Muslimer väljer svenskt paradis i stället för islamiskt helvete

24 januari, 2011

Varför ratas rika muslimska grannländer i jakten på ett bättre liv ?
Varför söker sig Somalier, Afghaner och Irakier till det ogudaktiga Sverige befolkad av barbarer ?

Svaret får vi i denna film från SVT-Dokument utifrån.
Asiater utnyttjas som slavar även i Irak.

Varför slava 20 timmar om dagen för elaka och snåla trosfränder, när man kan bli försörjd livet ut av snälla och aningslösa dhimmies ?

 

//Elfyma+


Rasister i Dubai?

18 mars, 2009

”Dubai er den fysiske manifestasjonen på de seneste års høye oljepris”, sier forfatteren Jim Krane, som jobber med boken Dubai: The Story of the World’s Fastest City. Nå har krisen rammet for fullt. Myndighetene har svart på krisen med strengere kontroll av innbyggerne. Fremmedarbeiderne, som har drevet landet de siste årene, kastes ut i løpet av én måned hvis de mister jobben.”

En annen dans i Dubai, bloggen Antijihad Norge

Det är bara i Sverige rasisterna finns eftersom vi har tagit på oss ansvaret att vara världens samvete och socialbyrå, med den svenska välfärden som en global allemansrätt. Och föralldel så får norrmännen höra samma sak som vi svenskar, de är rasister också allt som ofta!

Kanske kan vi åka ner till Dubai och kräva att få del av deras rikedomar eftersom det är en hel del svenskar som byggt upp Dubai, byggt upp det i dess rätta bemärkelse eftersom Dubai köpt arbetskraft från väst, inklusive Sverige. De får del av de svenska innovatörernas dragningskraft på landet, med mycket mera som svenskar bidrar med.

Det är de skyldiga oss eftersom vi är skyldiga alla invandrare att få del av vår svenska välfärd, eftersom det är invandrarna som byggt upp den som de säger. Dessutom har många länder i Mellanöstern, förutom att de köpt arbetskraft av väst och svenskarna, också fått våra oljemiljoner, det kanske är dags att de delar med sig.

Jag undrar var de verkliga rasisterna finns egentligen…


Terrorfinansiering

12 september, 2008

Det gick inte att få fram klara och hållbara bevis mot de tre somalierna som misstänkts skicka pengar för att finansiera terrorbrott. Att länder i Afrika och Mellanöstern inte hanterar sina banksväsenden som Sverige gör borde inte vara det hinder det tyvärr är. Det är beklagligt att svenska myndigheter står sig slätt, trots det omfattande arbete som lagts ner i fallet.

”I sitt beslut att lägga ner förundersökningen skriver Ronnie Jacobsson att för att åtala hade det krävts bortom rimligt tvivel att de misstänkta skickat pengar med avsikten att finansiera terroristbrott.

Ett problem i penningspåret är att transaktionerna bara går att följa till en viss punkt, där traditionella informella banksystem tar över hanteringen, med bokföringsmetoder som är mindre tillgängliga för svenska utredare.

Vi har kunnat följa pengarna till Dubai, sedan kommer vi inte längre eftersom det inte finns några fungerande banksystem. Vi har ingen möjlighet att få särskilt mycket hjälp från Förenade arabemiraten, för det finns inga avtal om rättslig hjälp med dem.”

Läs: Åtal läggs ner mot terrormisstänkta, SvD.

Mer om nyhetens bakgrund på bloggen I Mitt Sverige.
Sverige göder terrorister
Somaliska terrorister gripna i Sverige
Alla somalier i Norge stöder al-Shabaab.