Professor Arnstberg om vikten av att äga sitt land.

11 augusti, 2018

Första delen av SwebbTV:s fem intervjuer med Karl-Olov Arnstberg, KOA, om den svenska identiteten. 

Del 1 om vikten av att äga sitt land
– och hur det går för dem som inte har något eget land
Del 2 som handlar om den svenska kulturen
Del 3 som ger exempel på några makthavares syn på sitt folk
Del 4 som behandlar erfarenheter om hur man bygger ett bra samhälle
Del 5 som diskuterar nationalism och även berör begreppet identitärer.
Läs mer.