Vår nya adel har talat

19 oktober, 2008


Det här har varit i säck innan det kom i påse, eller så får föräldrarna tvätta detta barn med tvål i munnen.
Invandrarföräldrar säger alltför ofta om sina kriminella barn att ”de har blivit försvenskade”, men jag säger det är inte underligt att det ständigt är krig i MÖ, men den människosyn och det sätt dessa människor förhåller sig till andra.

Arrogans, förakt, hat, omnipotens, iskyla är vad jag mött hos mina barns klasskamrater från MÖ. Deras vuxna förebilder stirrar hatfyllt under föräldramöten och männen är sexuellt påträngade
Ett barn som kan skriva så här rubbade saker borde uppvisa flera psykiatriska symtom, så var det iallafall man sa på min tid inom sjukvården och i de utbildningarna jag gått. Ett barn som detta hade kontaktsvårigheter och andra störningar som märktes tydligt.

Jag tror vi kommer att behöva en ny typ av barnpsykiatri framöver, där man behandlar barn från MÖ för sitt hat mot Sverige. Familjeterapier där föräldrarna lär sig ta ansvar för sina barns språk och beteenden, liksom man idag har för svenska föräldrar där det gått snett.
Jag har inte hört att man behandlar familjer alls från MÖ på detta sätt, mer än att man behandlar dem för trauma de varit med om i sina hemländer. De sägs lida av PTS vid de flesta uppvisade märkliga beteenden och det tror jag knappast på. Det är väldigt få invandrare som kommer hit på grund av skyddsskäl.
Detta är inte iallafall ett barn som lider av någon PTS, det är rent hat, fullt av filosofin inom islam, hatet som flödar i dessa kretsar mot väst och mot judar.

Att svenska kvinnor, kvinnor i väst är horor och lättklädda är religiös och politisk propaganda i MÖ. Muslimska kvinnor med burka och väl beslöjade framhålls som ett föredöme. Kvinnor får inte fresta männen sexuellt för männen kan enligt islam inte hejda sina drifter då han ser en kvinna. Det är kvinnans ansvar att säkra sin heder, det finns ingen lagstiftning i MÖ som skyddar henne, som vi har i Sverige.

Svenskar som arbetar med invandrare menar att dessa män inte förstår att kvinnor får gå ute på stan, att de kan cykla på hemväg ensamma tillsammans med en man, därför våldtar de svenska kvinnor. Det låter så fånigt att man knappt kan tro att det är sant. Bara för att en man från MÖ anser att en kvinna ”är på fel plats” måste han våldta henne? Är det så de gör i MÖ då de ser en kvinna på fel plats, denna kvinna är lovligt byte för sexuellt våld?

Handlar det möjligen inte om en vedervärdig syn på svenska kvinnor, en synnerligen respektlös syn på våra svenska normer där en kvinna är en del av det jämställda samhället, hon får gå och röra sig fritt och ta del av det med rättigheter och skyldigheter som en fullvärdig medborgare?
Men jag köper väl av våra svenska myndigheter att dessa män våldtar kvinnor av födsel och ohejdad vana, men det är inte ett skäl till att dalta med dem, eller påstå att det handlar om rasismen i Sverige som gör att de använder våld. Vi har väl då isåfall fått in våldsverkare som alltid betett sig så här, och alltid kommer att göra. Hur stora sjukhus måste vi inte bygga för att möta alla dessa människors avvikande beteende med adekvat behandling?!

Överrepresentationen av invandrarmän i våldtäktsmål anses bero på att svenska kvinnor är rasister och hellre anger en invandrarman än en svensk. Sedan finns den strukturella rasismen i domstolarna så en invandrarman dömds hårdare än en svensk, därför finns invandrare i så många fällande domar, säger våra experter om saken.

Invandrarna skyddas överallt och har förmåner som en svensk bara kan drömma om. De är verkligen vår nya svenska adel!

Läs mer hos Systemfel: Landets ”Nya adel” i SvT