Är samer ett folk, eller är dom svenskar ?

18 februari, 2015

Svenska samernas riksungdomsförbund gick i höstas till hårt angrepp mot Björn Söder från SD.

Ordförande Per-Jonas Partapuoli hävdade att SD nu visat sitt ”rätta ansikte”, eftersom Björn Söder pratat om att Sverige innehåller olika ”nationer”, något som tolkats som att han talar om olika folk.(P4-Norrbotten).

Same eller storsvensk med samiska privilegier ?
En same kan bli svensk – en svensk kan aldrig bli same.

När Granskning Sverige ringer och frågar hur han ser på begrepp som svensk och same, visar det sig att svaren snarare förvirrar mer än vad de ger svar. Det går inte att dra några slutsatser av vad Per-Jonas Partapuoli menar, mer än att det framgår att han tycker illa om SD.
Han definierar sig som same (när det gynnar honom) och som svensk (när det gynnar honom).  (Lyssna själv).

Partapuolis (”Skägghalva” på svenska) förvirrade svammel får mig att tänka på sverigefinnen som efter alltför många glas Koskenkorva (Fors-öra på svenska) inte kan minnas om han är svensk eller finne.(Snapsvisa).

/Elfyma+


Finns det etniska svenskar?

26 mars, 2009

”Många “dumma” kommentarer kommer in till bloggen, som påstår att det inte finns nån etnisk svensk. Därför tycker jag det vore intressant att diskutera ämnet.

Etnicitet, tillhörigheten till viss ethnos betyder tillhörighet till en grupp av människor med gemensamt ursprung och egenskaper.

“I svensk rättslig mening avses med etnisk tillhörighet “nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”.

“Etniska grupper bildar en gemenskap med intern sammanhållning, lojalitet mot värderingar, normer och seder, olika grader av chauvinism samt en kommunikativ gemenskap genom ett gemensamt språk och symboler.”

Europarådets ramkonvention om nationella minoritetet”

Från Dragans SD-blogg


Neger är ett mycket fult ord i Sverige

12 februari, 2009

Vi har inga etniciteter kvar i Sverige, vi är alla svenskar och muslimer numera uppenbarligen:

”På whiteboarden vid avrapporteringsplatserna sitter ett foto på en neger iklädd militärgrön jacka.

Detta foto fanns i en av radiobilarnas kameror. Vem har tagit bilden, vem föreställer det mm? I ett personrån i söndags var en av gärningsmännen neger iklädd militärgrön (enfärgad) jacka…”.

Kent Johansson, som utreder rånet, var en av poliserna som fick mailet.

Han bekräftar att han ”nog sett mailet” och säger: – Jag vet nog vart du vill komma.

Vart vill jag komma? – Ja, det är väl det här med neger… men jag har ingen kommentar.

Skulle du själv uttrycka dig… – Jag kommenterar inte, du får ta det med närpolischefen Boel Håkansson.

Boel Håkansson var på tisdagen inte anträffbar för en kommentar.

Marianne Almqvist, chef för polisområde nordväst, säger emellertid:

Ordet neger ska inte användas. Det har ingenting med ett signalement att göra. Om hudfärgen är viktig så får man väl skriva mörkhyad eller vilken hy man nu har.”

Polisbefäl efterlyste ”neger” i internmejl, HD.se

Tack för tips, Robin Shadowes!

.

Vad säger då vår Svenska Akademi med SAOL om saken?

”Men i den trettonde upplagan av SAOL, som är den senaste, är till ordet neger fogat en kommentar, nämligen ”kan uppfattas som nedsättande”. Sedan kommer förklaringen: ”person med mörk hy och afrikanskt ursprung.”

Från den 24 januari i SvD: Förtryck och stolthet ryms i samma ord

Då måste alltså uppsåtet hos polischefen granskas, det är inte straffbart per automatik att använda ordet neger idag.

.

DO:s Katri Linna tar priset i en intervju i HD.se:

”Hur då?

— På olika sätt har Sverige varit delaktigt i slaveriet, liksom hela Europa. Hela den europeiska historien är byggd kring slaveriet, även om vi inte hade plantager dit vi tog folk.”

DO: ”Signalement ska inte kränka”, HD.se

Läs kommentarerna under artikeln i HD.se

.

Nyamko Sabuni har verkligen satt sin prägel på svenska DO och debatten har jag en känsla av:

”Svenskarna måste rannsaka sin självbild. Även Sverige som nation var aktiv och tjänade stora pengar på slavhandeln över Atlanten. Det var ett av budskapen under högtidlighållandet av den internationella dagen för slaveriets avskaffande på söndagen.”
Sabuni talade om svensk slavskuld, DN
.

Detta är inte muslimer sena att utnyttja och Halal-tv:s Cherin Awad hade tillsammans med några andra muslimer en blogg de kallade Betraktarens Öga där man visade sitt förakt för det svenska samhället. Den är numera nedlagd i brist på tid, sägs det.

”Svenskar beskrivs som plantageägare av en av skribenterna på bloggen Betraktarens öga. De har uppenbarligen missat en hel del av historielektionerna samt mycket annat, kan man lugnt konstatera vid läsning av bloggen. De visar upp ett starkt förakt för oss svenskar, och är okunniga om eller ointresserade av Sverige.” Betraktarens öga-en blogg att hålla ett öga på, Varjagerbloggen

Cherin Awad är överhopad med arbete, Varjagerbloggen

USA har drabbats av negrofili, Every Kinda People


Doktorsavhandling om flyktingbarn

22 januari, 2009

”Flyktingskapet i sig eller geografiskt ursprung är inte en avgörande faktor i unga flyktingars identitetsskapande. Andra faktorer, som hur gamla de var när de kom och hur de togs emot i Sverige, spelar en större roll för hur de uppfattar sig själva och sina liv.

Varje flykting bär på unika erfarenheter, som bidrar till att forma hans eller hennes identitet. Det låter banalt, att varje individ är unik, men ändå har vi en tendens att klumpa ihop de som kommer till Sverige under rubriken flyktingar.

Det säger Ulrika Wigg som i sin avhandling i pedagogik studerat hur unga vuxna ser på sin identitet och sina relationer. Hon har intervjuat åtta personer som kom till Sverige i skolåldern. Merparten kommer från samma land, men ändå skiljer de sig radikalt åt. De har färgats av sina olika erfarenheter och förhållningssätt.

Ett exempel är familjens inställning till att vilja återvända hem eller stanna kvar. De deltagare som redan från början satsat på att stanna kvar framstår som mindre kluvna i sin identitet.

Ulrika Wigg jämför med Kristina och hennes livslånga hemlängtan och melankoli i Mobergs utvandrarepos. Något slags smärta och utanförskap kommer kanske alltid att finnas kvar. Det är inte så konstigt, konstaterar hon, om de som känner så söker sig till släktingar och landsmän i sina försök att återskapa en trygg värld.

Ulrika Wigg disputerar den 23 januari.”

Så formas flyktingbarns identiteter, LIU-Nytt


Norska bloggaren Fjordman

6 januari, 2009

Det kom ett mail från bloggen Mordhotad muslima, som kan berätta en väldigt märklig historia från Sverige av idag. Tipset vi fick måste vi bara vidareförmedla till våra läsare:

”Kanske är namnet FJORDMAN bekant för Dig? Han är en världskänd norsk bloggare, som nyligen har gett ut sin första bok ‘Defeating Eurabia’, 340 sidor, pris i USA 35 EURO. Denna bok måste anses vara absolut nödvändig läsning för alla med intresse för nutid och framtid och inte minst för den egna framtiden. Boken kan lagligt och helt i överensstämmelse med Fjordmans önskning också fritt nedladdas.

Jag har lagt upp den som okomprimerad (M)HTML-fil på följande länk, och den kan därför antingen öppnas direkt eller nedladdas. http://tinyurl.com/3g9dxm

Förordet till samma bok, plus diverse kommentarer kring boken och om den, har samlats i en fil för sig. Börja gärna med den! http://tinyurl.com/43o4k8

Bloggen Fjordman ska upphöra, klicka och läs mera!

Bloggen Mordhotad muslima lämnade också denna information och uppmaning:

”Svensken skyddas enligt riksdagsproposition 97/98:16 numera ej mot hat- eller rasistiska brott. Svensken tillhör ett folk som ej mera finns, i den bemärkelsen att svensken ej anses ha en egen etnicitet och kultur. Makthavarna i landet Sverige har planerat att införa en helt ny religion och att ersätta svensken med mindre tråkiga, kulturbärande människor invandrade från mera exotiska delar av världen.

Endast ett mycket litet fåtal svenskar har upptäckt detta. Till makthavarnas stilla glädje fortsätter ostörda flertalet övriga, som om inget höll på att hända, med sin egocentrerade och somnambuliska tillvaro. Unikt i det världshistoriska perspektivet är också, att en ursprungsbefolkning själv får bekosta koloniseringen av det egna landet.
Nog är det dags att att ropa: SVERIGE — VAKNA! Klockan är redan 12 slagen. [http://tinyurl.com/978uhp]”Linköpings Universitet startar forskarskola om migration och etnicitet

11 december, 2008

”För ett år sedan startade Remeso, Institut för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Remeso är efterföljaren till Tema etnicitet, och har också tagit över Tema etnicitets doktorandutbildning.”

LIU-Nytt