Fakta…………..

1 juni, 2016

Fakta

Behövs inte säga så mycket mer.

Varjager


Budgetens verklighet.

16 april, 2015

1. OCH DET TROR DE ATT VÄLJARNA SKA GÅ PÅ?
Under veckan har regeringen släppt ut små ”godbitar” ur vårbudgeten för att visa att man är alla goda gåvors givare. Idag kom den samlade vårändringsbudgeten och först nu är det möjligt att få perspektiv på vad som är möjligt i den politiska världen. Hur någon kan tro att väljarna ska gå på de blå dunsterna är svårt att förstå. För nu går det att läsa helheten.

Häromdagen var regeringen småföretagens vän. En storsatsning på småföretagen, 226 miljoner kronor i år och följande år hela 315 miljoner per år. Nu vet vi att den kombineras med höjda arbetsgivaravgifter för 5.500 miljoner kronor i år och 20.000 miljoner kronor nästa år. Så var det med den satsningen på företagen.

Satsning på kultur med 58 miljoner kronor, något som får Alice Bah Kuhnke att utbrista ”kulturen stärks i regeringens vårbudget”. De totala utgiftsökningarna är på 8.000 miljoner kronor (men en del är ren bluff, läs vidare nedan), så kultursatsningen är mindre än en procent.

Satsning på äldrevården med en hel miljard! Men samtidigt stryker man ett antal poster som ligger under samma utgiftskonto, äldrevård. Strykningarna är på 940 miljoner kronor, så det blir bara 60 miljoner kronor i ökade anslag netto! Likafullt kan tidningar basunera ut att en miljard satsas på äldrevården och S-pensionärernas organisation PRO uttala sitt gillande. Vem har nytta av sådana bluffuppgifter mer än den som vill lura senila gamlingar?

Satsning på nya konstlade jobb är på 354 miljoner. Men höjd ersättning till dem som inte jobbar kostar 1.055 miljoner kronor!

Den största enskilda posten i budgetförslaget är 2.489 miljoner kronor i ökade sjukförsäkringskostnader. Kostnader som det ska lånas till (sjukförsäkringen är ett eget system som inte ingår i statsbudgeten). Till en liten del handlar det om att ta bort slutparentesen för sjukförsäkringen (efter två och ett halvt år), till detta behövs 115 miljoner kronor. Men den största delen handlar om att vi blivit sjukare, 2.374 miljoner. Vi är raskt på väg tillbaka till det sjuka Sverige som vi hade i slutet på 1900-talet. Förbättringarna i sjuktalen började redan under Göran Perssons tid som statsminister (värsta året var 2003, ”ohälsotal” 43,2 dagar) och fortsatte under Fredrik Reinfeldt. Kurvan vändes till det sämre 2014 – bästa året var 2013 med 26,8 dagar som ohälsotal. På bara tio år blev svenska folket 38 procent friskare! Åtminstone på pappret.

Migrationspolitiken får ett påslag på 479 miljoner, mest för ökade bostadskostnader. Migrationen kostar idag lika mycket som försvaret!

Den allra största ökningen handlar dock om räntorna på statsskulden! Räntorna är visserligen rekordlåga, men kronans kurs har fallit och mycket av statsskulden är i euro, dollar och schweizer-francs. Valutaförlusterna uppgår till 8.800 miljoner kronor! Vilket är mer än alla övriga utgiftsökningar sammanräknade.

Som nämnt blir det ökade arbetsgivaravgifter på 5.500 miljoner kronor, medan andra skatteökningar i år blir blygsamma. Det kommer dock säkert att kännas för de ungdomar som blir utan jobb eller aldrig får något jobb. Den stora skattechocken kommer först nästa år. Det går ju inte att ändra inkomstskatt (inklusive ROT-avdrag) under pågående kalenderår. Du kan räkna med att Du får betala ordentligt mer med skatt nästa år och att 2015 troligen kommer att bli året med den lägsta skattekvoten på mycket länge.

Budgeten har i vederbörlig ordning förhandlats med Vänsterpartiet. Vars taleskvinna Ulla Andersson till och med fått vara med och presentera en del av åtgärderna vid gemensamma pressmöten.

Genom Decemberöverenskommelsen har Alliansens lovat att ställa upp för vänsterns budget genom att inte rösta på sina egna förslag.

Varjager


”Svenskar finns inte – det är bara en idé”‏, kan det ha att göra med att PK-isterna vill upplösa vårt land?

16 november, 2014

Vad är en svensk? Frågar Elisabeth Åsbrink.

”Jag ställde den frågan till mina dåvarande arbetskamrater på Sveriges Televisions nyhetsredaktion för tio år sedan och fick cirka 123 olika svar. Till exempel:

En som är född här.
En som har föräldrar som fötts här.
En som äter sill på midsommar.
En som talar svenska.
En som är svensk medborgare.

En tillförordnad partiledare för ett riksdagsparti sa häromdagen att en svensk kille, en rätt känd fotbollsspelare, inte är svensk men att han genom sin fru höll på att bli svenskare, vilket var bra, tyckte politikern.
Förutom att sätta sig till doms över en medmänniska, förutom att spela på subjektiva premisser om vad ”svenskt” och ”osvenskt” som om alla fick samma inre bilder – utgår detta synsätt från att det fanns ett ”år noll”, då alla svenskar fanns på en plats, alla danskar på en annan och alla iranier på en tredje, och det var liksom ordning och reda i världen men sedan dess har krig och folkvandringar rört till allt så nu måste vi se till att få kontroll över läget igen.
Resonemanget utgår från att nationell identitet är statisk, aldrig har förändrats, aldrig kommer att förändras. Och, slutligen, utgår tankesättet från en annan felaktig premiss; nämligen att vi är de vi är födda till, vi är vår identitet.”

Sätt det i proportion med detta filmklipp.

Fråga er sedan om det inte är så att Svensk det föds man till. Men man kan anamma våra seder och kulturella sär slag rakt av för att kunna bli medborgare.

Varjager


Kulturarvet skyddas inte av lagen

28 juli, 2014

Är det konstigt då Ryggradslöse och hans anhang anser att vi inte finns som folk?

”Dagens lagstiftning har stora brister och klarar inte att skydda det svenska kulturarvet. Det säger Lena Palmqvist på Nordiska museet, som ser hur föremål med stort kulturhistoriskt värde lämnar Sverige, utan att museet kan göra något åt saken.

– Kollektivt förlorar vi en del av vårt kulturarv, säger Lena Palmqvist.

Idag krävs ofta att ett föremål är över 100 år gammalt och värderat till över 50 000 kronor för att föremålet ska kräva utförseltillstånd. Framförallt allmogeföremålen är ofta lågt värderade. Och det är inte ovanligt att Nordiska museet godkänner ansökningar om utförsel, trots att museet egentligen inte vill att föremålet lämnar Sverige.Problemet med lagstiftningen är inte nytt. Det var på tapeten redan för ett par år sedan. Då släppte Brottsförebyggande rådet en rapport om problemet med kulturhistoriska föremål som försvinner utomlands. Då föreslogs att svenska museer ska ha förköpsrätt på vissa föremål.  Det är också en lösning som Lena Palmqvist på Nordiska museet föreslår.

Men Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth vill inte säga om det är en väg framåt. Hon håller med om att dagens lagstiftning inte är tillräckligt bra, men hänvisar till en rapport som Riksantikvarieämbetet arbetar med som ska se över dagens regler.

–  Det är bland annat det som den här rapporten ska se. Om museerna skulle ha en sådan här förköpsrätt, vad skulle det innebära och vad skulle det krävas för ekonomiska resurser. Det vet vi ingenting om, säger Lena Adelsohn Liljeroth.”

Sätt det i samband med kostnaden för 1 till 2 ”skäggbarn” och ni förstår att de skiter i den svenska kulturen.

Varjager


’Sverige på väg åt helt fel håll’ United Minds/Aftonlögnen.

10 juni, 2014

Är det först nu folk upptäckt att Sverige är på väg ner i avgrunden? Är det först nu folk förstår viden av Ryggradslöses och MP  massinvandringspolitik?

Då anser jag att det är en uppenbarligen blind befolkning. I Norge jagar Polisen väg pirater. I Sverige vill Polisen att allmänheten skall tipsa dem om piraterna. Flera länder i Europa har infört tiggeri förbud. I Sverige är det rasistiskt att pratat om tiggare. För då är det hets mot folkgrupp. I Sverige målar en 15 åring ett hakkors bredvid en penis. Han döms till vård. I Sverige rånar och misshandlar invandrargäng svenskar och döms till böter. Är det nu ni anser att Sverige är på väg åt fel håll? I Sverige ljuger SVT öppet om SD, utan att SD får en chans att svara. Är det nu ni anser att Sverige går åt fel håll? I Sverige får bedragare och skojare Polisens beskydd mot upprörda ortsbor.

Man kan fråga sig hur länge denna nyvakenhet håller i sig? Tror de att det blir bättre med MP,FI och V?

Varjager


Kultur eliten anser att inga insändare om Islam skall publiceras. Om de inte är positiva vill säga.

15 januari, 2014

Hur skall man annars tolka dessa ord av Elise Karlsson.

Men så fanns där också något helt annat. Med den danske poeten Yahya Hassan som utgångspunkt formulerade Politikens litteraturredaktör Jes Stein Pedersen tydligt rasistiska åsikter riktade mot muslimer. Den eurabiska mardröm som Jes Stein Pedersen målar upp i sin debattartikel i SvD skulle lika gärna kunna ha diktats ihop av någon av Jimmie Åkessons partikamrater. Med den skillnaden att sverigedemokrater sällan blir inbjudna att delta på svenska kultursidor. Den viktigaste frågan är också en annan. Att Jes Stein Pedersen har märkliga åsikter är en sak, men varför tycker svenska tidningar plötsligt att det är angeläget att publicera dem? ”Hur många översatta danska manliga skribenter tål Sverige?” skriver en bekant skämtsamt angående artikeln. Att utgå ifrån danska skribenters kritik av svensk kulturdebatt verkar ha blivit ett behändigt sätt för svenska tidningsredaktioner att publicera politiskt inkorrekta åsikter, utan att behöva vända sig till dem som trots allt uttrycker dem i vårt eget land – Sverigedemokraterna.

Jes Stein Pedersens åsikter må än så länge vara ovanliga på svenska kultursidor. Men det är inget skäl i sig att publicera dem. Som Elin Grelsson Almestad skrev i en G-P-krönika häromveckan: ”Det är inte censur att göra publicistiska avvägningar kring vad som är rimliga antaganden, utifrån den kunskap och erfarenheter som vi har.” För åsikter påverkar, det som sägs i det offentliga påverkar. Trycker man en artikel som utmålar muslimer i Sverige som ett hot så påverkar det svenska muslimer och de svenskar som uppfattas som muslimer.

Jag håller med Grelsson Almestad när hon skriver att det vore bättre ”om vi talade om konsekvenserna av texter som skrivs och tankar som uttrycks, även för dem som befinner sig utanför tyckandets lilla bubbla”.

Jag önskar mig en debatt på svenska kultursidor där man tar större ansvar för de åsikter som uttrycks.”

Där ser vi hur kultur eliten helst skulle se att Yttrandefriheten försvann, så att enbart deras hyllande av multikulti fick finnas. Allt annat borde försvinna enligt dessa.

Varjager


Revolution i Sverige.

26 november, 2011
Revolution i Sverige
Ja, trots att dom svenska historie beskrivarna förteller annat, så hade Sverige faktiskt en revolution år 1809.
(l norska historieböcker så talas det dock i klartext om den svenska revolutionen år 1809)
Så redan på den tiden förvanskades sanning till lögn i det här landet och tvärt om!
Det verkar vara ett arv som likt en osalig ande visar sitt motbjudande tryne då och då!
Revolutionen startade den 7-3-1809 genom spridande av ett revolutionsmanifest, där folket uppmanades till sammanhållning i kampen för att rädda Sverige!
Ledaren George Adelsparre tågade med sina styrkor från Karlstad mot Stockholm och intog staden den 22-3-1809.
Statskuppen blev oblodig eftersom Adelsparre hade folket på sin sida.
Revolutionen är ett faktum men som än i dag förtigs och förvanskas och som i vissa historieböcker bara benämns som en ”statsomvälvning” om den nu över huvud taget nämns alls!
Även här är likheten med nutid slående.
En spade är inte längre en spade utan något helt annat och den afganska bergsgeten förvandlas obekymrat till en häst när den placeras i det svenska stallet!
l dag firar vi som alla vet Sveriges nationaldag den 6:e juni, vilket är ett resultat av Adelsparres livsgärning år 1809, men som inte heller  det fick omnämnas, utan istället kallades det för ”svenska flaggans dag” i förhoppning att alla skulle glömma den verkliga anledningen till firandet.
Först 1983 ansågs det svenska folket moget att fira Sveriges nationaldag, men som då för säkerhetsskull tillskrevs Gustav Wasa och inte Adlersparre.
Locket på återigen.
Men nu har ju även vår nationaldag fråntagits oss, en glädje som blev kortlivad och istället förvandlades nationaldagen till något helt annat.
Den 6:e juni  firas numera som ett vämjeligt mångkulturellt taskspel och har föga gemensamt med svensk tradition och kultur. lstället uppmanas vi på den mångkulturella nationaldagen att lära oss slå på djungeltrummor och vifta med kalebass och naturligtvis öva vår färdighet i specialimporterad stenålders-stenkastning!
Historien går igen likt den osalige gengångaren som aldrig får ro i sin syndiga och falska själ!
När blir det svenska folket egentligen moget för den ograverade sanningen?
Vänligen
Janne

Idag var en vän till mig och skulle köpa midsommar klänningar till sina döttrar.

20 juni, 2011

Min vän är som mig, älskar sitt land och är stolt över sina barn. När han skulle köpa folkdräktsliknande klänningar till sina små döttrar fick han den påtvingade mångkulturen på klädes märkningarna. Det skall inte finnas enbart bilder på svenska barn……Varjager

På_tvingad_mångkultur


Meningslös invandring!

20 april, 2011

USA tar varje år emot c:a 1 million invandrare.

Vilket är ungefär 1% av USA:s befolkning och där merparten av immigranterna utgörs av mestadels högutbildade människor. Se bifogade länk.

Sverige tar emot drygt 100.000 invandrare varje år.

Vilket blir c:a 12% av vår befolkning.

Och här är dom flesta immigranterna analfabeter som helt eller delvis saknar någon som helst utbildning och som näppeligen heller bidrar till något som helst positivt i vårt samhälle.

Om vår flyktingpolitik vore lika ”generös” som USA:s så skulle vi ta emot 8000 människor årligen och inte som i dag 100.000.

Och om USA:s flyktingpolitik vore lika generös som Sveriges så skulle dom ta emot 45 millioner flyktingar varje år, vilket ändå vore ett ynkligt piss i havet och fullständigt värdelöst för dom fattiga länderna, men en katastrof  för USA.

Den utländska befolkningen i Sverige har sedan 2002 ökat med 439.675 personer.

Och den svenska med 35.107 under samma tid.

En fullständigt meningslös och totalt vansinnig massinvassion.

Sverige begår här ett kollektivt självmord!

Vänligen

Janne

http://www.youtube.com/watch?v=I04jaaQlOBw&feature=related

Glad Påsk