Migrationen positiv för välståndet

27 augusti, 2008

Ännu en rapport om hur bra invandringen är för Sverige, speciellt som vi påstås få hit välutbildade i en stor omfattning. Jag funderar på hur goda utbildningar dessa människor verk- ligen har. Dessutom finns redan i Sverige system där man värd- erar utbildningarna och ger enorma bidrag för att dessa männ- iskor ska platsa på arbetsmarknaden. I andra fall sänker man kraven, som exempelvis då det gäller polisutbildningen, som det nu röstas om i polisstyrelser runt om i landet.

Det är för mig obegripligt att det är bra för oss svenskar att få hit dessa ”välutbildade” människor, och vad har deras hem- länder för nytta av att de bor här? Att de skickar hem våra svenska skattepengar till sina anhöriga, eller att de får ta hit sina anhöriga till Sverige?
Varför är inte dessa välutbildade kvar i de egna hemländerna och lyckliggör sina landsmän med sina fina utbildningar. I norra Irak byggs nya hotell för att öka turismen, varför satsar man inte på universitet där man kan utbilda ännu fler väl- utbildade människor? Och bygger sjukhus för att vårda alla de skadade människor runt om Irak, då de nu har välutbildade läkare och tandläkare? Eller vanliga skolor för barn? Då kan man anställa alla de välutbildade i hemlandet som nu istället kommer till Sverige.

Vad för slags fördelar föreställer sig man ska infinnas sig? Varför har dessa fantastiska fördelar inte märkts av i andra länder med massinvandring? Beror på det verkligen på utan- förskapet och oförståelsen för andra kulturer hos svenskarna, och att dessa människor får låga löner vid anställning? Är det inte i linje med alliansens låglönemarknad, den som de vill driva igenom?

Institutet för Framtidsstudier;
”Sedan 1980 har invandringen till Sverige ökat i genomsnitt tre procent per år. Om ökningen fortsätter förväntas 200 000 människor årligen flytta till Sverige inom tre decennier. Detta kan jämföras med att det föds ungefär 100 000 barn i Sverige varje år. Inom en snar framtid kommer migration att betyda mer för den svenska befolkningens förnyelse än barnafödandet.

Det finns mycket som talar för att internationell migration är ekonomiskt fördelaktigt för världen. Rapporten ”Den stora utmaningen: Internationell migration i en globaliserad värld” tydliggör hur flyttningar och återflyttningar skapar kontaktytor mellan länder vilka i sin tur för med sig en förståelse för andra kulturer.
Migration av högutbildade personer från fattigare delar av världen till rikare kan mycket väl bidra till fördelar för båda sidor, åtminstone på sikt. Det stora problemet för Sverige är att den inflyttade kompetensen inte tas till vara. Men det går inte att blunda för att internationell migration också innebär svårigheter. Enligt författarna har t ex den svenska arbetsmarknaden problem med utanförskap och lägre lönenivåer för nyanlända.

Läs mer: Den stora utmaningen: Internationell migration i en globaliserad värld, Regeringen.
Invandring viktigare för Sverige än barnafödande, DN.