Samma gamla visa om svensk rasism igen. När tröttnar Aftonlögnen?

25 oktober, 2009

Rasismens historia ska inte städas bort. Så säger Gustav Fridolin och Erik Sandberg om bristerna i den svenska skolundervisningen. Men frågan jag ställer mig är varför är det bara Svensk rasism de skall belysa? Ur Aftonlögnen, förlåt Aftonbladet menar jag.

””Negern är knappt till hälften människa”, skrev kyrkoherden på den svenska ön i Västindien år 1833. Han argumenterade för att Sverige skulle stå emot internationella påtryckningar och inte avskaffa slaveriet. Men om sådant får vi inte lära oss något i skolan. I skolans historieböcker är slavhandel, kolonialism och rasism något som tas upp när det handlar om andra länders historia. Något som inte gäller oss.”

Nu vill jag bara påpeka lite enkla fakta för dessa smarta gossar.

”Sverige höll även avtal med England och Nederländerna angående slavhandel, och några svenska fartyg deltog i triangelhandeln. Mellan 1784 och 1878, ägde den svenska kronan ön Saint-Barthélemy i Karibien där det levde slavar. All slavhandel och ny påförande av slavstatus avskaffades inom Sveriges och på andra sidan öster sjön besittningar år 1813. Därefter följde successiva lagskärpningar mot slaveri tills de sista återstående slavarna friköptes den 9 oktober 1847. Den svenskbedrivna andelen av slavhandeln från 16- till 1800-talet var dock mycket liten. Av totalt minst 34 941 slavskeppstransporter inom den transatlantiska slavhandeln förekom cirka 50 svenska transporter.
Sammanlagt genomfördes 99,9 % av de transatlantiska slavtransporterna av andra stater än Sverige.” Men för att hjälpa dessa Sverige hatar var de borde lägga sitt krut och informera om kan jag hänvisa till Wikipeda.

”Från Muhammeds tid och fram tills idag beräknas mellan tio och femton miljoner[8] människor tagits som slavar från Östafrika till den muslimska världen, främst till dagens Marocko, Algeriet och Libyen samt de historiska Persien, Osmanska riket och Arabien. Från Östafrika gick slavhandeln huvudsakligen via tre vägar norrut:
* Genom Sahara.
* Från röda havskusten.
* Från Öst afrika via indiska oceanen.
Då den islamiska rätten förbjöd att den som var född muslim gjordes till slav, var man tvungen att erhålla slavar från icke-islamiska områden. Slavar togs dels söderifrån från Afrika, dels norrifrån från Europa. Arabiska slavpirater opererade från kusterna mot Atlanten och Medelhavet, från hamnar som Tunis, Alger, Sale och Tripoli. Kustnära byar och städer i Italien, Spanien, Portugal och Frankrike drabbades hårdast. En av de mest kända Européer som togs som slav av araberna var författaren Miguel Cervantes som blev fri mot lösesumma. Men slavräder gjordes även så långt norrut som Britannien, Irland och Island. I juni 1631 angreps kustbyn Baltimore på Irlands sydkust och 130 män, kvinnor och barn fördes bort för att säljas i Alger. År 1640 satt omkring 3 000 britter förslavade enbart i Alger. Även amerikanska sjömän föll offer för arabiska slavskepp. Mellan 1785 och 1793 togs 130 amerikanska sjömän som slavar av algerierna. Historikern Robert Davis anger att totalt mellan 1 och 1,25 miljoner europeiska slavar togs mellan 1530 och 1780.[9] Ytterligare samtida forskning stödjer att över en miljon slavar togs från Europa till muslimska länder.”

Vad säger ni? Kan de försöka vända på det lite mer?

Mvh Varjager