Barnmisshandlande mångkulturalister

24 oktober, 2012
Barnmisshandlande mångkulturalister.
Alldeles säkert finns det många barnaöden liknande lilla Haddile, men som inte uppmärksammas på samma sätt. Och helt klart är att det ännu mindre skrives något om bakgrunden till varför så många oskyldiga små barn kommer i kläm.
Nämligen att det i oerhört stor omfattning handlar om föräldrar som cyniskt utnyttjar sina barn för att utverka Permanent Uppehållstillstånd i Sverige. Haddile-ärendet är ett fall som mycket tydligt åskådliggör företeelsen:
– Först anländer mamman – eventuellt i sällskap med den blivande, biologiska faddern – för att ansöka om uppehållstillstånd. Då detta avslås stannar modern kvar och framföder så småningom, efter något/några år, lilla Haddile.
Eftersom uppehållstillståndet är den både primära och framgent viktigaste målsättningen lämnar modern helt sonika kvar det lilla (4 månaders..!) barnet i händerna på – ska det visa sig – totalt hänsynslösa bekanta/landsmän (läs “Nysvenskar”).
Ovanstående fruktansvärda hantering av små barn – i syfte att i Sverige åtnjuta ett liv i bekvämlighet – skulle aldrig ha fått sådan omfattning om det hela inte hade möjliggjorts av de många förespråkarna av massinvandring och Sveriges omvandling till “mångkulturellt samhälle”. Lockropen ut i världen om hur lätt det är att här erhålla PUT och därmed också en livslång försörjning, garanterad av lagstiftad positiv särbehandling, kan av helt naturliga skäl inte avvisas hos mycket stora grupper av “företagsamma” personer ute i världen. Allra minst i de utom-europeiska länderna.
Det mest upprörande i sammanhanget är att den i system satta misshandeln av barnen sker tack vare de som á la artiklarna nedan åberopar sin stora medmänsklighet och gränslösa solidaritet med dom som söker sig till “Sverige har råd”.
I klartext: För att dessa “Godister” ska åtnjuta en godhetsgloria, så blundar dom för att det åsamkar en ständigt ökande mängd små oskyldiga barn traumatiska upplevelser..!
Jag kan inte vara den ende som drabbats av kräkreflexer allt som oftast under senare år…
//Kenneth
……………
http://www.skanskan.se/article/20121022/OPINION/710229893/1061/-/beslutet-om-haddile
Dag Gustavsson
Beslutet av Migrationsdomstolen att upphäva utvisningen av tvååriga Haddile var till stor del väntat.
Alla hoppas vi att det slutar väl för Haddile. Vi ska samtidigt påminna oss om att detta fall gjorts synligt för oss genom olika medmänniskors engagemang samt det tryck som media och social media lyckats skapa.
Men det enskilda fallet är just ett enskilt fall och därmed finns det mycket troligt många ”Haddile” vars berättelse aldrig lyfts fram i rampljuset. Den positiva effekten av uppmärksamheten i det enskilda fallet är att det bidragit till att sätta fokus på att hantering av utsatta barn i Sverige måste bli bättre.
……….
http://www.sydsvenskan.se/sverige/fallet-maste-provas-igenstarka-skal-for-och-emot/
Erik Magnusson
Migrationsverket får bakläxa. Migrationsdomstolen i Malmö tvingar verket att göra om hela den utredning som i somras ledde till ett omstritt beslut att utvisa den tvååriga fosterflickan Haddile till ett barnhem i Frankrike.
Om kvinnan visar sig vara Haddiles biologiska mamma hoppas Malén Liewehr att hon avstår från vårdnaden av sitt eget barn och kommer fram till att Haddile har det bäst hos sina fosterföräldrar.
Två år hos fosterfamilj i Broby
Haddile föddes i juni 2010 på Universitetssjukhuset i Lund av sin algeriska mamma. När Haddile var tjugo dagar gammal försvann mamman och lämnade dottern hos sin fästman.
Fyra månader senare fördes Haddile till sjukhus, undernärd och med hjärn- och ögonskador.
I oktober 2012 trädde en ung algerisk lärarinna fram och påstod sig vara Haddiles biologiska mamma.