Sanningen 

5 juli, 2017

När inget finns kvar av trovärdighet i Pk-media

Varjager


Heja Sverige – friskt humör!

20 oktober, 2013

MÅNGKULTUR Nästa vecka granskar SVT Uppdrag granskning mångkulturella Rosengårdsskolan, som stängdes ned sommaren 2013 på grund av bråk och stök och dåliga betyg. En bild av Malmö och en fullständigt havererad invandringspolitik, och en framtidsbild av Sverige i stort?

 

*

STORBRITANNIEN / ASYLFUSKET Så många som vart femte civilrättsligt ingånget äktenskap i Storbritannien kan vara arrangerat med syfte att se till att någon utlänning ska få stanna i landet. Vigselförrättare som medverkar till detta varnas nu av myndigheterna.

*

ASYLFUSKET I ett inlägg på före detta flyktingombudsmannen Merit Wagers blogg berättas om ett reportage från Somalia som nyligen visats på den tyska tv-kanalen ZDF. I reportaget får tittarna bland annat möta Mohammed Hassan, en somalisk “researrangör” som mot mycket hög ersättning hjälper människor att ta sig till Europa med falska pass och uppdiktade historier om asylskäl.

 

*

ÄLDREOMSORGSSKANDALEN Kristianstads kommun vill nu spara miljoner kronor på gamla och sjuka i samhället genom att låta hemtjänsten sluta leverera varm och nylagad mat till de äldre och ersätta den med kalla mikrolådor.

 

*

ASYLFUSKET Före detta flyktingombudsmannen Merit Wager publicerar på fredagen ett brev från en “migga” (tjänsteman på Migrationsverket) som beskriver hur den svenska debatten om hedersvåld i kombination med bristande kunskaper bland Migrationsverkets handläggare lett till att påstådd hedersförföljelse blivit ännu ett sätt för asylfuskare att ljuga sig till uppehållstillstånd i Sverige.

 

*

ASYLKRITIK Zulmay Afzali är invandrare från Afghanistan och författare till boken “En flykting korsar ditt spår”. Han har gjort sig känd för att våga ha från de politiskt korrekta avvikande åsikter i frågor som rör rasism, invandringspolitik och Migrationsverkets verksamhet. Under en föreläsning nyligen i hemstaden Söderköping kritiserar Afzali på nytt den slapphet som präglar Migrationsverkets bakgrundskontroll av vilka som släpps in i landet. De kan lika gärna vara terrorister som flyktingar, menar han.

 

Man kan läsa mer på webben:

 

http://avpixlat.info/

http://www.exponerat.info/

http://www.d-intl.com/category/sverige/

https://varjager.wordpress.com/


Adieu… ancien régime!

29 januari, 2012

Politiskt korrekta chefredaktörer på landets samlade media; det vill säga praktiskt taget hela yrkeskåren… tillsammans med deras subordinerade politiska ekon – så kallade ”journalister” – är i dag mycket oroliga. Det börjar brinna under fötterna. De har fått konkurrens vid tangentborden…

Desperat försöker man med alla tillgängliga medel förlöjliga, omyndigförklara, censurera, håna, förtala och vulgärbeskriva alternativ media, som dagligen oförfalskat presenterar den ena obehagliga sanningen efter den andra om situationen i landet, via Internet. Samtidigt avslöjas århundradets fiasko: svensk protektionistisk media!

Men man bör nog snarast upphöra med att svärta ner de redaktionella rivalerna på nätet, då många av publicisterna på alternativ media ofta är redaktionellt vida överlägsna de ”redaktörer” och ”journalister” som har till uppgift att dagligen producera lögner på landets mediala slasktrattar. Ingen nämnd, ingen glömd!

Otrevliga, politiska sanningar som media tillsammans med det politiska etablissemanget länge gjort allt för att tysta, flyter dagligen upp till den redaktionella ytan. Det främsta vapnet för att undertrycka och dölja sanningen, har varit den självpåtagna censuren, samt att man konsekvent förbjudit varje kritiskt ord mot systemet på tidningssidorna. Allt enligt devisen: ingen synlig kritik, då finns det heller inga problem!
Landets insändar-, kultur-, debatt- och chefredaktörer har under lång tid konsekvent och systematiskt bedrivit organiserad slakt på det fria ordet… Och gör så fortfarande den dag som i dag är!

Fiaskot med kommentarer
Ett av gammelmedias (många) och stora fiaskon måste väl ändå tillskrivas nätversionernas fjantiga kommentarsfunktioner… ”kommentaren publiceras först efter det att en moderator godkänt…” Vilket givetvis är precis det samma som att, verkligheten (oftast därmed sanningen) aldrig någonsin kommer till allmänhetens kännedom! Gammelmedias redaktionella verksamhet är inte bara förlegad och passé, utan präglas av en mentalitet som på sin höjd når upp till dagisnivå.

I början lät det så här: ”Folk är bara lite nyfikna att läsa om brottslingar som hängs ut med namn…” Så låter det inte i dag. Man börjar bli riktigt desperat, i takt med att alternativ media, eller sociala media, varje vecka kapar åt sig allt större läsarandelar. Fler och fler blir dem som vill läsa och ta del av den ocensurerade och politiskt ofiltrerade sanningen, om det verkliga förhållandet i Sverige.

Samtidigt minskar stadigt prenumerationerna på morgontidningarna. Medan staten årligen fortsätter att pumpa in miljoner av skattemedel i presstöd, för att den politiskt korrekta och enstämmiga propagandaapparaten fortfarande skall kunna fungera och sprida lögner. Vilket i praktiken inte är annat än försök till konstgjord andning, i tron att det går att hålla hopplöst självdöd media vid liv.

Sociala media; demokratiskt forum för nyhetssajter, bloggar och diskussioner och där det fria ordet medges att exponeras fritt och ocensurerat. Det fria ordet, som traditionell media för länge sedan har strypt; vars ansvariga utgivare och chefredaktörer varit anmärkningsvärt ivriga och politiskt angelägna att dölja fakta och därmed aktivt medverkat till den pågående samhällskollapsen i Sverige. Ett redaktionellt förfarande som övergått i ett desperat självändamål, i hopp om att kunna klamra sig fast på den redaktionella scenen ett tag till.

Förvrängda etniciteter
På sociala media pixlas inga bilder på utländska mördare, rånare och våldtäktsmän. Papperlösa blir till precis vad de är: illegala, kriminella invandrare som har föresatt sig att snylta på det svenska (redan mycket hårt belastade) välfärdssystemet. Ensamkommande blir till: för dyra pengar insmugglade ankarbarn. Ungdomsgäng beskrivs med raka ord: grovt kriminella yngre män från Afrika och Mellanöstern. Etc, etc… Här mörkas ingen invandrarkriminalitet, här friseras eller döljs inga siffror på vad hämningslösa asylturismen kostar Sveriges skattebetalare. Lika lite som våldtäktsmän, efterlysta krigsförbrytare, bedragare och arabiska terrorister med svenska pass som grips i främmande länder automatiskt blir (redaktionella…!) svenskar!

Dessutom går man inte islams och muslimernas ärenden, lika lite som man instämmer i lovsången över varje nyöppnad moské medan man samtidigt vägrar att hemlighålla det islamistiska hotet för läsarna.
Sociala media är det politiskt fritänkande folkets röst! Åsikter och meningar från människor som inte låtit sig kuvas, manipulerats och förslavats av politiskt korrekthet!

Medias uppgift är att informera om verkligheten; inte att med politiska pekpinnar redaktionellt tillrättalägga och tala om för mig vad jag skall tycka, tänka eller anse. Det klarar jag utmärkt bra själv – bara jag får veta sanningen så att jag kan ta ställning…

Särskilt angelägen har media varit (och är fortfarande…) med att ljuga och föra läsarna bakom ljuset, kring frågor i anslutning till den sedan länge fullständigt totalhavererade och ekonomiskt absurda invandringspolitiken. I synnerhet den med muslimska förtecken, till vilken är knuten högst oanständiga krav på det svenska samhället. Och inte att förglömma den mycket grova och brutala kriminaliteten riktad mot samhällsstrukturerna och etniska svenskar.

Ensamrätt på sanningen
Det har länge ingått i det politiska etablissemangets nationella koncept att föra folket bakom ljuset; konsekvent undanhålla och dölja fakta om den etniska härdsmälta landet i dag vilar på, och som hotar att med full kraft detonera när som helst.

Aldrig med ett enda ord har svensk media ifrågasatt det vansinniga mångkulturella experimentet, iscensatt av lika odugliga som cyniska och omdömeslösa politiker.
Det var först på Internet, och med modern teknik, som begreppet demokrati, tryck- och åsiktsfrihet och det fria ordet kom till sin rätt i Sverige. Samt det politiska ifrågasättandet!

Plötsligt har traditionell media inte längre ensamrätt på ”sanningen” eller förmånen att få ha åsikter. Nu har man fått konkurrens av sunt och fritt tänkande och begåvade människor i hela landet. Och som via sociala media ges möjlighet att ocensurerat tycka och göra sina röster hörda i alla viktiga frågor som både berör landet, dem själva, deras barn och barnbarn samt hela familjens framtid.
Precis så som det skall fungera i en demokrati, som uppger sig ha fri press och ocensurerad media. Något som dessvärre är undantaget det hårt politiskt korrekt styrda och vänsterorienterade Sverige.

Fast det återstår ännu en viktig del, för att Sverige skall kunna kalla sig demokrati. Först måste alla parasiterande politiker som länge misskött sig och vägrat lyssna på människorna – en gång för alla, plockas bort!

Tänka sig reducering av demokratin…
Vissa av medias politiska uppdragsgivare är i dag så pass skakade att, man till och med talar om att förbjuda viss typ av sociala media på nätet. Underförstått: man accepterar inte demokrati och det fria ordet på folkets egna villkor!
Förre moderate försvarsministern Anders Björk, numera landshövding i Uppland, sade i någon av de famösa TV-sofforna för bara ett par år sedan att, han kunde tänka sig se en reducering av demokratin gällande det fria ordet på nätet.
Alltså, identiska metoder som förekommer i smutsiga enpartistater och totalitära regimer, som för egen vinnings skull lagt beslag på demokratin, makten, sanningen och dagordningen. Länder i likhet med Kina, Nordkorea, Iran Eritrea… vars media svensk press med TT i spetsen med önskvärd tydlighet gärna tar intryck av och tycks se upp till!

Förljugen och politiskt korrumperad svensk media finner det naturligtvis oerhört besvärande att stå där med byxorna neddragna, då den ena myten och lögnen som fabricerats och odlats på landets tidningsredaktioner, fräts sönder i det fria ordets avslöjande och demokratiska medialjus på Internet. Detta medan medias ljusskygga representanter inför den exponerade sanningen, reagerar precis som Dracula inför det heliga korset!

Gammelmedias ställning hotad
Det är givetvis förödande och frustrerande för media, samt för hela det politiska etablissemanget, att konfronteras med det faktum att: människor i allmänhet äntligen medges kunna ta del av den oförvanskade, oredigerade sanningen. Därmed underkänns per automatik också gammelmedias obsoleta och förlegade ”journalistik”. Vilken länge handlat om att tillrättalägga och servera politiskt korrekt information för landets mediakonsumenter. Med andra ord: producera redaktionella lögner!

I dag kan mediekonsumenten själv, i sann demokratisk anda, själv välja kanal för sin nyhetskonsumtion. Gammelmedias ställning i svenska samhället har därmed kommit att bli allvarligt hotad. Monopolet förljugna bild av verkligheten visade sig inte tåla konkurrens, vilket i sin tur utomordentligt klart bevisar att det inte stod rätt till…!

Smärtsamt men sant. Detta efter att man på redaktionerna under så många år, och så omtänksamt… odlat den ena lögnen och myten efter den andra… i åsiktsmonopolets hermetiskt skyddande atmosfär. Självklart svider det och gör mycket ont, att inte längre vara ensamma på den mediala scenen… Och ha politisk copyright på nyhetsförmedlingen!

Och det är lika bra att man vänjer sig. Det nya mediala tidevarvet har kommit för att stanna. Tiden är en gång för alla hopplöst ute för den förljugna, despotiska och politiskt korrupta ”mediaeliten” i Sverige. C’est fini. Adieu… ancien régime!

Jack London