Ny kampanj för att förminska de 100 tusentals offer för mångkulturen. Skvallerpressen går i täten.

14 september, 2013

Återigen är det en kampanj mot ”främlingsfientlighet”. Ingenstans i artikel tar de upp effekterna av deras hyllade mångkultur i debatt artikeln. Utan återigen är det kultur och kändis eliten som står och gråter krokodil tårar. Svenskar som offer finns inte i deras värld. Utan våra barns liv är inget de bryr sig om. Jag skulle vilja att de skrevs en Vitbok över hycklarnas massinvandringspolitik och dess sanna effekter på vårt land. I Norge påvisade det att 1 somalier kostade 10 miljoner genom livet. Det var alltså en ren ekonomisk förlust. Vad tror ni att kostnaden skulle bli i Sverige? Större invandring mer brott och mer PK-hycklare.

Varjager


”Svenska muslimer får inte skuldbeläggas som grupp” men etniska svenskar skall skuldbeläggas som grupp.Erik Ullenhag (FP) integrationsminister

13 januari, 2011

Det finns ett uttryck, tomma burkar skramlar mest. Erik Ullenhag bevisar att det är sant.

”Självmordsbombaren i Stockholm och hans avskyvärda handlande före jul riskerar att leda till att hundratusentals svenskar misstänkliggörs och tillmäts en kollektiv skuld. Detta är oacceptabelt och därför har jag i dag bjudit in företrädare för det muslimska Sverige för att samtala om hur vi ska motverka den islamofobi som kan följa i hans spår. I debatten måste vi skilja på den absoluta majoriteten muslimer och radikala islamister. Det faktum att hatbrotten (Malmös Judar)ökar och att muslimer möter en påtaglig diskriminering måste tas på allvar – samtidigt som vi erkänner att det finns problem med radikala islamister, skriver integrationsministern. ”

Mannen är så borta att man blir rädd. Den judiska delen i Malmö som inte ens vågar bo kvar bryr sig inte våran Integrationsminister om. Bara om muslimerna , för vilka tror han det är som hotar den judiska befolkningen? Sedan kommer hans skuldbeläggning av svenskar som grupp.

”Tyvärr ser vi en oroande utveckling i flera av Europas länder med ökad främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Inte heller i Sverige är vi förskonade från denna utveckling. Främlingsfientliga partier som förespråkar minskad invandring och ett mer slutet Europa är på frammarsch. Särskilt muslimer pekas ofta ut som ett stort samhällsproblem.”

Jag uppmuntrar alla till att läsa hans alster. För han är ansvarig för integrationen. Fundera på den ni.

Varjager


Broderskaps rörelsen under Peter Weiderud ordförandeskap anpassar sig än mer till Islam.

26 december, 2010

Bloggen har skrivit om Broderskapsrörelsen innan. En kristen del av Socialdemokraterna. Men de senaste åren har den tagit en allt mer sväng in i medeltiden. Per Gudmundson på SVD skriver om detta.

”Peter Weiderud, ordförande för de troende socialdemokraternas rörelse Broderskap, anser att svenska publicister ska ta avstånd från konstnären Lars Vilks. Argumentet är att ”troende muslimer – förmodligen en stor majoritet” känner sig ”kränkta” av hur Vilks använder yttrandefriheten. Muslimernas förmåga att hantera detta ”går inte att jämföra med kristnas beredskap att hantera liknande kränkningar” (Expressen 14/12).

Fri- och rättigheter står inte högt i kurs hos broderskaparna nuförtiden. Tidigare i år gjorde rörelsen ytterligare avkall på principerna. Då var det inte konstnärerna, utan de homosexuella, som drabbades.
Broderskapsrörelsens kongress fastslog i augusti 2009 ett ”Manifest för kristen vänster”. Häri återfinns en grundläggande paragraf om jämlikhet.

”Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska
och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning, där alla
behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde.”(Versionen för Kristna)

Men i motsvarande ”Manifest för muslimska socialdemokrater”, som antogs av Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse den 28 maj 2010, låter samma jämlikhetsparagraf annorlunda:
”Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan klyftor, ojämlikhet och förtryck på grund av hudfärg, religion eller kön, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde.”
Notera frånvaron av strävan efter lika rättigheter oberoende av sexuell läggning i det senare manifestet.”

Nu är det ju så att alla i 7 klövern har rekryterat folk med muslimsk bakgrund in i sina led. Då alla vill vara mångkulturella. Men de verkar bry sig föga om dessa människor egentligen bryr sig om några rättigheter förutom de som följer koranen…Men som manligt så har Socialdemokratin tagit det ett steg ytterligare. Är bara så förvånad att Mona som trots allt är partiledare inte bryr sig alls om Sverige de senaste. Är det någon som hört Mona uttala sig om Självmordsbombare eller minskade rättigheter inom hennes egna led för HBT personer?

Varjager


Jan Hjärpe, professor i islamologi, anser dock att den här typen av uppgifter på islamistiska webbsidor har ”ganska lågt källvärde”.

15 december, 2010

Självmordsbomben i Stockholm ”är bara början” och om inte Natos trupper dras tillbaka från Afghanistan kommer ”vår stridseld att nå Europas hjärta”. Så lyder hotet från en man som identifieras som Abu Suleiman al-Nasser, en ledare för den radikala organisationen Islamiska staten i Irak.

–Stockholm kommer att bli en ny epok för vårt jihad, säger mannen på en webbsida som anses stå al-Qaida nära.

Säkerhetspolisen känner också till hotet, enligt polisöverintendent Anders Thornberg vid Säpo. Hur allvarligt de ser på det vill han inte gå in på, men terroristexperten Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan anser att hotet ska tas på allvar.

–Hotet är mycket oroande, säger han till TV4.”
Sedan kommer allas våran professor i islamologi Jan Hjärpe.
Som anser dock att den här typen av uppgifter på islamistiska webbsidor har ”ganska lågt källvärde”.

Wow, tänka sig att Jan Hjärpe åter igen rycker ut för att lugna folket…..
Varjager


Gudrun Schyman kampanjar för Burka. Anser att förbud är diskriminerande.

22 april, 2010

Sedan att samma kvinnor inte få gå utanför dörren av de rabiata muslimer rör henne inte i ryggen. Inte bara det de skall dessutom få asyl och gratis uppehälle i Sverige enligt Gudrun.Läs vad den skogstokiga Gudrun säger själva och fråga er vad FI har för agenda?

”Burka och nikab är ett uttryck för mans dominans och ska därför förbjudas, säger många. Det faktum att kvinnors kläder överhuvudtaget diskuteras är ett uttryck för patriarkalt tänkande där kvinnors värde och betydelse sitter i hennes förhållande till mannen, dvs. hon har inte eget människovärde. Mans dominans och patriarkalt tänkande och handlande finns runtom i världen och måste bekämpas. Att tro att det görs med att förbjuda ett fåtal kvinnor att klä sig i burka eller nikab ändrar på inget sätt det förhållandet. Snarare blir det till en uppmaning för den militant islamismen att stärka sina patriarkala och religiösa krafter. Resultatet för kvinnorna blir ökad diskriminering och inlåsning.

I Europa finns idag en hets mot muslimer, med hänvisning till islam, utan åtskillnad mellan islam och politisk islamsk fundamentalism, utan åtskillnad mellan religiös extremism och sekulariserade muslimer. Grunden till förslagen att förbjuda burka och nikab finns där. Man kan alltså använda kvinnor till mycket och man gör det. Det var för kvinnornas skull som vi skulle stödja USA:s invasion i Afghanistan. Det är för kvinnornas skull vi nu ska låsa in dem och bötfälla eller fängsla dem om de inte klär sig som staten vill.

I Sverige har vi hittills haft en politisk enighet om att inte förbjuda några klädesplagg, varken för kvinnor eller för män. Jag hoppas att den enigheten består och vi kanske t.o.m. kan vara överens om att kvinnor som inte får respekt för sina mänskliga rättigheter kan få asyl i Sverige?!”

Personligen tror jag att Gudrun har börjat dricka igen, dricka mycket dessutom.

Varjager


Onsdag och funderingar.

11 februari, 2010

Åkte till jobbet idag och lyssnade på Bandit Rock. De talade om 60000 kr mannen som vägrade ta en kvinna i handen.  Kent Ekeroth skriver på Newsmill om detta. Det som slog mig var att när jag lyssnade på radion var programledarnas rädsla. De visste att de inte kunde undgå att nämna ämnet. Men de var livrädda för vad folk  som ringde in skulle säga. De var så PK aktiga att de hellre stängde ner en lyssnare innan han en hann öppna munnen. Resten var ett ursäktande för den muslimska invandringen. Om det nu är så att de vill ta sina seder och religioner med sig över allt undrar jag varför de inte flyttar till länder som hedrar kvinnoförtryck och diskriminering? Varför skall de blankt till Norden? Kan det vara att norden för dem är en magnet? Länderna som förut var mjölk och honung för medborgarna? Vi har dessutom ett gammalt bondeparti som gått och blivit ett reklam parti för dragshow. Jag undrar va de gamla skaparna av centern tänker på då de ser dagen Center partister? Fredrik/Ursula

Det kanske därför alla skrattar i bakgrunden åt Sverige, vi har tagit emot mest av lyckosökarna och har politiker som prioriterar allt annat än Sverige?

Varjager


Friheten på nätet måste försvaras, säger Carl Bildt.

21 januari, 2010

Man kan undra varför Carl Bildt inte är lika mån om att försvara Geert Wilders frihet? Jag saxar ur Carl Bildt artikel.

”Men till detta kommer försöken att i hemlighet spåra regimkritiker och spionera på dem för att uppnå det som auktoritära och totalitära regimer har strävat efter i alla tider, nämligen att kontrollera undersåtarnas utbyte av tankar, åsikter och idéer.”

Då ställer jag frågan vad är det för skillnad mot det som händer i Holland? Se sedan på Storbritannien där vi ser tydliga tecken på vad som kommer först. Religionen och sedan yrket. Nu kan man säga att SvD och media i sitt dömande på förhand av den ”Högerextremistiska” Geert Wilders, är diktaturens redskap. För allt Geert gjorde var att koppla ihop islamistiska terrordåd med koran citaten som inspirerat dem. Jag tror inte det är lång t borta innan Svenska bloggare kommer att arresteras och åtalas i Sverige med.

Varjager


För Pea denna ligist beskyddare.

31 december, 2009

”Ronald Fasth, 70, har fått stöd från vanlig allmänhet och pensionärsföreningar efter det att han örfilat en 12-årig pojke.

Men tingsrätten dömer honom till dagsböter för ringa misshandel.
Ungdomarna fortsätter enligt Fasth att trakassera honom och andra och att förstöra i parken. Han berättar att en pojke bett att bli slagen av honom.

Han ville ha skadestånd sade han. Ibland kliar det i fingrarna, säger Ronald Fasth.”

Kom nu med ditt rasistkort igen, snälla. Länken. PI har en insamling till böterna. Följ länken om ni vill bidraga.

Mvh Varjager


OM man inte talar om problemet finns det inte.

12 december, 2009

I dagens DN har Björn Johnson statsvetare och forskare vid Malmö högskola kommit fram till problemet. Hade media bara slutat att rapportera om bilbränder, stenkastning våldtäkter och dylikt hade SD aldrig varit ett alternativ. För då hade det aldrig varit någon vetskap om integrationen och problemen den skapar. Vi tackar Björn Johnson som givit diktaturens kreatur ett nytt ansikte i debatten. Extremistparti kallar han SD med. Här har jag saxat ur hans inlägg.

”Under de senaste åren har integrationsfrågan i samhällsdebatten förknippats med fenomen som segregation, arbetslöshet, brottslighet, hedersrelaterat våld och religiös extremism. Här finns den verkligt avgörande faktorn bakom Sverigedemokraternas framgångar. När sådana frågor får stort medialt utrymme, blir de också viktiga för väljarna. De etablerade partierna har därför inget att vinna på att integration och invandring får stort utrymme i valrörelsen. Att ”ta debatten med SD” är därför en naiv strategi. När politiker som Mona Sahlin och Maud Olofsson debatterar med Jimmie Åkesson gynnar det SD, oavsett vem som vinner debatten. Partiet måste självfallet bemötas på de kommunala arenor där det redan finns representerat, men det finns ingen anledning att bjuda in det till den rikspolitiska debatten. ”

Så om folket inte får reda på något är allt bra i Björns värld. Våra barn som blir offer för mångkulturen är inga bekymmer. I vägen mot det perfekta multikulti landet krävs Svenska offer av Björn och hans gelikar.

Mvh Varjager

P.S Jag nominerar Björn till årets Svensk hatande skitstövel!


Vad är hyllandet av demokratin?

1 december, 2009

Schweiz har haft en folkomröstning. Men i dagens svenska tidningar kunde man kanske förväntat sig en hyllning till demokratin?
Men inte då, det är hätska utfall och fördömanden. Konstigt nog brukar det bli så när den Styrande eliten inte vinner sina val. Någon som kommer ihåg Irlands första val om EU? Men Schweiz visar resten av Europa vägen. Om Europa och dess stater hade varit demokratier. Men det är vi inte….Konstigt nog slår hela den styrande eliten bakut. Det enda som de styrande i EU är överens om under svensk ledning är styckningen av Israel?
Men du hör inget fördömande från samma elit då det det gäller religionsfrihet i Mena länderna? Eller de kristna som dödas och förföljs i Islamiska länder…..Dessutom förbjuder de inte muslimer att tro, utan bara deras byggnadsverk. Hur många kyrkor finns det i Saudi? Det tål att tänka på. Vi får hoppas att vårt folk snart vaknar.

Mvh Varjager


Samma gamla visa om svensk rasism igen. När tröttnar Aftonlögnen?

25 oktober, 2009

Rasismens historia ska inte städas bort. Så säger Gustav Fridolin och Erik Sandberg om bristerna i den svenska skolundervisningen. Men frågan jag ställer mig är varför är det bara Svensk rasism de skall belysa? Ur Aftonlögnen, förlåt Aftonbladet menar jag.

””Negern är knappt till hälften människa”, skrev kyrkoherden på den svenska ön i Västindien år 1833. Han argumenterade för att Sverige skulle stå emot internationella påtryckningar och inte avskaffa slaveriet. Men om sådant får vi inte lära oss något i skolan. I skolans historieböcker är slavhandel, kolonialism och rasism något som tas upp när det handlar om andra länders historia. Något som inte gäller oss.”

Nu vill jag bara påpeka lite enkla fakta för dessa smarta gossar.

”Sverige höll även avtal med England och Nederländerna angående slavhandel, och några svenska fartyg deltog i triangelhandeln. Mellan 1784 och 1878, ägde den svenska kronan ön Saint-Barthélemy i Karibien där det levde slavar. All slavhandel och ny påförande av slavstatus avskaffades inom Sveriges och på andra sidan öster sjön besittningar år 1813. Därefter följde successiva lagskärpningar mot slaveri tills de sista återstående slavarna friköptes den 9 oktober 1847. Den svenskbedrivna andelen av slavhandeln från 16- till 1800-talet var dock mycket liten. Av totalt minst 34 941 slavskeppstransporter inom den transatlantiska slavhandeln förekom cirka 50 svenska transporter.
Sammanlagt genomfördes 99,9 % av de transatlantiska slavtransporterna av andra stater än Sverige.” Men för att hjälpa dessa Sverige hatar var de borde lägga sitt krut och informera om kan jag hänvisa till Wikipeda.

”Från Muhammeds tid och fram tills idag beräknas mellan tio och femton miljoner[8] människor tagits som slavar från Östafrika till den muslimska världen, främst till dagens Marocko, Algeriet och Libyen samt de historiska Persien, Osmanska riket och Arabien. Från Östafrika gick slavhandeln huvudsakligen via tre vägar norrut:
* Genom Sahara.
* Från röda havskusten.
* Från Öst afrika via indiska oceanen.
Då den islamiska rätten förbjöd att den som var född muslim gjordes till slav, var man tvungen att erhålla slavar från icke-islamiska områden. Slavar togs dels söderifrån från Afrika, dels norrifrån från Europa. Arabiska slavpirater opererade från kusterna mot Atlanten och Medelhavet, från hamnar som Tunis, Alger, Sale och Tripoli. Kustnära byar och städer i Italien, Spanien, Portugal och Frankrike drabbades hårdast. En av de mest kända Européer som togs som slav av araberna var författaren Miguel Cervantes som blev fri mot lösesumma. Men slavräder gjordes även så långt norrut som Britannien, Irland och Island. I juni 1631 angreps kustbyn Baltimore på Irlands sydkust och 130 män, kvinnor och barn fördes bort för att säljas i Alger. År 1640 satt omkring 3 000 britter förslavade enbart i Alger. Även amerikanska sjömän föll offer för arabiska slavskepp. Mellan 1785 och 1793 togs 130 amerikanska sjömän som slavar av algerierna. Historikern Robert Davis anger att totalt mellan 1 och 1,25 miljoner europeiska slavar togs mellan 1530 och 1780.[9] Ytterligare samtida forskning stödjer att över en miljon slavar togs från Europa till muslimska länder.”

Vad säger ni? Kan de försöka vända på det lite mer?

Mvh Varjager


Hur kan vandaler och brottslingar ha större rättigheter än att vi skyddar våra brandmän?

13 oktober, 2009

Hur kommer det sig att om du kastar sten och försöker sabotera räddningstjänstens arbete, då skall din integritet inte kränkas av en kamera? Vad är det för politiker vi har? Hur kan de vara så blåsta? Saxar ur SvD.

De boendes integritet väger tyngre än intresset av att övervaka, anser länsstyrelsen.
Fyrverkerier avfyrade mot brandmän, stenkastning, flaskkastning och laserstrålar mot ansiktet på personal – det är den dramatiska bakgrunden till räddningstjänstens önskan om att få filma sina Rosengårdsinsatser.

Tanken var att utrusta en släck-bil med två kameror, som skulle filma 360 grader runt bilen både när den kördes genom bostadsområdet och när den stod stilla. Filmen skulle få sparas i ett dygn innan den raderades ut, allt för att avskräcka från attacker mot räddningspersonalen.
Men länsstyrelsen säger blankt nej. Ett bostadsområde med tillhörande grönområden är en särskilt känslig miljö, påpekar länsstyrelsen. Kamerorna skulle sitta högt upp och filma ett stort område runt bilen. Eftersom färdväg och uppställningsplats aldrig går att förutsäga, kan räddningstjänsten inte garantera att människors integritet inte kränks, resonerar länsstyrelsen.”

Hallå, om du inte gör något vad har din integritet med detta att göra då? Om du bara står och se på, vad gör det dig om du om filmen raderas???? Men däremot så binder länsstyrelsen fast Polisens händer bakom ryggen på dem och säger att det är fritt fram att attackera våran räddningstjänst. För kastar du sten och filmas så kränks din integritet.

VILKET DJÄVLA SKITSNACK ERA DJÄVLA 68 FLUMMARE! Dhimmis är vad ni är och skam är benämningen på era liv! Inför lag och ordning rösta SD 2010

Mvh Varjager


Videor från Islamseminariet

11 oktober, 2009

Kent Ekeroth har nu lagt upp videor från Islamseminariet i Malmö förra månaden, på Youtube och på sin egen blogg:

Klicka på länken Video: Islamseminariet 6 september, Kent Ekeroth

För minnet:

SD- seminarium om islamisering 6 september, Varjager

Mvh/:)Smileth


”Extrema ser Ghezali som martyr”

18 september, 2009

Kanske har detta varit en ögon öppnar på en hel del ”nyttiga” idioter så att säga ur DN.

”När Mehdi Ghezali släpptes från Guantanamo ökade hans status i vissa muslimska kretsar. ”Kanske var han av större betydelse än vad jag och många andra förstod”, säger Gunnar Jervas, säkerhetspolitisk forskare, tidigare verksam vid Totalförsvarets forskningsinstitut.
amtidigt växte Mehdi Ghezali till en ikon hos en mindre grupp muslimer.
– Om man har varit med om en sådan sak, som att sitta instängd på Guantanamo, så är det statushöjande i hans kretsar. Han har ansetts värdefull av fienden och därför fängslats. Den mänskliga bedömningen, att han offrat mycket för saken, ger också en och annan poäng, säger Gunnar Jervas.”

Men att Jan Hjärpe skulle överge sin kärlek att försvara Islam, det kommer aldrig att hända.

”Enligt Hjärpe är de extrem-jihadistiska kretsarna relativt små, och de blir mindre.  Ett tecken på det kan paradoxalt nog vara det ökade våldet i området, mellan regeringen och islamistrebellerna.
– De har blivit mer avskydda i den muslimska världen.”

Säkert Jan, säkert.

Mvh Varjager


‘Kuttersmycket’ Safia får komma hem

17 september, 2009

Även om hon inte är terrormisstänkt så måste man säga att hon är en märklig kvinna och särdeles lätt att manipulera och använda för underliga syften. Eller, kommer hon undan på grund av fördomar mot kvinnor inom islam?

Det hon företar sig gång på gång är inget vi ska acceptera i Sverige och sociala myndigheter bör granska denna kvinna och hennes syn på sin roll som mor oavsett vad hennes make sa till henne innan resan företogs.

Och om allt gick korrekt till och sällskapet hela tiden höll sig inom lagens råmärken, varför kunde hon inte kontakta sina anhöriga i Sverige och be dem om hjälp att komma hem?

Det finns nämligen förbindelser mellan Pakistan och Sverige, mobiltelefoner exempelvis, även om jag inte vet hur utbyggt nätet är i de delar dessa befann sig.

Hela historien är märklig från början till slut och det ska bli intressant att följa detta framöver. Och det lär inte vara andra och sista gången hon kommer att ge sig ut på underliga vägar, och förmodligen kommer vi att se flera liknande fall i Sverige framöver med tanke på den radikalisering muslimer genomgår i Sverige och med tanke på den islamisering vi ser i Sverige.

”Fyra svenskar – Safia Benouda, hennes pojkvän Munir Awad och deras barn samt Mehdi Ghezali – greps i Pakistan tillsammans med sju turkar, en ryss, en iranier och en pakistanier. De misstänks för samröre med terrorister.

Enligt Ekots källor har kvinnan sagt att hon rest till Pakistan på order av sin pojkvän. Syftet, ska hon ha trott, var att träffa andra fromma muslimer. Under resan ska hon sedan ha börjat ana oråd, men då har det varit omöjligt för henne att resa hem.”

Svenska kvinnan inte terrormisstänkt, SvD

.

”Muslimska kvinnors roll är tydligen ‘kuttersmyckets,’ som ska visa att man är ute i goda ärenden och avleda polisens uppmärksamhet.

Som vanligt ska kvinnor vara med som ett slags ‘förmildrande omständighet’ och trots kvinnoföraktet inom islam så finns tydligen en slags syn på kvinnan som ‘undantaget’ och därmed något ‘man inte ska bry sig så mycket om’.

Ett smart drag av de muslimska kvinnor som stödjer sina män i kampen mot det förhatliga väst för en ökad radikalisering och islamisering i världen.”

Muslimska kvinnors roll i jihad, Varjager

.

Läs också Merit Wagers blogginlägg om Sveriges och UD:s agerande för de ‘terrormisstänkta’: Sverige gör rätt.

Tipstack till Pelle P!

.

Missa inte heller Kent Ekeroths Newsmillsvar till en svensk präst som talar om islamofobi:

Törnqvist försvarar en ideologi som går emot de värden hon själv försöker värna, Newsmill

och läs också hans artikel:

Västerlandet värt att kämpa för, Newsmill

.

Pilgrimsresa med oväntad utgång, Varjager

Mvh/:)Smileth