Det måste bli ett slut på asylkaoset.

27 juli, 2018

Merit Wager:  Aktivisterna för drygt 9000 vuxna afghanska män, tillsammans med politiker i fyra partier, måste rannsaka sig själva och ta på sig skulden för den situation som de skapat.

Det är dags att aktivisterna med de ”goda” intentionerna rannsakar sig själva, nagelfar sina egna agendor, sina motiv och sitt agerande. Och att de riktar allvarliga anklagelser också mot sig själva och inte enbart mot de politiker som de gjort allt för att påverka att agera mot gällande utlänningslag under snart två år.

Det är förmodligen en fåfäng förhoppning att så ska ske, men det är vad som borde ske. Genom att välja att inte alls tänka på konsekvenserna av sin egenupplevda godhet och medmänsklighet har politikerna lyckats skapa en unik, ytterst negativ situation i det svenska samhället, skriver Merit Wager (Läs mer).

Nya Tider: Regeringens beslut att ge 9 000 afghaner en ”ny chans” till uppehållstillstånd för att studera i Sverige påstås i media kosta 2,9 miljarder kronor.

Detta är inte vad regeringen faktiskt skrivit, och Nya Tiders granskning visar att det kan bli avsevärt dyrare än så, troligen minst nio miljarder kronor. Merkostnaderna får kommunerna bära.

Riksdagsledamoten Jeff Ahl (AfS), som engagerat sig i frågan, menar att regeringen helt enkelt försöker lura folket. (Läs mer)

/Elfyma+