”Skåningarna” smiter allt oftare..

18 juli, 2011

De använder de 4 ”ny svenskarna” från Landskrona som körde ihjäl en man i en busskur för att illustrera detta. Jag skulle nog vilja påstå att det inte är ”skåningar” som är bovarna utan effekterna av långvarig massinvandring.

”En 74-årig man prejades ner och dog när fyra unga män körde på en busskur den 7 juli i Landskrona. Kvar på platsen fanns bara mannens skadade hund. Männen hade stuckit från platsen. Något som väckte mycket känslor hos våra läsare. Men den tragiska händelsen i Landskrona är tyvärr inte någon engångsföreteelse. Statistiken talar sitt tydliga språk. Det har blivit allt vanligare att man olovligt lämnar platsen utan att ta sitt ansvar efter en olycka.

— Smitningar har ökat mer just vid sådana här dödsolyckor, konstaterar Nils Andersson, haveriutredare på Trafikverket i Region Syd.

Han arbetar med att kartlägga olycksplatser för att om möjligt kunna förhindra fler framtida olyckor.

— Ingen vill ta på sig skulden, så då smiter man från stället. Det tyder på en likgiltighet till det man ställer till med när man avviker från stället.

Förra året anmäldes 1 961 smitningar i Skåne. I hela Sverige var antalet anmälningar 10 945 samma år. Antalet smitningar skiljer sig inte anmärkningsvärt från år till år men enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har smitningar i Skåne ökat kraftigt över en tioårsperiod. Totalt har anmälningarna ökat med 26 % de senaste tio åren, medan det i Sverige överlag faktiskt blivit något mindre vanligt. Det rör sig om en tioprocentig minskning av anmälda fall spritt över hela landet.

Varför smitningar ökar i Skåne är inte något som Nils Andersson kan kommentera.”

Vad tror ni själva?

Varjager