Skrot och skräp kan vara en ”guldgruva”

15 februari, 2012

Återvinning: Med stigande råvarupriser har stöld av skrot blivit lukrativt i kriminella kretsar.
Koppar stjäls från återvinningsanläggningar, kyrktak, elnät och telenät.

Kopparstölderna har också blivit ett jätteproblem för järnvägsbolagen i hela Europa.
Nu avslöjar brittisk polis hur de mest förslagna metalligorna opererar med hjälp av Google Earth och Google  Maps.

– Från järnvägsbolagens och byggbolagens hemsidor hämtar ligorna information om var det pågår nybyggen och reparationsarbeten, där det rimligen borde finnas kopparkabel tillgänglig. Sedan går de till Google för att rekognosera.

På Google Maps och Goolgle Earth kan de se var vägar och järnvägar korsar varandra och var det är lätt att komma till.(Läs mer)

Trafikverket i Sverige har vid flera tillfällen under året rapporterat hur koppartjuvar klippt av signalkablar och burit med sig – både när det varit trafik på banan och när banan varit avstängd.
Det handlar om miljontals kronor enbart i materialförluster. Lägg därtill allvarliga trafikstörningar.(Läs mer).

Det har även blivit lönsamt att lagligt återvinna nedgrävda gamla kopparkablar i våra tätorter.

Linköping blir först i världen med att exploatera ”kopparfyndigheterna” under staden. (Läs mer).

Höjda blypriser har också lett till att uttjänta bilbatterier blivit stöldbegärliga.
Miljöfarliga rester av de stulna batterierna brukar hamna ute i naturen.
Lämna därför aldrig era batterier till kringvandrande ”återvinnare” !

Vem kunde tro att gamla däck och plastpåsar skulle kunna bli värdefulla ”oljekällor” ?

Uppfinnaren Anders Olsson har nu utvecklat en katalytisk kracker som gör olja av gamla däck och plastpåsar.

– Vi kan tillverka prima olja med marindieselkvalitet för mindre än 30 dollar per fat – oberoende av vilken råvara vi använder.
Det kan vara bilddäck, plast, oljeskiffer eller förorenad tungolja från ”oljesjöarna” i öknarna i de oljeproducerande länderna, säger Anders Olsson till Ny Teknik.

– Av ett däck på 10 kilo får vi ut 4,5 kilo olja. En fjärdedel blir kolpulver, en tiondel gas, ytterligare en tioden en tiondel stål och resten gas och fiberrester.

Själva processen tar inte mer än femton minuter från det att man stoppar i rivna däck till dess att det kommer ut olja, säger Anders Olsson.

Använder man plast som råvara är utfallet 100 procent olja eftersom de flesta plaster endast består av kolväten.

Anläggningen kan också ta hand om elektronikskrot och få ut både olja, gas och metaller.

– Ur ett ton elektronikskrot ska vi kunna producera 700 kilo olja, 200 kilo koppar, 400 gram silver och 40 gram guld, säger Anders Olsson till Ny Teknik.

Det låter nästan för bra för att vara sant.
Men om Anders Olsson lyckas så är det en välgärning för miljön.

//Elfyma+


Bill Gates vill utveckla ny typ av kärnreaktor i Kina

9 december, 2011

Microsoftgrundaren Bill Gates för samtal med Kina om utveckling av en ny typ av kärnreaktor som använder utbränt uran som kärnbränsle, skriver Marie Alpman i Affärsvärlden.

Bill Gates bekräftade under onsdagen att han för diskussioner med Kina om utvecklingen av en ny och säkrare typ av kärnreaktor.

– Idén är att den ska bli väldigt billig, väldigt säker och generera väldigt lite bränsle, sa Bill Gates i ett tal på Kinas departement för forskning och teknik rapporterar nyhetsbyrån AP.

Det handlar om en så kallad vågrörelsereaktor (Traveling Wave Reactor) som kyls med natrium och använder utbränt uran som bränsle.
Reaktortypen räknas till den fjärde generationens reaktorer.

När den väl laddats med bränsle kan den i princip gå i hundra år utan att laddas om.

Den nya reaktorn utvecklas inom företaget Terrapower där Bill Gates investerat hundratals miljoner (Läs mer).

Kommentar:
Låter nästan för bra för att vara sant.
Men Bill Gates och kineserna tänker rätt. Satsningar på säker kärnkrafteknik är bättre än fortsatta satsningar på smutsig kolkraft och nyckfull vindkraft som inte kan bära sina egna kostnader.

Sverige ledde en gång i tiden utvecklingen av den fredliga kärnkrafttekniken med ASEA Atom (sedermera ABB) i spetsen.

Men det är historia nu.
Idag är är det Kina som visar framfötterna, medan världsfrånvända miljömuppar tillåts rusta ner Sverige.
Varför satsa på kärnkraft när man kan få el ur två hål i väggen ?

//Elfyma+