SD-affischer var inte hets mot folkgrupp. När kommer det en ny JK från 7 klövern?

6 juni, 2014

Hur lång tid tar det innan en ”korrektare” JK är på plats?

”Sverigedemokraternas affischer om att stoppa tiggeriet var inte hets mot folkgrupp.
Det skriver Justitiekanslern i ett beslut. Det var den 12 maj som Sverigedemokraterna inledde en affischkampanj i Stockholms tunnelbana med affischer som bar budskapet ”Det är dags att stoppa det organiserade tiggeriet på våra gator”.
Reaktionerna från resenärerna blev många vilket fick SL att gå igenom affischerna för att bedöma om de stred mot lagen eller inte. Slutsatsen blev att affischerna inte stred mot några av lokaltrafikens regler eller gällande lagar.
Affischkampanjen anmäldes också till Justitiekanslern, JK, som nu har kommit med sitt beslut. Ett beslut som går på samma linje som SL:s.
I sitt beslut konstaterar JK att det inte förekommer något hot eller missaktning mot någon enskild grupp personer utan att affischerna var allmänt hållna. ”Förundersökning rörande hets mot folkgrupp ska därför inte inledas”, skriver JK.
Det rör sig heller inte om förtal eller förolämpning, skriver JK.”

Som sagt JK kommer att straffas.

Varjager


TIGGARE PÅ STAN

12 maj, 2014

Var och en som ger en krona i en tiggares mugg på stan medverkar till ett befästa tiggarkulturen och tiggandet som livsform. Bara genom att konsekvent vägra stödja kulturen kan vi lösa problemet. Det skulle bara ta några veckor innan alla tiggare var borta från gatan. De som tigger skulle anstränga sig för att finna andra lösningar och de sociala myndigheterna i tiggarnas hemländer skulle tvingas engagera sig aktivt för att lösa problemet. EU-ministern Birgitta Ohlson skällde härförleden med rätta ut de rumänska myndigheterna för att de inte löser problemen för sina egna medborgare och istället exporterar problemen till andra länder (trots generöst EU-stöd till Rumänien, som inte utnyttjas av landet).

Istället tycks generositeten från svenskarna vara så stor att tiggarnas marknadspenetration ökar radikalt. Där det förut satt en tiggare utanför ICA, sitter det nu en utanför ICA, en utanför Systemet och en utanför apoteket. Kalkylen har dessutom drastiskt förbättrats för tiggarna sedan myndigheterna börjat bekosta hemresor. Tidigare måste de kalkylera med att tigga ihop en tur och returresa, nu räcker det med hälften (de flesta tiggarna reser regelbundet hem till Rumänien för att träffa familjen).

I Göteborg planerar kommunen för att öka lönsamheten för tiggeriet ytterligare genom att satsa 6,5 miljoner kronor på gratis campingplatser! I konkurrens med kommersiella dito (i större städer finns det sedan länge åretruntöppna campingplatser, företrädesvis använda av husvagnsboende byggjobbare på tillfälliga jobb, men öppna för alla som betalar den blygsamma avgiften för tillgång till sanitära faciliteter).

När det S-märkta kommunalrådet i Umeå Lennart Holmlund för någon månad sedan dristade sig till att uttala sig om organiserat tiggande, välbeställda personer i bakgrunden och simulerade handikapp blev han genast utskälld och tvingades till reträtt. Holmlund byggde sina påståenden på uppgifter han fått från väktare. Och de är ju inte trovärdiga, i alla fall inte så trovärdiga som politiskt korrekta journalister. Holmlunds påstående avvisades som en ”urban myt”. Här redovisas något som inte är en urban myt, utan ett personligt vittnesmål från en Contra-medarbetare. För några år sedan cirkulerade en man i 35-40-årsåldern med svåra spasmer, snedställda fötter, stora rörelsesvårigheter och käpp på gatorna i närheten av Sergels Torg i Stockholm. Han var på plats ett par månader, så borta ett tag och kom tillbaka. Det upprepades. Vid ett tillfälle kom vår medarbetare runt hörnet från Hamngatan, där det vid SEB finns en yta under tak och en rulltrappa ned till tunnelbaneplanet (”plattan”). Här stod mannen med spasmer i givakt och lyssnade på en rejäl utskällning på rumänska från en välklädd kvinna med en NK-kasse i handen. Vår medarbetare stannade och väntade tills utskällningen var slut. Kvinnan gick vidare med sin kasse och mannen som nyss stått i givakt föll åter ihop i sina spasmer och sina snedställda fötter och började vifta med sin mugg. Det var ingen urban myt utan en bild av verkligheten som vår medarbetare kan begå ed på om så skulle behövas.

En myt är det dock att EUs regler tvingar oss att låta tiggarna vara här i tre månader för att tigga (om de sedan reser hem en kort tid kan ju ingen kontrollera eftersom de inte behöver något pass). Så är det emellertid inte. EU-medborgare har rätt att vara här i tre månader om de har tillräckligt med pengar för att försörja sig eller tjänar pengar till sin egen försörjning. Flera EU-länder har sagt ifrån att tiggeri inte är att räkna som en försörjning. I Norge (som dock ej är med i EU) sätter vissa kommuner upp krav på registrering av tiggare. De som inte anmält sig i vederbörlig ordning körs ut utanför kommungränsen.

Moderate riksdagsledamoten Ulf Berg har framhållit att flera EU-länder har tiggeriförbud. I Storbritannien och Danmark är det förbjudet [liksom i Nederländerna och Rumänien]. I Tyskland är tiggeri kopplat till bedrägeri straffbart (till exempel om man visar upp en bild på ett barn som inte är ens eget och tigger till dess försörjning) och i Österrike finns det också begränsningar regionalt. En annan moderat riksdagsledamot, Jan Ericson, har engagerat sig i frågan och bland annat besökt Rumänien. Han skriver på sin hemsida: Jag har själv ett särskilt tydligt minne från mitt besök i Rumänien där en väl insatt person var mycket tydlig. ”Vad finns det för anledning för en rumänsk kommunpolitiker att satsa på att lyfta människor ur fattigdom om de fattiga själva reser till andra länder och tigger ihop pengar till sin försörjning? Det är väldigt bekvämt för lokala politiker och myndigheter att fattigdomen exporteras till andra länder och minskar trycket mot de egna politikerna. Så länge ni skänker pengar till tiggarna kommer det inte att ske några stora förändringar här i Rumänien.” Rumäniens Sverige-ambassadör Raduta Matache har i en artikel i Dagens Nyheter vädjat om ett införande av tiggeriförbud i Sverige för att underlätta rumänska statens ansträngningar att integrera romerna. Fram till 1964 fanns för övrigt i Sverige ”lösdriverilagen” som bland annat förbjöd tiggeri. Den avskaffades med motiveringen att det inte fanns några tiggare i landet längre.

Det är en skam att det ska finnas människor i Europa som anser att tiggeri är ett sätt att försörja sig på. Den som bidrar ekonomiskt är medskyldig till att vi inte får en ändring till stånd. Vi ska inte understödja tiggarkulturen. Den som bidrar gör det möjligt att systemet fortsätter och expanderar.

(Ge däremot gärna ett generöst bidrag till Stadsmissionen eller liknande humanitära organisationer, då vet Du att pengarna hamnar där de behövs).


Frågan är om alla politiker nu tar sig i kragen och förbjuder tiggeriet? Eller är det som vanligt att svenska politiker vet bäst?

8 februari, 2014

Som jag läser det finns det bara ett alternativ. Förbjud tiggeriet och skicka hem dem.

Men är det någon som tror att snyft historierna i PK media kommer att minska??

Syftet med den rumänska regeringens ansträngningar – med egen finansiering eller genom EU-medfinansierade program, är att integrera romerna i det samhälle där de lever och har sina familjeband. Det är genom utbildning och familjestöd som de har möjlighet att få ett arbete. Rumänien har organisationer och särskilda program för att hjälpa dem som vill hitta ett arbete. Arbetslösheten på 5,6 procent är hälften av EU-genomsnittet.

Det finns omfattande program i Rumänien för så kallad ”positiv särbehandling” av den romska befolkningen, som bland annat innefattar ett visst antal platser på universiteten (500 per år) och annan högre utbildning (3.000). Rumänien har som nytt medlemsland inom EU haft svårt att tillgodogöra sig de olika EU-program som finns, beroende på bristande erfarenhet och svårigheter att finna medfinansiärer mitt under finanskrisen.

En femtedel av de program som Rumänien har fått tillgång till genom EU är inriktade på den romska befolkningen och vår förmåga att utnyttja dessa program har fyrdubblats de senaste två åren (förvisso från en låg nivå). Dessa EU-program drivs i Rumänien av romska frivilligorganisationer och inte av myndigheterna. Under ett av de aktuella programmen finansierat av European Social Fund nåddes 50.000 personer, huvudsakligen med romsk bakgrund, av insatser för utbildning och arbetsträning. Genom ett annat program har 1.200 personer med romsk bakgrund fått anställning som utbildings- och hälsoförmedlare. Andra insatser syftar till att upplysa romska föräldrar om farorna med att ta sina barn ur skolorna.

Precis som alla andra EU-länder har Rumänien ett sjukförsäkringssystem med ett försäkringskort. Alla som är anställda, pensionerade, arbetslösa, studenter eller minderåriga har rätt till ett sådant kort. Systemet är obligatoriskt och grundat på olika avgifter. Alla medborgare är själva ansvariga för att skaffa detta kort från den rumänska försäkringskassan och att ha det med sig när de reser.

Gravida kvinnor och nyförlösta mammor i Rumänien har gratis sjukförsäkring och ingår i ett nationellt medicinskt övervakningsprogram med regelbundna hälsokontroller. I Rumänien prioriteras akuta tillstånd, oberoende av nationalitet eller om patienten är försäkrad. Patientens hälsa anses vara viktigare än själva betalningen, det är en fråga som får lösas efter att patienten har fått vård.”

Rumänien är för ett svenskt tiggeriförbud.
Rumäniens arbete med att integrera sina romska medborgare i det rumänska samhället försvåras av att det är tillåtet att tigga i Sverige.
Nu är det dags att se över den svenska lagstiftningen, anser Raduta Matache, Rumäniens ambassadör i Sverige.”

Jag kan redan nu höra 7 klövern med sin överlägsna attityd att detta är enbart Rumänsk rasism mot romer. Att Rumänien inte vet något om hur svårt det är med politik etc etc etc.

I KLARTEXT: Skicka hem dem då de redan har ett socialt skyddsnät och att de ljuger enbart för bidragen.

Varjager