Västerås vill köpa villor och lägenheter åt nyanlända

25 januari, 2014

Någon som har planer på att köpa villa eller bostadsrätt i Västerås ?
Glöm det, om du inte kan bjuda över kommunen. (Uppdaterat 29/1-14)

Staffan Jansson, socialdemokrat och ordförande i Individ- och familjenämnden
Staffan Jansson, socialdemokrat och ordförande i Individ- och familjenämnden.

Västerås stad planerar att köpa sammanlagt omkring 20 lägenheter eller villor för sociala ändamål och för flyktingar. Orsaken är att kommunen inte får tillgång till tillräckligt med hyreslägenheter.

Kommunen vill av etiska skäl inte ge sig in i budgivning mot vanliga Västeråsare, så fort det blir budgivning måste kommunen alltså dra sig ur, säger Staffan Jansson, kommunalråd och ordförande i individ- och familjenämnden i Västerås.(P4 Västmanland).

Frågan är då hur köpen ska genomföras. Bulvaner ? Påtryckningar ?

Och kan bostadsrättsföreningar godkänna köpare som vill omvandla  lägenheterna till kommunala vandrarhem u p a -i strid mot föreningens stadgar ?

Uppdaterat 29/1-14 Bostadsrättslag (1991:614), 2 kap, paragraf 4
En juridisk person som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet får vägras inträde i föreningen.

En kommun eller ett landsting som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet får inte vägras inträde i föreningen. Lag (1992:505).

***

Sedan årsskiftet är det inte längre frivilligt för kommunerna att besluta om de ska ta emot  ensamkommande flyktingbarn eller inte.

Migrationsverket har redan tvingat ett 20-tal av landets kommuner att bereda plats för sammanlagt 100 ensamkommande flyktingbarn. (SR-P1)

För svenska barn gäller andra villkor. De betraktas som vuxna och förväntas klara sig själva. (P4-Västmanland).

/Elfyma+


Gudrun Schymans vidlyftiga lägenhetsaffärer

1 juni, 2012

Gudrun Schyman har, i likhet med Täppas Fogelberg, en ”övernattningslägenhet” i det hårt segregerade Gamla Stan i bostadsbristens Stockholm. 
De båda vänsternissarna har sina stadigvarande bostäder på annat håll -Schyman i Simrishamn. 


”Övernattande” politrucker i Gamla Stan

När Gudrun Schyman ville byta sin övernattningslägenhet (en hyrestrea i Gamla Stan) mot en välbelägen lägenhet i Malmö blev det stopp.

Den snikna fd vänsterledaren/FI-ledaren ville som brukligt är, inte släppa ifrån sig guldklimpen till bättre behövande. Väl medveten om att hyreslägenheter i centrala Stockholm är värda en förmögenhet på den svarta marknaden, eller som bytesobjekt mot bostadsrätter/villor.

Hyresvärden, Allmännyttiga Stadsholmen, godkände inte bytet med motivering:

”Ni har uppgett att Ni har ert permanenta boende i Simrishamn. Byteslägenheten i Malmö skulle därmed utgöra en komplementbostad.

För att en hyresgäst ska anses ha behov av en komplementbostad krävs, enligt hyreslagen, dels att lägenheten behövs för hyresgästens arbete och dels att det inte föreligger pendlingsavstånd mellan de båda bostäderna. Stadsholmen anser inte att något av ovanstående krav är uppfyllt i ert fall.

Vi anser även att ni löst er bostadsfråga på Klockargården i Simrishamn och saknar således behov av lägenheten i Gamla stan. Ni uppmanas att kontakta undertecknad för att säga upp ert hyresavtal.”

Gudrun Schyman har överklagat beslutet till Hyresnämnden med motiveringen:

”I mitt arbete som konsult inom området jämställdhet, ledarskap, retorik och kommunikation (föreläsningar, utbildningar, mentorsuppdrag, kundkontakter, m m) har jag geografiskt hela landet som arbetsfält. Det ställer stora krav på närhet till täta inrikes kommunikationer.

Jag är mantalsskriven i Simrishamn. Närmaste tätort med tillräckligt goda kommunikationer är Malmö. För att få tillgång till en passande lägenhet i Malmö behöver jag använda lägenheten i Stockholm som bytesobjekt.”

Avståndet mellan Simrishamn och Sturups flygplats är 76 kilometer.
Mellan Simrishamn och Malmö är det 101 kilometer. (DN).

Kommentar:
Gudrun Schyman
har i likhet med många av sina gamla partikamrater inom V(PK) lyckats komma över en attraktiv hyreslägenhet i centrala Stockholm genom mygel och politisk korruption.

VPK hade åtminstone fram till 80-talet en gräddfil till attraktiva hyreslägenheter i centrala Stockholm.

Partikamraterna på Bostadsförmedlingen brukade fixa förtur till sina kompisar inom nomenklaturan, medan vanliga medborgare fick stå och stampa i den stillastående bostadskön, pga alla förturer.

Kötiden i centrala Stockholm är i bästa fall 20år, i praktiken längre.

Själv blev jag efter 10 år utslängd från Stockholms bostadskö med motiveringen:
”du har ju ändå ingen chans att få någon lägenhet, eftersom alla lediga lägenheter går till förturer”.

Vänsternissarna brukade urskulda sitt mygel med att det var viktigt att även låginkomsttagare kan få bostad i centrala Stockholm, inte bara ”kapitalisterna” som har råd att köpa sig en bostadsrätt.
Jämförelsen haltar – det är ju inte ”kapitalisterna” som blir förbigångna i bostadskön utan vanliga hederliga arbetare och tjänstemän.

//Elfyma+

Relaterat:
Hög moralisk svansföring ? Tipsa Skatteverket !