Religion och politik hör ihop, säger imam Awad Olwan

23 januari, 2011

Biskop Bengt Wadensjö och imam Awad Olwan vill bilda en gemensam front mot det sekulära samhället i Sverige, genom att bygga kyrka och moské under samma tak i Fisksätra, en förort till Stockholm.
Ca 60% av befolkningen i Fisksätra (Nacka kommun) uppges vara muslimer.

”Huvudmotsättningen finns inte mellan kristna och muslimer utan mellan oss och det sekulariserade samhället”, säger imamen Awad Olwan

Se Sverker rakt på. SVT-Play Start 13:45.
(Avsnittet inleds med marknadsföring av syndikalisten och Expo-supportern Gustaf Fridolin som Miljöpartiets blivande halvrör.
Stena Fastigheter insyltad i tokerierna.

//Elfyma+


”Guds hus”, svenska kyrkan har slagit runt fullständigt

15 januari, 2009
Förkrossande nyheter från bloggen Muslimska friskolan! Jag trodde inte mina öron den andra advent då man hade en multireligiös klimatceremoni i Uppsala och ärkebiskop Anders Wejryd menade att under alla religioners olika syn på existensiella frågor och vetenskapen så finns tanken hur ska vi bemöta varandra. Han lät ana att tiden inte var mogen ännu att sammanföra alla religioner under samma lära, men man kan tydligen samla alla under samma tak. Det går visst alldeles utmärkt i dhimmilandet nummer ett, och detta för svenska skattepengar!
Om tre år kan församlingshemmet i Fisksätra utanför Stockholm byggas ut med en moské. Detta om det nystartade unika projektet att skapa ett ”Guds hus” blir verklighet.”
”Ambitionen bakom det treåriga interreligiösa projektet ”Guds hus” är nu att samla de tre stora religiösa samfunden i området under ett och samma tak. Svenska kyrkan och katolikerna skulle dela på en ändamålsenlig gudstjänstlokal i det ombyggda församlingshuset. På församlingens mark skulle sedan en moské byggas till. Också råd- och stödcentret Källan skulle inrymmas i lokalerna. På ett gemensamt torg skulle alla kunna mötas.”
Källa, Kyrkans Tidning onsdag 14 januari 2009:

http://www.kyrkanstidning.com/nyheter/-guds_hus-_med_kyrka_och_moske_0_8414.news.aspx

Kyrka bygger ut med moské, Muslimska friskolan

Läsvärt på Varjagerbloggen:

Muslimer vill ta ut samfundsavgift genom skatten

Katolska kyrkan+islam=sant

”Vad ni vill att andra ska göra mot er, ska ni göra mot dem”