Kent Ekeroth måste ju vara medveten om vad PK-isterna tycker om han honom.

19 januari, 2014

Så varför sätter han sig i sådana situationer igen? Till slut kommer folk tro att han arrangerar dessa tillfällen. Vi vet ju att mängder av Svenskar hämtar sin info från PK pressen. Därav borde han vet att han till slut kommer att få ett dåligt rykte. För alla gräver inte längre än PK-pressen säger till dem. Sedan är Restaurangen Nosh & Chow säkerligen en inne restaurang för den ”PK-adeln” vilket innebär att som en sanningsägare blir du automatiskt obekväm..Anser att Kent Ekeroth borde veta bättre .

”Restaurangen Nosh & Chow i Stockholm vill inte ha Sverigedemokrater som gäster. När de på fredagen upptäckte att den Sverigedemokratiske riksdagsledamoten Kent Ekeroth var en av gästerna kastade de helt sonika ut honom.

När media uppmärksammar saken hittar företrädare för restaurangen på en historia om att Ekeroth skulle ha kränkt en kvinnlig gäst och att detta skulle vara orsaken till att han blev utslängd. Ekeroth har dock ljudbevis för att det var därför att han är Sverigedemokrat som han blev utkastad. Det som utgör “kränkningen” är i själva verket att några andra gäster inte kan acceptera att befinna sig i samma rum som Sverigedemokrater och klagat för personalen över att det fanns människor med sådana åsikter i restaurangen.”

Varjager


Samma människor som skrek som stuckna grisar när kriminella var registrerade är nu tysta när det är vanliga människor det gäller.

14 december, 2013

Alla mynt har 2 sidor. Men det är bara i vårt land som ”journalisterna” har Nordkorea visioner. Kim jong på båda sidor…

Alla skall skrämmas till tystnad. Nu väntar vi bara på nattliga arresteringar av politiskt oliktänkande.

Varjager


Angående spionaget på Avpixlat´s donatorer

29 oktober, 2013
Betalade de genom PayPal?
En av PayPal´s grundare har denna åsikt om spionage på konton:
http://techcrunch.com/2013/09/10/nsa-evil/
Amerikanarna skriver på Twitter:
”I forgot my password for PayPal…
I guess I have to call the NSA so they can tell me what it is…”
Norna Malmö

Hyresgästföreningen vill utesluta oliktänkande.

27 juli, 2013

Det är lågt i tak i Sverige 20123.

”Medlemmar i organisationer som uppfattas som antidemokratiska kan i framtiden riskera uteslutning från Hyresgästföreningen.Johan Lindblad är medlem i Svenska Motståndsrörelsen. Han är även medlem i Hyresgästföreningen. Men när han i våras tackade ja till ett ideellt förtroendeuppdrag i sitt bostadsområde, föreslog Hyresgästföreningen istället att man borde utesluta honom på grund av hans politiska åsikter.”

Rötan i Riksdagen sprider sig snabbare och snabbare ner genom kontroll organen.

Varjager

 


Transport visar att Sovjet-takterna aldrig är långtborta.

18 februari, 2011

”Efter en begäran från det lokala facket har Transports förbundsstyrelse beslutat att utesluta Sverigedemokraten Björn Fälth. Han är invald i Vetlanda kommunfullmäktige för SD och utesluts eftersom han ”stöder verksamhet som är oförenlig med organisationens ändamål eller på annat sätt uppträder illojalt”.”

Ja, vad är demokrati och åsiktsfrihet värt i facket? Svar=inget

”Martin Viredius förklarar att det finns en rädsla för att SD:s främlingsfientliga retorik ska slå rot hos medlemmarna, eftersom många känner oro över att jobb går till östeuropeiska förare eller bemanningsföretag som använder utländsk arbetskraft.”

Snacka om att dra undan mattan för sin egen existens? Varför skall folk söka sig till Transport om de ändå inte jobbar för sina medlemmars bästa?

Varjager


Reflektion över Årets Tidskrift.

22 oktober, 2010

När Jan Guillou avslöjade en organisation som åsikts registrerade kommunister. Då blev det rama skrik och han åkte in. Idag när en organisation åsikts registrerar folk med demokratiska åsikter då hyllas man som årets Tidning………Så konstigt det kan bli.

Varjager


Hur Facket bryter mot grundlagen. Men Sverige är den sista Sovjet staten.

29 september, 2010

Aftonbladet har skaffat nya kollegor i jakten på oliktänkande.. Facket åsiktregistrerar medlemmar och utesluter de som vågar avvika.
Finns det något kvar av demokrati fasaden i Sverige? För en fasad är vad det var. För 2 veckor sedan stog blocken mot varandra och sade att de var så ”olika” Dagen efter kom SD in i Riksdagen och då försvann alla ”olikheter” ut genom dörren på ett bräde.Men jag vill ge Facket en liten läs stund. Grundlags skyddade rättigheter.
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften,
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.
Beträffande tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller vad som är föreskrivet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att taga del av allmänna handlingar. Lag (1998:1437).

2 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (1976:871).

3 § Anteckning om medborgare i allmänt register får ej utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning.
Varje medborgare skall i den utsträckning som närmare angives i lag skyddas mot att hans personliga integritet kränkes genom att uppgifter om honom registreras med hjälp av automatisk databehandling. Lag (1988:1439).”

Det finns inget kvar av facket som sade sig kämpa för alla rättigheter. De vill utesluta SD men har inget emot att ha våldsfacister från vänstern i sjukvårdyrken. Är det nu så att SD medlemmar utesluts anser jag att de skall driva frågan hela vägen till ERU domstolen och hänvisa till sian mänskliga rättigheter. För hur 7 klövern än ser på demokrati är detta sista spiken i kistan. Ni kan sluta låtsas nu!

Varjager


Hur snabbt den demokratiska fasaden krackelerade i Sverige.

22 september, 2010

Det är något av allt som slår en i Sveriges i dag. 7 klöverns Politiker skall ändra utskott och dra in platser nämnder.Det är konstigt att de 7 partierna som kämpar för att Dawit Isaak skall bli fri att  ha sina åsikter, så hårt jobbar emot 5,7% av Svenskarna att ha sina.Hyckleriet vet inga gränser i detta fall.

Gamla Åklagare oroar sig för att nämnde män kan döma brottslingar med invandrar bakgrund. Samma åklagare ser inga bekymmer med att våldsvänstern sitter med och skall döma sina egna i rättegångar? Är det någon som har förtroendet kvar för rättsväsendet som de vill göra gällande? När mordet på en 78 pensionärskvinna knappt ens blir ett straff?

Ryggradslöse gör allt han kan för att hindra SD från att få insyn i arbeten som pågår. I vanliga fall är detta saker man förknippar med diktaturer och ”religiösa” stater. Men det är verkligheten i Sverige idag. Det finns ingen hejd på våra ”etablerade” politikers folkförakt. Då kommer ju genast tankarna fram? Vad är de det är så rädda för? Är det så att de ljugit om kostnaderna för massinvandringen? Är det så att socialbidragen och pensionerna för anhörig invandringen är så mycket större än de någonsin har sagt?

Lite mer bra funderingar. Varg i Veum. KLARTEXT.

Samt vill avsluta med en kommentar från de som kontrollräknar de sista rösterna.

”Signe Mogensen är förväntansfull. Hon hoppas att de röstkuvert hon så noga kontrollräknat ger alliansen övertaget.
Jag röstade inte själv på alliansen men jag vill så gärna att de får övertaget så att Sverigedemokraterna inte får inflytande, säger hon. ”

Smaka på den kommentaren en gång till, i demokratins Sverige….

Varjager


Alla som inte älskar massinvandringen vet vad jag talar om.

31 augusti, 2010

Dubbelmoralens sanna ansikte visar Martin Jönsson upp på Redaktionschefens blogg i SvD. Vi alla vet att kommentarer eller länkningar som inte är godkända av censuren suddas bort omedelbart. Att han sedan ha mage efter att SD censurerats både i TV och Radio  säg att de behandlas som alla andra är bara en stor lögn. Det vet Martin Jönsson om. Men han hoppas att folk fortfarande tror på gammel medias lögner. Men vi i blogg världen vet. Precis lika mycket som att denna blogg aldrig kommer att få behålla länken på Svd hemsida. Då vi är ”inte Okej i Pk ögon”. Här är dessutom en länk till en blogg som skrivit väldigt bra om detta ämne.

Varjager


Rädslan för verkligheten.

27 augusti, 2010

Är det så att allt som sker just nu med stopp av SDs valfilm och propaganda kampanjen mot SD enbart bygger på 7 klöverns rädsla att sanningen skall komma folket till godo? Det ser allt mer ut som en liten kämpande skara svenskar försöker belysa problemet med massinvandringen, men de motarbetas,hotas och stängs ute från samhället. Det sjukast  är att SVT hänvisar till sin politiska neutralitet. De som på alla vis redan sagt att SDs röst får inte komma fram i deras sändningar. Vill belysa lite granna vad jag menar.

”Bo Löfdahl hänvisar också till den politiska karantän alla SR-medarbetare lever under i samband med val.

– I det ögonblick han blir så förknippad med en politisk reklamfilm påverkar det hans trovärdighet och då påverkar det vår trovärdighet.”

Behöver jag säga mer om dubbelmoral och korruption? Stalinistiska Televisionen drar sig inte för något.(Halah-tv, där program ledarna vägrar hälsa på män.)Utan de bekräftar bara vad vi alla vet. Ställ upp för demokrati i Sverige och du blir svartlistad.

Varjager