Friheten på nätet måste försvaras, säger Carl Bildt.

21 januari, 2010

Man kan undra varför Carl Bildt inte är lika mån om att försvara Geert Wilders frihet? Jag saxar ur Carl Bildt artikel.

”Men till detta kommer försöken att i hemlighet spåra regimkritiker och spionera på dem för att uppnå det som auktoritära och totalitära regimer har strävat efter i alla tider, nämligen att kontrollera undersåtarnas utbyte av tankar, åsikter och idéer.”

Då ställer jag frågan vad är det för skillnad mot det som händer i Holland? Se sedan på Storbritannien där vi ser tydliga tecken på vad som kommer först. Religionen och sedan yrket. Nu kan man säga att SvD och media i sitt dömande på förhand av den ”Högerextremistiska” Geert Wilders, är diktaturens redskap. För allt Geert gjorde var att koppla ihop islamistiska terrordåd med koran citaten som inspirerat dem. Jag tror inte det är lång t borta innan Svenska bloggare kommer att arresteras och åtalas i Sverige med.

Varjager


Tänkte ta upp det här om åsikts diktatur. Götiska Förbundet och dess antidemokratiska inställning.

9 januari, 2010

Jag har i min enfald tror att ett förbund som säger sig stå för Sveriges folk och dess kultur. Borde värna om våran demokrati och våran yttrandefrihet. Jag saxar från deras egna hemsida.

”Götiska Förbundet är organiserat enligt demokratiska principer med ett Förbundsting, dit varje medlem är valbar, som sitt högsta beslutande organ.
Götiska Förbundet är ett ordenssamfund som vårdar svenska traditioner och med skärpa tar avstånd från främlingsfientlighet och diskriminering.”

Fundera nu på hur de kursiva orden stämmer överens med deras agerande mot 2 folkvalda? Ur denna artikel känns drevet från PK igång.

”– Det är deras ledande positioner i Sverigedemokraternas lokalavdelning i Färgelanda, som inte passar ihop med vår verksamhet, säger stormästaren i Götiska Förbundet Bengt P Gustavsson i Skara.
Men han berättar också, att sedan att antal medlemmar i Götiska Förbundet gjort klart att de inte ville var kvar som medlemmar tillsammans med Sverigedemokrater, blev saken skarp för förbundet.
Förbundsstyrelsen tvingade välja mellan uteslutning av de två Färgelandaborna, eller att bli av med betydligt fler.
Goes och Westbom mötte förbundsstyrelsen för att försvara sin rätt att vara kvar. De meddelade då, att de anser att Sverigedemokraterna INTE är ett främlingsfientligt parti.”

Jag behöver knappast skriva något mer om det. Men åsikts diktaturen når över allt. Men ett förbund som klappar sig för bröstet och värnar om Sverige och demokrati, visar att det är selektiv demokrati de värnar om. Inte heller Sveriges kultur står på deras agenda. Götiska förbundet ställer sig sida vid sida med fackförbund och demokrati hatare som vill få SD förbjudna.

Varjager