Sista gjutningen i Sverige- efter valet 2010 ?

1 maj, 2010

På fredagen slår bruket i Nävekvarn igen. Bruket, som har funnits sedan 1623, har brottats med kriser och dålig lönsamhet under lång tid. Se videon ”Sista smältan har stelnat”.

Kommentar:
Höjda el-priser riskerar att slå ut vår energiberoende basindustri.
Ett stort antal gjuterier har lagts ner under senare år, eller flyttats utomlands. Förutom gjuterier riskerar vår pappers- och stålindustri slås ut om inget görs för att förbättra svensk industris konkurrenskraft.

De höga el-priserna orsakas av bristande konkurrens på el-marknaden. Vi har i praktiken bara 3 el-producenter  i Sverige (Vattenfall, EON och Fortum).
De rödgrönas industrifientliga politik kommer att påskynda avvecklingen av vår basindustri. Nyckfull vindkraft kan inte tillgodose processindustriernas krav på säker elförsörjning till rimliga priser.

//Elfyma+