Norrköpingspolitiker blir utskälld

3 november, 2016

Vill satsa skattepengar på kriminella!

/Janne

Uppdatering:KOMMUNEN BETALAR KRIMINELLA
I ökända Norrköpings-stadsdelen Navestad betalar kommunen indirekt kriminella. Norrköpings Tidningar rapporterar:

Norrköpings kommun betalar indirekt lönen för en gängledare i Navestad som den senaste tiden angripit poliser. Det pågår också en förundersökning om bland annat narkotikabrott mot mannen. Den 25 augusti undertecknade kommunalrådet Karin Jonsson och Henrik Lindmark, iCreate Dreams AB, ett samarbetsavtal om det tvååriga projektet Stepping Stone. Projektet är ett utvecklingsprogram för medlemmar i kriminella gäng och syftar till att göra Norrköping tryggare, genom att ge ledande gängmedlemmar ett seriöst nytt alternativ. I projektbeskrivningen står det att Norrköping under de senaste åren har blivit en otryggare stad att leva i på grund av en ökad organiserad brottslighet…

Kommunen betalar 100000 kronor per individ och år, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Bland annat ska den person som deltar i projektet, eller dess handledare, inte misstänkas för brottslighet under avtalsperioden, som löper från den 1 september i år fram till den 31 augusti 2018. Men nu har det kommit fram att en 20-årig man, som deltar i projektet, för ett par veckor sedan uppviglade personer att ge sig på en polis, som de höll fast och kastade brinnande cigaretter på. Dessutom är han, enligt chefsåklagare Torsten Angervåg, föremål för en pågående förundersökning som gäller våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd och narkotikabrott den 18 oktober…

Förundersökningen inleddes sedan en polispatrull blev inträngd i en lägenhet och påhoppad av 20-åringen, eftersom han blev upprörd när poliserna kom på honom med att ha narkotika på sig. Ett tecken på 20-åringens starka ställning bland unga i Navestad visade sig efter det att han släppts på fri fot då en ung kille kom till polisen för att ta på sig narkotikabrottet…

Dessutom har NT uppgifter om att det inte bara är den brottsmisstänkte 20-åringen som får iCreate får bidrag från kommunen för, utan att det är tre-fyra av totalt åtta som är brottsaktiva…


Karl Erik Olsson “Jag förde in äldres perspektiv i Centerns programarbete”

11 januari, 2013

Den politiska korruptionen breder ut sig i Sverige. Att sitta på två stolar har blivit den nya nationalsporten.

Karl-Erik Olsson är en avsutten centerpolitiker, men inte mer avsutten än att han deltagit i partiets kontroversiella idéprogramarbete. Han är dessutom vice ordförande i det krympande partiet.

Programmet innehåller bl.a förslag på månggifte, fri invandring, avskaffad skolplikt och platt skatt.

Till saken hör att Karl-Erik Olsson dessutom är ordförande i den stora pensionärsorganisationen SPF, som officiellt är partipolitiskt och religiöst neutral. (Läs mer).

Intervju med Karl-Erik Olsson i SPF:s tidning Veteranen:

Håller du med om allt som står i idéprogrammet?

– Ja, allt utom månggifte. Jag var förhindrad att vara med på sista sammanträdet så jag missade tyvärr den skrivningen.

Hur svarar du på kritik om att det är olämpligt att du har ingått i Centerns programgrupp samtidigt som du är förbundsordförande i SPF?

– Jag håller inte med. Vi säger inom SPF att vi ska försöka påverka politiken på alla nivåer och ta plats i beslutande församlingar. När centern frågade om jag ville vara med så frågade jag SPFs förbundsstyrelse om de hade några invändningar. Det hade man inte och då kändes det som en plikt att tacka ja och ta chansen att påverka.

(Anm. Så om något annat parti, t ex Sverigedemokraterna, vill ha hjälp av Karl-Erik Olsson så ställer han gärna upp ?)

Kritiken går ut på att de uppfattningar du ställer dig bakom i programgruppen påverkar vad du sedan har att ta ställning till som ordförande i SPF. Hur kommenterar du det?

– Men det finns inga diskussioner eller frågor i programgruppen som går på tvärs med SPFs ställningstaganden.

Om så hade varit fallet – vad hade du gjort då?

– I ett sådant tillspetsat läge får man antingen reservera sig eller helt enkelt hoppa av.

Hur menar du att du har påverkat programgruppen i äldrepolitiskt avseende?

– Jag har fört in äldres perspektiv under diskussionerna. Ett avtryck i programmet är en passus om jämställdhet och jämlikhet, där jag såg till att få med begreppet ålder, vid sidan om till exempel kön, funktionsnedsättning och religion.(Veteranen).

Kommentar:
Hur månggifte, fri invandring, avskaffad skolplikt, avskaffad arvsrätt och platt skatt förbättrar pensionärernas situation återstår att förklara för centerpolitruken.

Och hur ska han förklara att han stöder platt skatt i stället för pensionärernas hjärtefråga -lika skatt för arbete och pension ?

Krititiken mot Karl-Erik Olssons dubbla lojaliteter är hård i Veteranens kommentarsfält.

//Elfyma+


Uppror mot stureplanscenterns invandringspolitik

12 september, 2011

Flera lokala centerpolitiker tar nu strid mot centerledningens/stureplanscenterns förslag att göra Sverige till ett ”nybyggarland” med obegränsad invandring.
En av dem är Lars J Eriksson, politisk redaktör på Skånska Dagbladet, (c), som i ett inlägg på Newsmill sågar Centerns invandringspolitik jäms med fotknölarna.

Sammandrag av inlägget:
Efter mer än trettio år
med en till stora delar misslyckad integrationspolitik gör Centerpartiet anspråk på att sitta inne med bättre lösningar än alla andra. Men Centerns ”Nybyggarlandet” innehåller i grunden inget nytt i sak, bara ett nytt knippe slagord sammanfattade i begreppet inkludering.

Det är en politisk sufflé som kommer att sjunka ihop så fort som den möter verkligheten eftersom ingen invandringspolitik kan lyckas om man inte vågar diskutera invandringens storlek och kostnader.

Det tunna underlaget för Nybyggarlandet är det ständigt upprepade påståendet om arbetskraftsbrist, en seglivad myt som skapades vid mitten av 1990-talet och som lever kvar i debatten trots att de demografiska förändringarna blivit helt annorlunda än vad man trodde då genom ökade födelsetal, nya stora invandringsvågor och massarbetslöshet med i synnerhet växande långtidsarbetslöshet.

Centerns förnyelsegrupp om integration ledd av Fredrick Federley skriver att vi behöver arbetskraftsinvandring ”när 40-talisterna går i pension.”
Det skriver man 2011 trots att de allra flesta 40-talister redan har lämnat arbetslivet och de många luckorna i arbetslivet aldrig uppstod därför att företagen och det offentliga slimmade organisationerna.

Grundbulten för Nybyggarlandet är därför i praktiken raserad.

I dag kostar den havererade invandringspolitiken ytterst stora belopp.

Kostnaden är, enl. ekonomidocenten Jan Tullberg vid Handelshögskolankostnaderna, 2,5 till 3 procent av BNP vilket därmed närmar sig 90 miljarder årligen, mer än t.ex statens samlade stöd för barnfamiljerna i vårt land,

Invandring är bara lönsam för samhället om de som kommer hit också till helt övervägande del får jobb.
Så har inte blivit fallet utan arbetslösheten bland invandrare har vuxit även i ekonomiskt goda tider i vårt land.

Dessutom visade han att det demografiska spöket som målas upp är feltänkt, invandringen löser inte problemet med att färre måste försörja fler.

Också invandrare har anhöriga som måste försörjas och går själva i pension och drar därmed på sig kostnader för äldrevård.

För mig är det obegripligt att Centerns partistyrelse sanktionerat ett så illa underbyggt förslag som den integrationspolitiska rapport som tagits fram till stämman.

Det är dessutom ett slag i ansiktet på de ungefär 400.000 arbetslösa i vårt land, både svenskar och personer med invandrarbakgrund, som om vi fortsätter på den inslagna vägen får ännu mindre chans till att få ett jobb.(Hela inlägget).

Kommentar:
Lars J Eriksson förtjänar respekt för sitt ställningstagande.
Nu väntar vi på fler omvändelser under galgen/4%-spärren.
Bättre sent än aldrig.

//Elfyma+