illamående

11 januari, 2016
Malmö 11-1-2016
Till Margot Wallström, skämtsamt kallad utrikesminister
Jag vill börja med att konstatera att du tillsammans med Mona Sahlin utan konkurrens är det mest vidriga som det socialdemokratiska partiet någonsin producerat.
Jag har nu några gånger sett dig på TV från Sälen och det du har kommit med vad det gäller återinförande av något som kan kallas vid allmän värnplikt gör mig än mer illamående när jag ser dig. Det jag tänker på är när du för fram att denna värnplikt skulle kunna förstärka Migrationsverket och asylboenden. Menar du med detta på fullt allvar att svenska värnpliktiga nu också skall gå och vakta individer som påstår sig ha kommit hit för att få beskydd undan våld och förföljelse, men som samtidigt ägnar sig åt vilda slagsmål och knivskärningar samt att anlägga bränder på dom asylboenden där dom vistas? Förutom detta så har vi den senaste tiden också fått ta del av vad dom är kapabla att göra mot unga flickor och kvinnor som fått löpa gatlopp där testosteronstinna vildar har utsatt dom för allehanda sexuella  trakasserier och t om våldtäkter.Inte bara här i landet utan också i andra länder i Europa.
Mord, rån, våldtäkter, misshandel, sprängningar, skjutningar, väskryckningar, vansinneskörningar mm är numera dagliga händelser i det mångkulturella Sverige som du bl a har varit med om att skapa. Och dom som utför dessa kommer så gott som uteslutande från länder där islam är den härskande religionen. Om man nu kan kalla det för religion.

Vi har den största respekten för islam som världsreligion och dess bidrag till vår gemensamma civilisation”.
Ovanstående är dina egna ord och jag undrar på vilket sätt asylsökande män som beter sig som ovan har bidragit till vår gemensamma civilisation?

  • På vilket sätt bidrar jihadister som ägnat sig åt att skära  halsen av folk och kastat ut homosexuella från höghus och som nu befinner sig i vårt land bidragit till vår gemensamma civilisation?
  • Alla svenska kvinnor som har våldtagits av asylsökande män är det också enligt din mening ett bidrag till vår gemensamma civilisation?
  • På vilket sätt bidrar folk komna från kulturer och samhällsbildningar där man löser alla konflikter med våld och där det i princip alltid pågår krig till vår gemensamma civilisation?
  • På vilket sätt bidrar individer som knappt är läskunniga när dom kommer hit till vår gemensamma civilisation? Är en kvinnosyn där man behandlar kvinnan sämre än boskap något som tillför något av värde till vår gemensamma civilisation?
För att ännu mer visa vilken gemen människa du är så skulle jag här kunna gå in på dina miljoninkomster och dina pensioner i miljonklassen från den tid du satt som EU-kommissionär och att du trots detta tar ord som jämlikhet,solidaritet och alla människors lika värde i din mun.  Men jag gör det inte, utan jag kan bara konstatera att det skulle skänka mig otrolig glädje om du eller någon av dina anhöriga skulle få uppleva något av det som t ex många svenska kvinnor har blivit utsatta för – och män också för den delen – i form av en “mångkulturell kärleksförklaring” i någon form. Men det som hos varje normalt funtad kvinna efterlämnar vanmakt och äckelkänslor efter en påtvingad intim samvaro med en asylsökande främling, kanske enbart ses som ett “bidrag till vår gemensamma civilisation” från din sida?

Till registratorn som läser detta vill jag skicka en hälsning att vederbörande skall se till att den s k utrikesministern och civilisationsbyggaren verkligen får detta mail. Och i vanlig ordning så kan ni kontakta SÄPO också. Det är alltid trevligt att prata med dom.

Sandor Herold, Malmö

Åhléns Hijabkampanj

30 september, 2015
Hej,

Vi har en ny medarbetare, Anna Karlsson, på Granskning Sverige som gjort ett inslag om Åhléns Hijabkampanj.

Hoppas det intresserar.

mvh,

Erik

Underbara (.!?) Martina Jarminder (inte den vassaste kniven i lådan)

27 februari, 2015

Martina Jarminder på SkD är ett under av överlevare som tidningsskribent, med tanke på att hon sannolikt aldrig satt en tå i den verklighet som hon “skildrar” i sina ledarartiklar. Njut (!) nedan av hennes beskrivning av varför Sverige kanske kan överleva – tack vare invandringen (..!):

 

http://www.nsk.se/article/20150222/OPINION/150229862/1163/-/hela-skane-okar–tack-vare-invandring-

“De fles­ta kom­mu­ner har fått ökad be­folk­ning, ovan­ligt nog. Bara i 42 av 290 kom­mu­ner mins­ka­de den. Men för många är det en­bart tack vare in­vand­ring­en. Fö­del­se­över­skot­tet räc­ker inte för att öka.

I Skåne öka­de alla kom­mu­ner utom Sim­ris­hamn, trots att många hade fler döda än föd­da. Det gäll­de även de an­nars ut­satt kom­mu­ner­na i nord­öst­ra Skåne. Öst­ra Gö­inge öka­de till ex­em­pel be­folk­ning­en med 177 tack vare drygt 400 in­flyt­ta­de från ut­lan­det. För Osby var för­hål­lan­det lik­ar­tat – be­folk­ning­en öka­de med 115 på grund av att 174 in­vand­ra­re flyt­ta­de dit.
Ock­så Sjö­bo kom­mun, som ti­di­ga­re gjort sig känd som ne­ga­tiv till flyk­ting­ar, räd­da­des av in­vand­ring, om än i mer blyg­sam om­fatt­ning. Ett fö­del­se­un­der­skott på 14 vän­des till ett över­skott tack vare en net­to­in­vand­ring på knappt 50 per­so­ner. Och näs­tan hälf­ten av Vel­ling­es folk­ök­ning kan hän­fö­ras till in­vand­ring. Även Lund får en stor del av sin folk­ök­ning från in­vand­ring”.

 

Och så kommer det:

Be­folk­nings­ut­veck­ling­en är vik­tig ef­ter­som stats­bi­dra­gen till stor del ba­se­ras på den.

 

Och som garnering: Inte bara krasst ekonomiskt, utan – och i första hand – kulturellt är invandringen helt avgörande för Sveriges välfärd:

Så de som kri­ti­se­rar in­vand­ring­en bort­ser från den be­ty­del­se den­na har som bas för ser­vice och som skat­te­un­der­lag i kom­mu­ner­na. Det är inte bara kul­tu­rellt som Sverige skul­le bli fat­ti­ga­re utan in­vand­ring.

 

Nu väntar måhända en del läsare med andakt på att Martina Jarminder ska berätta var det träd står där de pengar växer som Staten delar ut i form av bidrag till kommunerna.

 

Undertecknad ställer sig något klentrogen till att en sådan redovisning kommer. Lika lite som Martinas förklaring till de statsbidrag som pytsas ut. D v s varför t ex Malmö kommun erhåller 4 miljarder kr/år för att – i någon mån – täcka upp de kostnader man har för den “berikande” (sic) invandringen. Poster som introduktionsersättning, försörjningsbidrag, tolkar och hemspråkslärare i skolan – vid sidan av extrapersonal för att stävja kaoset – samt återkommande saneringar och renoveringar av “utanförskapets” bostäder, skulle ju haft plats i en sådan redovisning.

 

Att statsbidragen långt ifrån räcker till för massinvandringens “utmaningar” står naturligtvis klart för varje betraktare som inte frivilligt iklätt sig de Politiskt Korrekta glasögon som trovärdigheten i Martina Jarminders artiklar förutsätter. Allt oftare får vi erfara hur cancersjuka – icke minst småbarn (..!) – måste acceptera långa väntetider på behandling, samtidigt som det av samma massmedier framgår att sjukvården dagligen omhändertar och avsätter stora resurser på vilt skjutande “kulturberikare” i deras interna uppgörelser om vem som ska ha monopolen på drogförsäljning och annan kriminalitet. Den svenska sjukvård som nu successivt utökas med vård av “hem”-vändande IS-krigare..!


Hon följer i Ryggradslöses spår.

26 januari, 2015

Batra

Man kan fråga sig var dumheten tar slut……..

Varjager


GP uppmanar till att åsido sätta folketsvilja. Dessa ”demokrater”.

25 augusti, 2013

Sverigedemokraterna ökar statistiskt säkerställt från 7,6 till 9,9 procent. Ökningen sker i alla väljargrupper även om män och LO-medlemmar fortfarande dominerar. Starkast är stödet bland ungdomar och egenföretagare med 14 procent.

Två slutsatser är uppenbara. Sverigedemokraterna stabiliseras som riksdagsparti och ser ut att kunna stärka sitt inflytande som vågmästare och kungamakare efter riksdagsvalet. Det är därför viktigare än någonsin att riksdagens övriga partier inte faller för frestelsen att ta emot stöd av Sverigedemokraterna i utbyte mot en mer främlingsfientlig politik. Fredrik Reinfeldt (M) är föredömligt tydlig på denna punkt. Stefan Löfven (S) borde vara det också.”

Med lögnen som vapen sprider hat mot Sverigedemokraterna.

Varjager


Vilka eftergifter kommer 7 klövern att göra nu?

12 december, 2010

När det står klart att sprängningen i Stockholm var ett terrordåd av muslimer, då kommer ju frågan hur mycket mer pengar kommer att strös över islamisterna i Sverige för att köpa lite frid? Ryggradslöse och Sahlinskan har inte gått ut och fördömt dådet. Ledar redaktionerna är redan igång och uppmanar till lugn och förståelse. Jag är rädd att 7 klövern kommer att vika ner sig fortare än kvickt. SD kommer att få skulden på något sätt med dagens svenska medier och dess sätt att alltid försvara islamister. Men det är dags att vakna nu. Islam ut ur Sverige. Skicka hem dem till deras egna länder där de uppenbarligen vill vara om det inte vore för våra pengar och våra bidrag till dem. Men det visade ju sig att terrorhoten som media angrepp polisen för var sanna.

Uppdatering:

”Fredrik Reinfeldt konstaterade att det som hänt nu utreds som ett terroristbrott men manade till stor försiktighet när det gällde övriga spekulationer.
– Det finns en risk att det skapar oönskade spänningar i vårt samhälle och misstänkliggör vissa individer.”

Varför är jag inte förvånad att Ryggradslöse häver ur sig detta? Samtidigt verkar det omöjligt att kommentera några av artiklarna med kopplingar till terrordådet? Wonder why? är det rädslan av att folkets åsikt skall komma fram?

”Mannen bakom terrorattentatet i Stockholm hyllas av extremister på nätet som martyr. ”Prisad vare Allah”, skriver en extremist.
Om attentatet i Stockholm bara utförts ”på rätt sätt” så hade det kunnat ändra historien.”

Frågan är hur mycket islamistkramarna kan försöka dölja för oss mer?

Varjager


Media använder den mördade 78 åriga kvinnan som slagträ för att tysta folket.

7 april, 2010

I fler och fler Pk artiklar pekas det finger åt SD för att en 78 årig kvinna mördats. Att mördaren var en invandrare gör det hela till en kampanj mot SD. I Aftonbladet trummas det ihop artiklar om rasister och SD i ett. Alla som inte böjer sig för PK elitens order och ser verkligheten är numera rasister och främlingsfientliga. Senaste i raden är ett riktigt skräck exempel i propaganda mot SD. Men samtidigt får man väl lov att tacka Katarina Wennstam då hon bekräftar att gruppvåldtäkterna är utförda av invandrare. Läs den kursiverade texten.

Katarina Wennstam:  Dådet i Landskrona kan bli en trampolin för främlingsfientliga.
Det finns stor risk att den tragiska dödsmisshandeln en 78-årig kvinna på en parkeringsplats i Landskrona blir något av en trampolin för nationalistiska partier i höstens kommun- och riksdagsval. Politiker, medier och allmänhet måste fråga sig om vi vill hedra minnet av en mördad kvinna på detta smaklösa vis.

För det är så här sverigedemokrater, nationaldemokrater och andra rasister arbetar. Att de hänger ut den misstänkte, som har invandrarbakgrund, och hans familj på nätet, att de spär på den avsky som finns för ett fruktansvärt brott, att de försöker koppla ihop gärning och kultur.
Att utnyttja en redan upp-piskad stämning för sina egna dunkla syften är de här partierna experter på. Kanske är detta det enda politiska spel de kan till fulländning.

Testa din lokala sverigedemokrat och jag lovar att denne kommer att kunna rabbla statistisk i sömnen på den senaste tidens brott begångna av just invandrare. Jag vill till och med sträcka mig så långt som till att säga att många sverigedemokrater är nästintill besatta av just invandrares och flyktingars kriminalitet. Jag har sett detta under många våldtäktsrättegångar – hur en misstänkt gruppvåldtäkt på en liten ort eller skola efter bara några dagar följs av ett nyetablerat partikontor och av flygblad utdelade av upphetsade sverige­demokrater.
Titta vad de gör, invandrarna, säger de. Demonstrerar och hävdar att bara de talar klarspråk om invandrares ”våldtäkts­kultur”
. ”

Men detta är inte nog, i SvD säger Biträdande polisområdeschefen Thomas Nilsson.

”Det här är oerhört tragiskt men det här skulle kunna hända på vilken större parkeringsplats som helst och har ingen koppling till just Landskrona.”

I detta fallet har han rätt, vilken större parkeringsplats som helst med mycket invandrare som besökare.

”Orsaken till att fallet fått så mycket uppmärksamhet tror polisen har att göra med kvinnans höga ålder.

– Många känner en avsky och det sätter säkert också igång spekulationerna, säger Mats Karlsson.”

Det har han rätt i, för vardagen är annars grova våldtäkter och misshandlade svenska ungdomar. Vi har blivit så vana vid våldet som mångkulturen för med sig att vi knappt höjer på ögonen längre. Men detta fall väckte upp en slummrande befolkning. Svart på vitt visades föraktet för våra äldre upp. Men nu väntar jag mig att Ryggradslöse och Mona Muslimskan skall närvara och hedra offret för detta grova onödiga våld. En familjs död och en man lämnad ensam för att en man känner sig kränkt. Sedan ha mage att fortsätta neka då hans egen familj försöker få det till en olycka, ja det är en kultur skillnad.

Varjager


Reseinformation Saudiarabien. Utrikesdepartementet Informerar.

30 november, 2009

Detta land som är fredens religions högborg kommer denna infon från UD.

”Sedan maj 2003 har ett antal attacker riktade mot västerlänningar och utländska intressen ägt rum. Attacker har riktats mot bostadsområden, affärsverksamhet och saudiska myndighetsfunktioner. Vid flera tillfällen har västerlänningar tagits som gisslan med dödsfall som följd. Den 26 februari 2007 miste fyra franska medborgare livet i ett terroristdåd i närheten av Medina. Senast den 26 maj 2009 riktades skott mot en minibus med fem utländska passagerare i regionen Jubail i östra Saudiarabien. Ingen skadades i dådet. I augusti 2009 riktade en självmordsbombare en attack mot vice inrikesministern prins Mohammed bin Naif, under en ramadan-sammankomst. Vice-ministern klarade sig, men dådet har upprört såväl regeringen som många bedömare, medier och allmänhet.
Kvinnor får inte köra bil och avråds även från att använda allmänna kommunikationsmedel. Efter mörkrets inbrott bör kvinnor avstå även från taxiresor. Lagar och lokala sedvänjor begränsar starkt kvinnors rörelse- och handlingsfrihet och umgängeslivet är i stor utsträckning könssegregerat.”

Det är denna religion som våran 7 klöver vill skall få växa i Sverige.

Mvh Varjager


I Uppsala Jihadas det med. Konstigt vad bränder som drabbar vårt land runt Ramadan?

1 september, 2009

En vän i kampen skickade bloggen lite tips om att Jihaden mot Sverige och dess folk fortsätter. Låt oss nu får höra våra styrande säga att alla som grips får bidragen indragna och PUT återkallade. Då hade bränderna slutat inom 1 timme. Saxar ur UNT1,UNT2.

Adam el-Chaabi, tonårsförälder i Gottsunda som arbetar med ungdomar i området, kunde inte dölja sin ilska och ansåg att polisen använt ett brutalt tillvägagångssätt som bara förvärrat situationen:
– Deras beteende mot barn och ungdomar var totalt oacceptabelt. Jag såg hur de tvingade upp dem mot väggen och slog med batongerna, jag såg hur ungdomar som kom från en godisaffär tvingades ned på marken och blev slagna.
Samtidigt finns andra vittnesmål som i stället handlar om hur ungdomar oprovocerat gått till angrepp mot poliser på plats med bland annat sparkar. Enligt ett vittne som kontaktat UNT valde polisen i det läget att inte ingripa, av risk för att trappa upp våldet.”

Kriget förs mot det svenska samhället och föräldrarna stödjer det.

”Flera anlagda bränder inträffade i Uppsala även på måndagskvällen och natten mot tisdag. En kraftig bilbrand upptäcktes på Stagneliusgatan i Löten och lite senare kom ett liknande larm från Stenhagen, Kullerstensvägen, Spinnrocksgatan och Solskensgatan.
Polisen hade vid tretiden natten mot tisdag inte gripit någon misstänkt för bränderna.
Vi brukar ju ha någon bilbrand då och då, men så här många brukar det inte vara, säger Per-Erik Eriksson, vakthavande polisbefäl i Uppsala.”

Lägg märke till att det är inga fördömanden eller dylikt från Polisen. Utan bilbränder är vardagsmat i det mångkulturella Sverige.Jag uppmanar alla att rösta inte på 7 klövern och tro inte på dess val löften om hårdare tag och dylikt. För de kommer aldrig att genom föra dem.

Nvh Varjager


Dhimmitude i fotbollen

18 april, 2009

För att få spela fotboll mot Iran är det tyska kvinnliga landslaget tvingade att bära slöja.

Det är inte första gången muslimer ställt kravet, Italien har vägrat, men Schweiz har ställt upp på tramset!

Danska suveräna bloggen Spydpigen: Politisk fotboll


Dhimmitude i tysk vård

21 februari, 2009

På tyska forumet Politically Incorrect hittade jag en nyhet angående en klinik i Hamburg som nu ger personalen utbildning för att kunna särbehandla muslimer. “Muslimische Patienten im Krankenhaus’ lär personalen de etiska grunderna för att klara av de känsliga muslimerna.

Asklepios har kliniker på fler ställen än i Hamburg och deras ”Asklepios Future Hospital” belönades 2008 för sin framåtanda: ”Ausgewählter Ort im Land der Ideen”.

Nedan hämtat från sajten Politically Incorrect:

”Moslems brauchen im Land der Ungläubigen überall Sonderbehandlung. Was sie nicht selbst einfordern, bietet der gehorsame Dhimmi von sich aus an. Die Asklepios-Kliniken in Hamburg offerieren jetzt für ihr Pflegepersonal Fortbildungsveranstaltungen zum Thema “Muslimische Patienten im Krankenhaus” an, deren Besuch von der Ärztekammer Hamburg mit Fortbildungspunkten honoriert wird. Wenn man dem Rechtgläubigen schon zumutet, in ein ungläubiges Krankenhaus zu gehen, muss man es ihm schließlich so recht wie möglich machen…”

.

Lite off-topic med tanke på rubriken, men även PI tar upp den bedrövliga nyheten att Davis Cup-matchen mellan Sverige och Israel ska spelas utan publik eftersom man inte vill skydda israelerna från vänster-och muslimmobben i Malmö. Dessutom anser Malmös Ilmar Reepalu att de israeliska idrottsmännen ska få känna av pöbeln förakt mot vad Israel gjorde under Gaza-kriget. Det är väl bara att låta polisen sköta sitt jobb, de anser dessutom att de klarar uppdraget, och skicka räkningen till vänstern, sossarna, och de andra organisationerna som protestar, vissa hotar också med våld och upplopp under matchen!

Snyggt jobbat, Reepalu, dhimmietude är bara förnamnet på det ni står för i Malmö numera!