Skränvänstern i Örebro försöker störa ut AfS

15 augusti, 2018

Varför tillåter polisen skränvänstrern att använda megafoner för att störa ut ett demokratiskt valmöte ? Det är ju hur enkelt som helst att plocka av dem megafonerna.

Och i Eskilstuna förbjöds de av kommunledningen sätta upp sina beachflaggor. Läs mer.


Avhysta EU-migranter i Eskilstuna åtalas. Till vilken nytta då kommunen inte kräver skadestånd.

8 juni, 2016

Man kan fråga sig varför de åtalas?

”Ett tiotal EU-migranter från Rumänien åtalades i dag, misstänkta för brott mot ordningslagen.

Åtalet riktas mot 14 män och kvinnor som den 22 mars avhystes från en skogsbacke vid Folkestaleden, i Eskilstuna.

Enligt åklagaren Emma Harris har de 14 personerna ”bosatt sig på en offentlig plats inom detaljplanelagt område upplåten som parkmark”. Åklagaren menar att EU-migranternas ”bosättning” på den kommunägda fastigheten Gredby 1:2, vare sig varit tillfällig eller stämt överens med kommunens detaljplan.

Flera av de rumänska medborgarna medger de faktiska omständigheterna men flertalet förnekar brott.

Eskilstuna kommun som är målsägare har inga ersättnings- eller skadeståndanspråk.

Åklagare Harris påtalar att målet kan avgöras utan huvudförhandling i tingsrätten. De 14 åtalade måste i så fall acceptera att betala dagsböter om vardera 1 500 kronor.”

Det är så typiskt PK-isterna. Kostar oss mängder.

Varjager


Kommun förväntas finansiera arabisk basar

12 augusti, 2013

Nysvenska företagare vill starta arabisk basar i Eskilstuna och förväntar sig att kommunen står för lokalerna och därmed riskerna.

Kommunen har dock sagt nej till den tilltänkta lokalen och företagarna som planerat sin verksamhet i basaren är strandsatta. Men kommunen lovar att det ska bli en lokal på sikt.

– Vi var väldigt besvikna på kommunpolitiken, det var inte roligt att höra det, säger Fahed Jusef.

Han är en av nyföretagarna som fortsatt måste gå arbetslös i väntan på att få starta sin verksamhet. Han kände sig sviken av kommunen när han fick veta att Bazaren inte skulle starta till hösten.

Den internationella basaren i Eskilstuna skulle fungera som en saluhall, bland annat för personer med utländsk bakgrund. Företagen skulle drivas av nyföretagare som varit arbetslösa en längre tid, för att på så sätt få in dem i arbetslivet.

Men kommunen, som är finansiär, sa nej till den tilltänkta lokalen, och basaren har inte kunnat öppna. Åtminstone inte än så länge. (P4 Sörmland).

Kommentar:
Dessa nysvenskar förväntar sig att skattepengar pumpas in i deras basar, vilket strider mot kommunallagen.

Den tilltänkta ”basaren” riskerar att bli Eskilstunas hälerimarknad, i likhet med Skärholmens ”loppmarknad” (läs mer).

De som startar företag kan inte räkna med att kommunerna finansierar deras lokaler.

Kommunen kan och ska anvisa lämplig mark för (seriösa) företagsetableringar. De ska inte finansiera byggen av kommersiella lokaler eller gå in som borgenärer för privata företag.

/Elfyma+


Reportage om det delade Sverige

27 december, 2012

Studio Etts reporter Katarina Gunnarsson och ekots reporter Marcus Eriksson gjorde under hösten en reportageresa till några av de mest utsatta områdena i Sverige.

För de alarmerande utförskapssiffrorna återfinns nu inte längre bara i de stora städernas förorter utan nu också i vissa bostadsområden i mindre städer.

I Eskilstuna finns flera områden som omnämns i regeringens nystartszons rapport som särskilt utsatta. Bostadsområdet Lagersberg är ett av dem.

”Sverige tar in för många invandrare”, säger intervjuade invandrare på stapplande svenska. ”Det finns ju inte jobb till dem som redan finns här”.

”Alla lever på bidrag här i området” säger en invandrarkvinna som aldrig arbetat under sina 17 år i Sverige.

”Vi har en höteknologisk verkstadsindustri här i Eskilstuna, som kräver hög kompetens och stor erfarenhet”, säger Eskilstunas kommunalråd, Jimmy Jansson.(Lyssna på Studio Ett).


”De berikar Sverige”, säger alliansen och de rödgröna 

Hur somaliska analfabeter, utan någon som helst industrierfarenhet, ska kunna få jobb inom modern svensk verkstadsindustri är en gåta som bara snillet Erik Myten Ullenhag kan svara på.

//Elfyma+


Eskilstuna vill sänka skatten för att inte skrämma bort skattebetalare

21 september, 2012

I Eskilstuna skenar kostnaderna för Försörjningsstödet (Socialbidraget) som en följd av den ökande bidragsinvandringen.
När Sörmlands Landsting höjer skatten med 60 öre fruktar Eskilstunas socialdemokrater att kommunens attraktionskraft minskar och att goda skattebetalare flyr till kommuner med lägre skatt. (Eskilstunabor som arbetspendlar till Stockholm kan frestas att flytta till Stockholmsområdet).

Socialdemokraterna vill därför se över om det är möjligt med en skattesänkning i Eskilstuna.
Men majoritetskollegan Vänsterpartiet sätter sig på tvären.

– Jag har svårt att se en skattesänkning i Eskilstuna. Vi måste jobba aktivt för fler kommunala jobb och det kostar att betala för försörjningsstödet, säger Maria Chergui, gruppledare för V i Eskilstuna.

Därmed råder det oenighet inom majoriteten i Eskilstuna, skriver Eskilstunakuriren.

Eskilstuna tillhör nu den växande skara kommuner som krisar under trycket av massinvandringen.
Ekonomin havererar samtidigt som kriminaliteten och gatuvåldet eskalerar.

Relaterat:
Korrupta Sörmlands Landsting höjer skatten
Här får invandrare sju gånger mer bidrag än svenskar

//Elfyma+


Mobbning av SD även i den Sörmländska sandlådan.

4 november, 2010

Demokratur: Sverigedemokraterna kommer inte få mycket att säga till om i Sörmlands landsting. Alla andra partier säger blankt nej till samarbete med SD.

” Tråkigt givetvis”, säger Adam Marttinen (SD).
Han är en av fyra invalda SD-ledamöter i landstingsfullmäktige. Och det blir i fullmäktige partiet får göra sin röst hörd.

Övriga partier har nämligen ingått valteknisk samverkan och det innebär att Sverigedemokraterna enbart får insynsplats i landstingsstyrelsen och nämnder.

Insynsplats betyder att partiet inte får delta i beslut eller omröstningar. Insynsplatser begränsas till att få protokollfört eventuell åsikt, men som i övrigt inte tas någon notis till.
”Vi har haft en dialog med oppositionen. Lagstiftningen ser ju ut så här när man inte tar plats av egen kraft”, säger landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren (S).(SN).

Anm. Åsa Kullgren styr den korrupta ”kulturen” i Sörmlands Landsting.
SD har tagit strid mot den korrupta 7klövern i Sörmlands Landsting

Relaterat:
Även i Eskilstuna kommun pågår vuxenmobbningen.
Var Sverigedemokraterna ska sitta har också varit en källa till konflikter i Stadshuset under den senaste mandatperioden.
Först satt de tillsammans med de andra oppositionspartierna.
Men de ville inte ha Sverigedemokraterna i deras korridor, i stället fick de Adam Marttinen ett rum på ekonomiavdelningen.
Men tjänstemännen protesterade så de fick flytta igen.
Så nu delar Adam Marttinen korridor med några socialdemokratiska och vänsterpartistiska kommunalråd. (Folket).

//Elfyma+


Eskilstuna får skyltar på arabiska

15 november, 2008

”Men inte ett ord på arabiska, Eskilstunas näst största språk. Folket berättade i går att stadsbyggnadsförvaltningen placerat ut informationsskyltar med text både på svenska och arabiska.
Förvaltningen vill ha åsikter om vart man ska flytta en av kommunens busshållplatser och ställer frågan på de två största språken i kommunen. Det fick många att engagera sig, kommentera och tycka till om uppgifterna. De flesta tyckte att det räcker med information på svenska på kommunala skyltar i Eskilstuna.”

Om man läser nedanstående kommentatör från tidningen Folket så inser man att det inte är skyltar på arabiska som behövs i E-tuna, det är rejäl språkundervisning i svenska som ska komma före skyltar på allehanda språk!

”Tre ord på arabiska
Tre ord på arabiska gör så Stora problem . Det också ett språk som Svenska och många kan det Språket idag. Om det skulle vara ett annat språk ingen skulle skriva något mot. För att ni tycker om alla andra språket men inte arabiska. Varför kan man fråga????? Varför ni ta mot de om ni tycker inte om de???????

Maria Svensson”

Läs också på bloggen I Mitt Sverige: Det nya Sverige: Arabiska är Eskilstunas näst största språk.