Skriet från en döende landsbygd

8 oktober, 2017

Kramfors. Platsen där närande sågverk och massaindustrier ersatts med en tärande massinvandringsindustri.
Sulfatkokerierna i Väja sprider inte längre ”doften av pengar”.
Idag är det något annat som luktar – stanken av bidrag.

Ett rop på hjälp, eller bara en sista uppgiven suck ?

Det byggs som aldrig förr i Kramfors – för de nyanlända.
Du betalar.

/Elfyma+

Annonser

Högre utvandring än på Karl-Oskars tid

20 februari, 2012

Sveriges folkmängd ökade med 67 285 personer under 2011 och var vid årets slut 9 482 855.
Utvandringen51 179 personer översteg den stora Amerikautvandringens toppår 1887.
Under 1887 var utvandringen en procent av folkmängden medan den idag når en halv procent.

Kina lockar utvandrarna i allt högre grad
En anmärkningsvärd ökning  stod utvandringen till Kina för, dit 1 787 personer flyttade. Det var 80 procent fler än under 2010.

Kina var det sjunde populäraste utvandringslandet och hälften av utvandrarna var svenska medborgare.
Jämfört med år 2000 var utvandringen till Kina fem gånger så hög.

Liksom tidigare år var det vanligast att flytta till våra nordiska grannländer samt de engelskspråkiga länderna Storbritannien och USA (läs mer SCB).

Befolkningsutbytet eskalerar.
2011 tog Sverige emot 96.467 invandrare enl. SCB.
Tillkommer okänt antal illegala invandrare (sk. papperslösa).

Trenden är att:
Den närande delen av befolkningen vandrar ut.
Tärande identitetslösa bidragsjägare vandrar in.

//Elfyma+