Tidningen Fokus tar inte avstånd från massmord.

10 mars, 2015
Ja! Ni läste rätt!
Granskning Sverige följde snabbt upp Fria Tiders och Fokus historia om den uteblivna granskningen av researchgruppen.

http://youtu.be/UnkjM9WRJH4

MVH Johan


Ökad hotbild under valåret – SR mörkar vänstervåld

31 januari, 2014

De våldsbejakande politiska miljöerna är fortsatt små, enligt en utredning. Men aktiviteten förväntas öka under valet.(Uppdaterat)

Hotbilden i Sverige har höjts sedan 2010 och om man tittar på omvärlden så finns det en ökad hotbild. Det måste vi ha med i bilden när vi ska ha en säker valrörelse, säger Doris Högne Rydheim, som har lett den utredning som överlämnades till regeringen på fredagen.
Det största hotet mot demokratin (SÄPO).

Den autonoma vänstern beskrivs, liksom tidigare, som ett större hot mot de demokratiska processerna än vit makt-miljön.

Säkerhetspolisens bedömning är att den autonoma vänstern har en större förmåga och avsikt att angripa statsskicket. Sedan finns det kriminalitet, våld och hot på båda sidor, säger Doris Högne Rydheim.

Den extrema miljö som oroar mest, enligt rapporten, är den militanta islamismen. Under de närmsta två åren kan attentatsplanering öka från denna grupp, tror utredaren.

Sedan inbördeskriget i Syrien började har minst 75 svenska medborgare anslutit sig till väpnade islamistiska grupper i landet. När dessa återkommer till Sverige har de träning och kontakter som ökar risken för attentat här. (läs mer i R&D).

Nyhetssändningarna från Sveriges Radio gav en helt annan bild.
Enl. SR var det de ”högerextrema” som var det stora hotet, tillsammans med islamisterna. Eftersom SR brukar beteckna Sverigedemokraterna som ”högerextrema” är budskapet att hotet kommer från Sverigedemokraterna även om partiet inte omnämns med namn.


Det största hotet mot demokratin (SR och Demokraturministern).

Och för att förstärka det förljugna budskapet plockar de fram reliken Helene Lööw som under hela sitt vuxna liv försörjt sig som ”expert” på vitmakt-miljöer under 1900-talet. Hon har aldrig intresserat sig för eller uttalat sig om våldsvänstern.

Att så grovt förvanska resultatet av en offentlig utredning är tjänstefel och borde rendera livstids yrkesförbud för de ansvariga.

Om man söker inslaget på SR:s på hemsida får man upp ett annat inslag + historiska inslag om nazistvåldet under ett tidigare årtusende, vilket knappast är relevant längre.

/Elfyma+


Handen på hjärtat, röstade du verkligen rätt…?

13 december, 2010

Trots massiv kritik i sociala media och på andra forum på samhällets redaktionella
skuggsida, riktad mot systemets självutplåning av nationalstaten Sverige, är ingen ansvarig
politiker beredd att lyssna. Situationen blir alltmer motbjudande för varje månad. Samtidigt
som svensk massmedia föraktar och censurerar oliktänkande, medan massinvandringen
uteslutande omskrivs med superlativer. Åsiktsdiktaturen bestämmer dagordningen. Sverige
skall fungera som Europas största socialbyrå. Punkt slut!
Det politiska målet, tillika sinnessjuka beslutet, om upplösning, utsugning och utplåning samt
islamisering av Sverige ligger orubbligt fast. Om detta råder ingen tvekan. Mitt framför våra
ögon utspelas en nationell tragedi utan dess like. Våldtäkten på ett helt land.
Okontrollerad massinvandring i symbios med maktgalna, obegåvade och omdömeslösa
politiker, påhejade och okritiskt understödda av massmedia, resulterar i tilltagande
underminering av det svenska samhället vilket leder till successiv destabilisering. Politiskt
vanvett är på väg att lamslå och sänka Sverige.
”Flyktingindustrin” har kommit att utvecklas till ett stort, omättligt svart hål, som glupskt
sväljer den ena miljarden efter den andra. Oberoende ekonomer hävdar att det kostar runt en
miljard om dagen för att hålla hjulen rullande i denna fullständigt improduktiva ”industri”!
Alltså tusen miljoner om dagen…!
Någon förändring till det bättre kommer aldrig att ske, vare sig till följd av bokstäver eller
med aldrig så hårt knuta händer i byxfickorna. Det som en gång berövats oss genom censur,
smutsjournalistik, politisk lögn, propaganda och massmedial tystnad kring verkligheten,
tillsammans med tvång, vänsterextremt våld och annat odemokratiskt förfarande, kan aldrig
återvinnas med fredliga metoder. Så enkelt, eller så svårt, är det… Öppna historieboken!
Förutsatt förstås att de manipulerade, hunsade och nedtryckta svenskarna verkligen vill ha sitt
redan svårt sargade land tillbaka, med den trygghet, öppenhet och framåtanda samt demokrati,
som en gång präglade Sverige. Fast jag är inte alls säker på att man vill. Som alla vet, var
det riksdagsval den 19 september 2010; det var då som drygt nittiofyra (94!) procent av den
röstberättigade svenska befolkningen sade sig vilja ha detta Sverige:

… okontrollerad massinvandring från utomeuropeiska länder, ”arbetskraftinvandring” till icke
existerande arbeten, anhörighetsinvandring av hela byar, kontinuerligt utbyte av den etniskt
svenska befolkningen, ökande bidragsförsörjda etniska enklaver som lever isolerade från
svenska samhället… på bara några årtionden har en femtedel av landets befolkning bytts ut, de
sista 35 åren har 1,3 miljoner utlänningar beviljats uppehållstillstånd i Sverige, de flesta från
muslimska länder i Mellanöstern och Afrika… mångkulturellt kaos, religiös fanatism,
islamism, antisemitism, analfabetism, vandalism, samhällsterrorism, vänsterextremism,
asylturism, mångkulturism, bidragsturism, politisk terrorism, marxism… utanförskap, slum,
fattigdom, gatutiggeri, arbetslöshet, segregation, misslyckad integration, oanständigt
parasiterande på socialsystemet, fusk och bedrägeri, assistansligor, plundring av
socialsystemet, fuskande vårdcentraler, olagliga trafikskolor, mångkultursvindleri… nygamla
sjukdomar, sekundäreffekter/sjukdomar till följd av inavel, omskärelse, dagliga kniv- och
skottskador, orealistiskt hög belastning på sjukvården… ghetton, förorts helveten, släktfejder,
kusiner, bröder, morbröder, farbröder, bilbränder (ett par tusen om året), hämndaktioner,
skolpyromani (en skola om dagen brinner i Sverige), dagliga skjutningar på öppen gata,
vandalisering av polisbilar, uppeldning av halva stadsdelar (Malmö), gatstenar som vapen,
pistolbeväpnade småtjuvar, bilbrännare, etniska konfrontationer… upplopp, sabotage,
flaggbränning, nyårsraketer som vapen mot polisen, terroristattacker mot utryckningsfordon,
stenkastning mot bussar och bilar från viadukter, väpnade rån mot busschaufförer, systematisk
vandalisering av allmän egendom, mord, oprovocerat våld, trafikvåld, gatuvåld, skamvåld,

våld och hot mot brevbärare, kraftig ökning av våld och hot mot arbetsförmedlare, islamistiskt
dödshot mot svensk konstnär (Lars Vilks), misshandel, ungdomsrån, stöld, samt rasering av
strukturerna i det svenska samhället… organiserad brottslighet, tung och brutal kriminalitet,
beskyddarligor, kriminella gäng, ungdomsgäng, våldsbenägna flickgäng, gängkrig, gängrån,
gängmisshandel, gängrelaterad brottslighet, våldsprovokationer, tonårsmördare, ritualmord,
ständigt vapenskrammel, bombattentat, butiksrån, värdetransportrån, ungdomsrån, vägrån,
väskryckning, plundring… zigenarligor, släktingar, klan rivalitet, rån av handikappade, rån av
åldringar, villainbrott, lägenhetsinbrott, aggressivitet, våld och hot mot sjukhuspersonal, rån
av vårdcentraler, manipulering/skimning av bankautomater, nya droger, khattuggande,
vapensmugglare, narkotikasmugglare, människosmugglare, hormonpumpade kamphundar på
gatorna, religiösa konflikter, utpressning, politiska hot, integrationsproblem… islam som ges
allt större inflytande i samhället, krympande yttrandefrihet och ett växande hot från islam,
upphävd kvinnofrid, mord på egna döttrar, tvångsäktenskap, barnäktenskap
kvinnomisshandel, ingen respekt för kvinnor, svenska kvinnor förolämpas ständigt, svenska
kvinnor betraktas som horor och allmän egendom, svenska kvinnor tilltalas fitta eller
svennehora, gruppvåldtäkter, serievåldtäkter, brutala våldtäkter, synnerligen hänsynslösa
våldtäkter, åldringsvåldtäkter, barnvåldtäkter, balkongknuffning, kidnappning, könsstympning
av flickbarn, kvinnoförtryck… moskébyggen, muslimska bönerum på arbetsplatser,
källarmoskéer, minareter, halal slakt, muslimska krav i all oändlighet, muslimskt präglat
livsmedel, muslimska undantag, muslimska friskolor, muslimska flickskolor, särskilda
muslimska högtider, önskemål om särskild lagstiftning för muslimer, muslimska
åldrings dräpare (Landskrona), separata badtider på allmänna bad för muslimer, muslimska
sharialagar, islamistisk moderat riksdagsledamot i Sveriges riksdag (Abdirizak Waberi),
radikala islamister, ”svenska” terrorister, extremt högt muslimskt födelsetal, demografisk
krigföring, muslimska ”hedersmord”, muslimska män vars ”respekt och heder” sitter i deras
döttrars könsorgan… niqab, slöja, burka, ingifte, polygami, degenerering, expansiv
islamisering och nu senast: muslimska självmordsbombare… illegal vistelse i landet, gömda
icke flyktingar, papperslösa icke flyktingar, ekonomiska flyktingar, identitetslösa flyktingar,
bedrägeriflyktingar, kvotflyktingar, nysvenskar, nyanlända asylsökande stjäl och begår brott,
asylsökande stöldligor, asylsökande sittstrejkar, asylsökande slår sönder förläggningar för
miljoner, endast 5 procent är riktiga flyktingar, 95 procent söker sig hit av andra skäl, (inte
minst för att ta del av bidragssystemet)… flyktingbarn, apatiska barn, papperslösa barn,
ensamkommande barn, gömda barn, vuxna barn, skäggiga barn… utlänningar ges företräde i
bostadskön, utlänningar kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken, utlänningar
överrepresenterade i svenska fängelser, utländska män och kvinnor kraftigt överrepresenterade
i trafikolyckor, utlänningar kvoteras in på arbetsmarknaden, utlänningar uppehållande sig
illegalt i landet medges gratis sjuk- och tandvård medan svenskar måste betala, utlänningar
erhåller pension utan att ha betalat in en krona, utlänningar som ”flytt” hemlandet åker tillbaka
på ”semester” efter permanent uppehållstillstånd i Sverige, utlänningar som utvisas eller inte
medges uppehållstillstånd bjuds på charterflyg till respektive hemland, utlänningar tilldelas
generösa kränkningsarvoden genom utpressningsmyndigheten DO, svenskar kan aldrig bli
kränkta utan är endast förbehållet utlänningar… hat-rasism-diskriminering specifikt riktat mot
etniska svenskar, anarki, otrygghet, havererat rättssystem, skolböcker och läroplan skrivs om
för att passa islam, ingen skolavslutning i kyrkan, ansvarslöshet, ryggradslösa och fega
politiker, fientlighet mot Sverige och svenskar, landsförräderi, sveket mot våra barn och
barnbarn, skattefinansierade tankekontroll- och åsiktsregistreringsorganisationen EXPO,
Transportarbetarförbundet donerar 300 000 kr till vänsterextrema EXPO… Leif Silbersky
(brännvinsadvokat), Jerzy Sarnecki (brottsförnekare), Jan Hjärpe (islamkramare) alla ”kända
från TV”… villkorslös underkastelse inför främmande religion-politik-kultur (islam), hårt
politiskt styrd polis, självförnekelse av svensk kultur, förakt för egna traditioner, enligt DO

heter jul numera vinterfest medan julklapp kallas vinterpresent (Katri Linna), självutplåning,
ekonomisk utarmning, parallella samhällen, tidigare utrotade kackerlackor och vägglöss
sprider sig i landet med rasade fart, svensk skola allt sämre, nationellt självmord, Sverige
avskaffar sig självt, Sveriges internationella rykte allt sämre, Sverige är fånge i sina egna
fantasier, utländsk massmedia ifrågasätter allt oftare Sverige, Sverigefientlig statsminister,
Sverige importerar krig, Sverige välkomnar och ger fristad åt terrorister, Sverige
operationsbas för internationell terrorism och självmordsbombare, Sverige blir för varje dag
ett allt osäkrare land att leva i, våldet sprider sig och ökar lavinartat, åsiktsförtryck, censur av
det fria ordet, politiskt korrekthet, en regering som länge äventyrat svenskarnas säkert och
nationens intressen, sparkrav inom alla områden – utom på den muslimska invandringen …
osv. osv. Tillsammans med våld, våld och åter våld… i aldrig tidigare skådad omfattning.
Samt i domstolarna två separat tillämpade lagsystem: ett för svenskar och ett för ”nysvenskar
med spännande kulturer”. Medan Sverige även i fortsättningen uttalat önskar tillhöra den
internationella eliten gällande anmälda och begångna våldtäkter. Sverige är etta i Europa, och
för närvarande världstvåa efter Sierra Leone i mörkaste… Afrika!

Var det detta Sverige som du önskade då du stod vid valurnorna den 19 september 2010…?
För mig är det fullständigt obegripligt. Men OK… då känns det väl tryggt att veta (fast
de flesta svenskar har ingen aning om det, då det totalt tystats ner i massmedia) att denna
socialpolitiska och multikulturella kompost sedan den 24 november 2010 är garanterad genom
Sveriges nya grundlag! Detta till löpande kostnader som för länge sedan passerade gränsen en
biljon kronor; en biljon lika med ofattbara tusen miljarder!
Samtidigt röstade du ja till att behålla korrupt och politiskt styrd svensk massmedia,
som inte med ett ord nämner eller ens med en bokstav skriver om detta som du just
läst… utan i stället med ”Rasiststämpeln” skrämt folket till tystnad. Press, radio och TV
har genom censur, ensidig och vilseledande propaganda, desinformation och mörkläggning
av fakta under många år fört svenskarna bakom ljuset. Framgångsrikt har man gemensamt
lyckats dölja den fruktansvärda sanning om vad som dagligen utspelas i vårt samhälle,
och som håller på att leda till att Sverige ofrånkomligen snart kollapsar. Större delen av
befolkningen – nittiofyra procent – tycks dock fortfarande vara lyckligt ”ovetande” om den
slutliga katastrofen som lurar runt hörnet…

Det är utomordentligt fantastiskt hur man i ett och samma land, lyckats samla så mycket
idioti samt de absolut både sämsta och mest avskyvärda mänskliga egenskaper från hela
jordklotet! Kanske är det detta som kallas mångkultur!? Eller helt enkelt ett vanvettigt
politiskt experiment som gick alldeles åt helvete… Och det kanske värsta av allt: människor
(i likhet med mig själv) som varnar för – och pekar på – vad som sker i landet, betraktas som
vidriga, högerextrema rasister…!

Vänliga hälsningar – från landsman Johansson, som ifrågasätter den mentala hälsan hos
svenska väljarkåren…


Stå på dig Martin, annars gör någon annan det!

9 juli, 2009

Det finns en gräns för allt och det rättsfall som nu pågår är inte första  våldsamma överfallet som drabbat Martin Kinnunen och hans sambo.

Det är väldigt tråkigt att höra att våldet till slut vunnit över Sd. Jublet kommer inte att låta vänta på sig från vänsterhåll och inget stöd lär komma från högerhåll heller. Det politiska våldet är här för att stanna och detta är inte det sista som kommer att hända i Sverige.

Jag hoppas att Martin och hans flickvän orkar vidare i livet, det finns annat att göra än att utsättas för våld. Det finns ingen anledning att riskera livet för ett parti, det är klart att ni ska vila nu och ta hand om varandra och vi får be till alla goda makter att ni slipper utsättas igen.

Det är ert beslut ifall Martin lämnar politiken, ingen annans, men vi tänker på er!

Sverigedemokrat vill hoppa av efter överfall, DN

.

Läs också Robsten blogg om rättegången och Martin Kinnunens funderingar på att sluta:

Nu har jag fått svar

Jag undrade i en tidigare artikel vad föräldrarna till ungdomarna i de autonoma grupperna tycker om deras barns aktiviteter, speciellt de som använder grovt våld mot oskyldiga människor. Nu har jag fått svar, ett svar jag nog ändå inte ville ha.

I samband med rättegången mot de tre flickor som angripit Kinnunen och hans flickvän i går på Södertörns tingsrätt så uppträdde mamman till den huvudåtalade extremt olämpligt. Den huvudåtalade heter Rebecka Roos, hennes mamma heter Cecilia Roos och är ” Professor i dansinterpretation”, vad nu det är. Rebeckas mamma jobbar som professor på Danshögskolan och har även uppdrag från SIDA.

Robsten blogg