Arbetsförmedlingens A-barn…

26 september, 2016
“Myndigheten genomdriver en politik vars målsättning är att genom att skapa en gräddfil för nyanlända främlingar frysa ute etniska svenskar och andra från arbetsmarknaden i Sverige”.
“Målgruppen är i första hand utrikes födda som läst SFI nivå D, alternativt nivå C med goda kunskaper (bedömningsförmåga)…”.
andreas-johansson-kolleger-af
Andreas Johansson med kollegor på Arbetsförmedlingen
………………..
Kenneth Sandberg

Demokratin i Sverige i ett nötskal. SD får inte vara med. Rädslan för att om de uppmärksammas för sin politik så vinner de mer och mer.

26 november, 2013

Det börjar bli löjeväckande att se PK-medias sätt att hantera SD. Özz ”jag är inte rolig” Nujen satt i Jenny Strömstedt program och angrepp SD. Är han den nya ”bittner”? De får inte vara med i EU debatten för att de inte sitter i EU parlamentet hävdar SVT. Men konstigt nog får  alla prata om SD men ingen pratar med. Svenskar diskrimineras på arbetsmarknaden och jobben går till ”massinvandringens” arbetssökande. Instegsjobb som i dubbel bemärkelse straffar svenskar. Först skall vi betala för dessa jobb genom skattebördan sedan prioriteras alla dessa ”nyanlända” och svenskarna måste söka sig till Norge och Danmark för att jobba. Pratat om slöseri med resurser och folk.

Varjager


Moderatrena anser att instegsjobb är ”riktiga” jobb, undrar jag om de pratat med myten och kommit fram till solskenssiffror?

2 september, 2013

Det är ett faktum att arbetslösheten inte är jämnt fördelad i befolkningen. Den riktigt bekymmersamma arbetslösheten är koncentrerad till vissa grupper och en av dem är utrikes födda.”

M:s lösning är kvotering och mer bidrags jobb. ” Jämfört med 2006 är 170000 fler utrikes födda sysselsatta i dag i Sverige. Därför vill vi moderater utvidga instegsjobben, som man i dag har rätt till när man läser svenska för invandrare (SFI), till att även omfatta Komvux. Detta underlättar kombination av studier och arbete. Vi vill också stärka kopplingen mellan SFI och arbete genom att knyta ett anordnarbidrag till arbetsgivare som erbjuder SFI-studenter arbete.”

Så Moderaterna vill kvotera in invandrare och tvinga svensken att betala. Varför säger ni inte bara stopp till massinvandringen? Vi har redan en hög arbetslöshet. Mestadels bestående av ”pensionsräddare” och hucklekvinnor. Inse verkligheten och sluta ljug för folket.

Varjager


Skräck i Göteborg efter larm om polisjakt på papperslösa….Propaganda och snyftartikel.

7 mars, 2013

De får allt gratis, svensken betalar. Samtidigt får Svensken betala dyrt för sin egen vård. Vår välfärd sjunker som Titanic. Från Thoralfs blogg.

Denna lagändringar avser regeringen och gissningsvis hela 7-klövern införa redan den 1 juli 2013. Alltså redan om 4 månader, med andra ord det är bråttom när det handlar om invandringen.

Vad innebär då denna nya lag.

Alla personer som befinner sig utan tillstånd i Sverige, med andra ord illegalt kommer att få dessa rättigheter. I praktiken innebär det att de får samma rättigheter som asylsökande har idag.

  • Gratis hälsokontroll.
  • Barn upp till 18 år helt kostnadsfri och full sjukvård.
  • Vuxna får för 50 kronor ”sjukvård som inte kan vänta” (upp till läkare att bedöma)
  • Tandvård för 50 kronor inom folktandvården eller privata som har avtal med landstingen (tandläkaren avgör vad som är ”akut”)
  • Receptläkemedel 50 kronor
  • Gratis sjukhusvård, vilket innebär ingen dygnsavgift.
  • Sjukhusresa max 40 kronor
  • Inget krav på identifiering vid besök i sjukvården eller tandvården

Sjukvården innefattar även preventivmedelsrådgivning, mödravård, förlossning, abort och givetvis rätt till tolk.

Belöningen till dessa personer som begår ett lagbrott genom att befinna sig i Sverige är total eller kan snarare liknas vid en jackpott. Begå ett lagbrott och få välfärd i betalning. Sjukvård och tandvård som man bara kan drömma om i många länder i tredje världen.

Denna lag kommer utan tvekan skapa incitament för att komma till Sverige och jobba svart. Grundtryggheten bjuder svenska samhället på. Ta helst med dig barnen till Sverige också de får ju helt fri sjukvård och tandvård, dessutom har de rätt till skolutbildning som alla boende i Sverige.

Denna lag kommer även locka EU/EES-medborgare till Sverige för att kunna utnyttja de nya möjligheterna. Kommer vi få se ”sjukvårdsbussar” eller ”tandvårdsbussar” till Sverige från de forna öststaterna?

 

Sedan undrar vi varför vår välfärd eroderas

Varjager


Börjar de styrande bli oroliga för var lojaliteten inom militären ligger? Är det så att dagens soldater är för ”etniskt svenska”?

1 juni, 2012

Försvaret som är numera en yrkes arme gör nu en rekryteringskampanj i förorterna. De vill locka folk med utländsk bakgrund in i armen.

”Försvaret siktar på att 500 arbetslösa unga män och kvinnor med annan etnisk bakgrund än svensk, ska delta i utbildningen som startar i november. De erbjuds fri kost och logi under tio veckor på I19 i Boden, P4 i Skövde, Lv6 i Halmstad eller på Sjöstridsskolan i Karlskrona. Där ska de halva tiden få en förberedande militär utbildning och få lära sig hur det är att jobba i försvaret. Vapenutbildning ingår för den som vill.

Jag tycker att det är jättebra att förorts kidsen får vapen utbildning av armen. När skall diskrimineringen av etniska svenskar sluta? Är detta ett ytterligare en spik i det svenska folkets kista? Polisen skall bli mångkulturell , militären och brandförsvaret. Är det något mer som vi kan ge bort?

”Försvarsmaktens personaldirektör Per-Olof Stålesjö betonar vikten av att den etniska mångfalden ökar i försvaret.
– Vi ska representera hela Sveriges befolkning, säger han.”

Även de militanta muslimerna?

Varjager

P.s Bloggen tackar för tipset.


Diskriminering mot det egna folket……….

13 april, 2011