Det är dags att polisen börjar agera som poliser.

16 november, 2020

Det är samtidigt dags att rensa upp mesarna i våra domstolar.

I Dagens Industri vänder sig ledarskribenten Ellen Gustafsson på ett välformulerat vis mot polisens eviga tjat om att socialpolitiken ska lösa problemen med kriminaliteten:

”Lösningen har enligt polisen länge varit omfattande sociala insatser och bättre skolgång. Det är märkligt hur polisen underskattar den egna verksamheten. Sveriges problem är inte brist på sociala resurser, utan brist på lagföring av kriminella. Den konstanta undermineringen av rättsstaten och våldsmonopolet. Den otillräckliga lagstiftningen och politisk undfallenhet.

Att bura in lagförbrytare, även ungdomar, för en lång tid är inte en separat del från förhindrandet av återrekrytering. Tvärtom. Unga lockas in i gäng eftersom det i utsatta områden har blivit ett högstatusyrke att vara kriminell. Det ger makt, pengar och lyxbilar utan åratal på universitetet.

Att ta bort aspirerande brottslingars förebilder och kriminellas resurser borde vara en prioriterad fråga för att förhindra återrekrytering. Det arbetet faller på polisen, inte socialkontoren. Polisen måste återigen börja tro på betydelsen av det egna arbetet.”

Ord och inga visor.

Sätt hårt mot hårt så kan polisen vända utvecklingen. Men det gäller att inte anställa knäböjare.

Varjager


Reklamproffesorn har en klockren.

29 september, 2020

Varjager


Om rättsstatens oförmåga

25 februari, 2017


Kränkande jul-ljud

22 december, 2008

Varje år före jul står medlemmar från Frälsningsarmen vid varuhus och andra platser där det finns mycket folk. De ringer i sina klockor och i England skakar de insamlingsbössorna med pengar som klirrar.


Nu förbjuder man emellertid ”klirrandet” i Storbritannien eftersom det ” kan oroa och ofreda andra” och att ”människor av andra religioner kan känna sig illa berörda”.
Domstolar och polis har rätt att åtala och stoppa de som bryter mot ”klirr-lagen”

Efter 130 år av insamlingar, Every Kinda People


Försvarstal i domstolar i Libanon

15 november, 2008


Kartbild från Wikipedia

Några exempel på vad som sagts i domstolar i Libanon (främst i norra delarna) under åren -95 – 02 om handlingar för att ”få bort skammen” då kvinnor ”begått brott mot hedern”.

En 16-årig pojke som dödat sin syster och mor med åtskilliga skott i huvudet, … ”jag medger att jag dödade min mor och min syster på grund av deras dåliga uppförande. Det gick rykten om dem, särskilt sedan min mor blev arresterad på grund av prostitution och min syster, efter förslag från min mor, också började gå på gatan.”

En far som dödat sin skilda dotter: ”Hennes ständiga frånvaro från mitt hem, och att hon inte lydde mig och på grund av det faktum att grannarna retade mig för hennes dåliga upp- förande… Allt detta fick mig att döda henne för hederns skull, särskilt som hon var gravid med en annan man än den hon skilde sig ifrån.”

En 21-årig man som dödade sin syster: ”Jag ångrar det jag gjort men samtidigt anser jag att jag tvättade bort skammen för mig och min familj, så i slutänden är det rätt ändå.”

En 18-årig man som dödade sin gifta syster: ”Min syster var fördärvad, inte god, otrogen mot sin make och lurade honom.”

En mor: ”Jag bekräftar att det var jag som skar av min dotters hals utan hjälp av någon annan, för att tvätta bort den skam hennes utomäktenskapliga graviditet hade lagt på oss.”

En make som dödade sin fru: ”Jag hamnade i dilemmat att vara en bedragen make, då jag upptäckte att hon var otrogen emot mig med en av mina vänner … Jag dödade henne för att tvätta bort skammen.”

Även släktingar till förövare använder samma argument: tvätta bort skammen då kvinnor ”begått brott mot hedern”.

En mor till en minderårig: ”Min dotter Nalja gav upphov till rykten då hon var gravid i en utomäktenskaplig förbindelse, och folk brukade retas med henne inför min make, som kom hem fullkomligt rasande … det provocerade min son …”

En mor vars son dödade en yngre syster som var ogift och gravid: ”Min dotter har begått ett fult dåd som påverkar vår heder och värdighet.”

( Min översättning av texterna.)

Danielle Hoyek, Rafif Rida Sidawi and Amira Abou Mrad, ”Murders of women in Lebanon, Crimes of honour between reality and the law”, sidorna 131-132, ”Honour”, Crimes, Paradigms, and Violence against women, edit: Lynn Welchmann and Sara Hossain, 2005, Zed Books, London and New York.