Jerzy Snickesnacki och Björn Fries vill ha mer mys pys.

14 augusti, 2012

Varför inte göra det enkelt och införa riktiga straff och sluta dalta med alla förbrytare?

” Det finns emellertid andra områden inom kriminalpolitiken som behöver uppmärksammas. Egentligen bör hela den i dag förda kriminalpolitiken genomlysas. Vi anser att utgångspunkten måste vara att minska det lidande och de ekonomiska förluster som brottsligheten orsakar. Förebyggande insatser är centrala (inga brott, inga skador). Någon motsättning mellan socialpolitiska och polisiära insatser existerar inte, båda typer behövs. Det har den senaste tidens händelser i bland annat Södertälje och Malmö visat. Men med en långsiktig jobb- och socialpolitik, och då i synnerhet tidiga stödjande insatser för unga i riskzonen och deras familjer, kan behovet av rättsväsendets insatser kraftigt minskas!

Om samhället misslyckas att förebygga brott, handlar det om att minska kriminalitetens skadeverkningar med stöd till brottsoffren och återanpassning av lagöverträdarna. ”

Vad Jerzy och Co säger är att det helst skall var mjuka handskar och i nödfall fängelse.

”Fängelsestraff bör i huvudsak användas om man kan räkna med tydliga avskräckningseffekter, som till exempel vid ekonomisk kriminalitet eller miljöbrott.”

Om man istället låser in återfallsförbrytare som begår brott efter brott, sedan inför kemisk kastrering på våldtäktsmän vad tror du man får för effekt då Jerzy? Jag tror att om vi har riktiga fängelser och inte vuxendagis så är det en tydlig markering att samhället har fått nog av flummet.

Varjager


Pirater trivs i sydkoreanskt häkte

1 februari, 2011

Fem somaliska pirater, som förts till Sydkorea efter en kommandoräd mot ett sydkoreanskt fartyg de kapat, tycker att tillvaron i häktet är bättre än livet hemma, skriver dagstidningen Dong-A Ilbo.

– De misstänkta säger att det sydkoreanska häktet är bättre än normala hotell i Afrika, säger en av utredarna.

En av somalierna, som riskerar livstids fängelse om de fälls för kapningen i Arabiska sjön den 15 januari, uppges ha önskat att få stanna i Sydkorea.(Seoul/TT-AFP).

Anm. Svenska hotell (fängelser) är nog inte sämre än de sydkoreanska.

//Elfyma+


Norska fängelser rena semestern

26 juli, 2008

Saxat från norska Aftenposten;

”Vi må ha slutt på at folk sitter i norske fengsler og planlegger ny kriminalitet på norsk jord, sa justisminister Knut Storberget i fjor – og reiste til Litauen for å få til en avtale om hjemsendelse. Ett år senere er fengslene mer overfylt enn noensinne av utenlandske statsborgere. Hittil i år er bare åtte utenlandske fanger (én prosent) sendt til hjemlandet for soning. Totalt sitter 3340 fanger i norske fengsler. 1 av 4 er utenlandske.”

”Ingen av mine klienter fra Øst-Europa vil sone i hjemlandet. Sammenlignet med et litauisk fengsel har de det strålende i Norge, sier forsvarsadvokat Cecilie Nakstad. Hun har jobbet for mange litauere og polakker, som topper statistikken sammen med irakere. De opplever forholdene i hjemlandets fengsler som forferdelige, med vold, elendig mat og dårlig hygiene. Litauerne selv hevder at alt er korrupt. De som har penger, kan smøre de fengselsansatte. Dersom du ikke har penger, må du sone under ekstra dårlige forhold, sier Nakstad.”

Mer hos Ansiktsburk(a).