Bloggen har mailat ”journalisten” som skrev ett propaganda blad för burkadamen i burkabråket.

16 juni, 2013

Jag har bett om en kompletterande version av hennes propagandablad.

”Din artikel, den 14/5-2013 om den påstådda misshandeln av en burka klädd kvinna kräver väl nu en uppföljning?

Är det inte dags att sanningen får komma fram?

Tror ni bloggen får svar?

Varjagerbloggen