2015 -”Utmaningarnas” år

20 december, 2015

Vi närmar oss julen och nyåret med raska steg.
Det är det enda vi kan vara riktigt säkra på.(Uppdaterat)

Hur det nya året blir -är det ingen som riktigt vet.
Vi kommer troligen att drabbas av fler självförvållade ”utmaningar”.
Budskapen från 7-klövern kommer att bli alltmer motsägelsefulla i takt med att ”utmaningarna” tornar upp sig.

Vi kan inte ta emot fler just nu säger den hycklande regeringen.
ID-kontroller införs på bussar och färjor – samtidigt som Kustbevakningen sätts in för att slussa hit så många som möjligt.
Är det månne samma migranter som de dumpade i Italien/Grekland ?

Kustbevakningen behöver nu rekrytera ytterligare 40personer för att klara sitt viktiga uppdrag – att smuggla in migranter.(SR).

Vad kan vi lära oss av det gångna året ?
Att landets styrs av extremt naiva politiker ?
Att landet håller på att slitas isär ?
Att makthavarna (politiker och media) har svikit oss ?

Marcus Oscarsson försöker här förklara det komplicerade politiska läget i landet. Det blir många sk. ”utmaningar” att hantera även nästa år.

/Elfyma+