Barnbrottsutredningen med nya förslag

16 december, 2008

Det är bra att man tittar över regleringen runt barn som begår brott, men barn under 15 år måste lagföras i Sverige. Brotten är så grova och de är redan så kriminella att socialtjänsten inte kommer att kunna göra något åt det. Det kommer bara ett bli ett steg fram och två steg bakåt, minst!

”Genom ett närmare samarbete mellan socialtjänst och polis samt införandet av drog- och DNA-tester kommer, enligt utredningen, brottsaktiva och missbrukande barn uppmärksammas tidigare och fler brott begångna av minderåriga utredas.

Däremot har Barnbrottsutredningen inte haft i uppdrag att undersöka möjligheten att sänka straffmyndighetsåldern. Unga brottslingar eller missbrukare ska inte lagföras, utan utredning och sociala insatser syftar istället till att hjälpa både gärningsman och brottsoffer, säger Nils Rekke.”
Dagens Juridik