Ålder är ett svepskäl – inte ett asylskäl.

13 januari, 2018

Frågan om åldersbedömningar är i grund och botten är ett villospår.

Tillförlitliga åldersbedömningar är på intet sätt nödvändiga för en rättssäker asylhantering.

Bildresultat för skäggbarn

Låg ålder är inte ett giltigt asylskäl. Att ålder och ålderstester över huvud taget blivit centrala frågor beror på någonting helt annat.

Ålderstester är inte nödvändiga för att Sverige skall kunna leva upp till några internationella konventioner. (Läs mer).

/Elfyma+


Irakier flyr och semestrar i samma Irak

5 maj, 2009

Peter Skaarup i Dansk Folkeparti gillar inte irakflyktingarnas semestar till det Irak de flytt ifrån på grund av krig:

”Enligt hans mening är det fel att avvisade asylansökare ska kunna resa på semester till Irak samtidigt som de inte kan sändas tillbaka dit eftersom det anses alltför farligt.
–För mig aktualiserar det behovet av ett hemsändningsavtal med Irak, för vi ska inte finna oss i att vi blir till åtlöje.
– Det är ju det vi blir i praktiken, när man kan resa tillbaka på semester till områden som man säger att man inte kan återvända till, säger Peter Skaarup till nyhetsbyrån Newspaq.”

Semester I Irak ?, Alexander den store

.

Danskt raseri över Mellanösternlinje, Ansiktsburk(a)


Att komma från norra Irak är inget asylskäl

5 september, 2008

”En man vars asylskäl ska prövas mot de förhållanden som råder i de KRG-styrda norra delarna av Irak får inte uppehållstillstånd i Sverige.”

Ingen hotbild mot man från norra Irak, Dagens Juridik.