulle få bo i landet. Det öppnar dörren för andra i liknande situationer. Har man gift sig med någon från EU-området, måste det aktuella medlems- landet bevilja uppehållstillstånd. Oavsett vilken nationalitet den ansökande har.”

Danmark fruktar svensk flyktingvåg, DN.

Läs mer på bloggen Every Kinda People om Danmarks syn på äktenskap över gränserna, Kränkta ”medborgare”.
Danskarna är körda, Dragans Sd-blogg.